Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 27 / 08 / 2015

č. 6 ze dne 20. srpna 2015

 1. Zprávy sekretariátu
Hlášení výsledků - již se neprovádí.
Změna e-mailové adresy sekretáře FK Uherský Ostroh: Pavel Vlk - pavelvlk@seznam.cz
S fotbalovou revolucí je spojeno i několik změn, které se týkají klubů.
•    Soupisky: Oddíly mající B-mužstva jsou povinny vyplnit soupisku A-družstva v IS (is.fotbal.cz).
•    Změna termínu utkání: I když je v soutěžním řádu napsáno, že žádosti se zadávají přes IS, tak nadále bude platit „starý způsob“ podávání žádostí o změnu termínu (zatím se nám nepodařilo dohledat, kde by se v IS mělo o změnu žádat). Více ve zprávě STK.
•    Novelizované předpisy FAČR: Odkaz na aktuální znění najdete na webových stránkách OFS.
•    Soutěže přípravek: V soutěžích přípravek se BUDOU vyplňovat ZoU!
•    Rozpis zápasů: v systému IS - záložka SOUTĚŽE.
Utkání svého klubu má administrátor k dispozici po přihlášení se do IS.
Rozhodčí po přihlášení do IS vidí seznam zápasů, na které je delegován. (Seznam rozhodčích v IS se právě tvoří).
•    E-mail revoluce@ofsuh.cz: Byl vytvořen e-mail revoluce@ofsuh.cz pro vaše dotazy týkající se fotbalové revoluce.
•    Administrátoři klubu se speciálními právy: Hlavní administrátor klubu má možnost vytvořit „podřízené“ administrátory s právem Zápisu o utkání. Tato funkce je pro osoby, které budou při utkáních vyplňovat zápis.
•    Náhradní Zápis o utkání: V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS v záložce Dokumenty). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod, proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem, a náhradní ZoU doručit na OFS.
•    Encyklopedie fotbalové revoluce: Encyklopedii najdete na webu OFS
2. Zprávy STK
2.1. Schválení výsledků
OP M
Výsledky schváleny
Incident z utkání Zlámanec - Havřice bude dořešen - viz DK
OSM-A
Výsledky schváleny
Babice - Topolná; HR nepředal zápis do DK
OSM-B
Výsledky schváleny
Pitín zajistí dopsání zápisu do IS
ZT-A
Výsledky schváleny
ZT-B
Výsledky schváleny

Dopsání zápisů zajistí oddíly v součinnosti s adminem OFS!!

2.2. Termínové změny
OP muži
5. kolo: Sušice - Nezdenice, nutná dohoda oddílů!!!
OPD-A
3. kolo: Jalubí - Bílovice, PÁ 4. 9., 17.30, dohoda oddílů, Jalubí uhradí 300 Kč
Mistřice od 5. kola domácí utkání - SO ÚZM
2.3. Různé
•    Dle SŘ § 30 musí mít kluby k dispozici aktuální listinu hráčů - nahrazuje registrační průkazy hráčů!!!
Platí pro všechny soutěže OFS UH!
•    STK žádá oddíly D. Němčí, Hluku, Strání a Vlčnova, aby v součinnosti s KFS a administrátory zajistily řádné a přístupné soupisky svých A-mužstev!!!
•    STK bere na vědomí protest TJ Přečkovice a protestu vyhovuje - bez poplatku (technický problém IS).
•    STK zamítá protest TJ Sokol Mistřice. Neznalost legislativy FAČR ze strany protestujícího klubu není důvodem k oprávněnému protestu. TJ Sokol Mistřice uhradí poplatek za protest ve výši 500 Kč dle přílohy č. 1 Procesního řádu Fotbalové asociace České republiky § 2. STK doporučuje nastudování SŘ § 61 - Uzavření zápisu o utkání.
3. Zprávy KM
3.1. Termínové změny
OPŽ
3. kolo: Nedakonice - Újezdec, termín bude upřesněn (dohoda oddílů)
OSŽ
3. kolo: Traplice - Kněžpole, termín bude upřesněn (dohoda oddílů)
3. kolo: Bílovice - Jalubí, PÁ 2. 10., 16.00 (dohoda oddílů)
OSŽM sk. A
4. kolo: Nedachlebice - Buchlovice PÁ 4. 9., 16.30 (dohoda oddílů)
Přípravky
Termínové změny provedeny. Zkontrolujte si, prosím, v IS. V případě nesrovnalostí neprodleně kontaktujte: Zdeněk Martinák, 774 244 635.
SK Boršice - pondělní termíny v podzimní části soutěže schváleny soupeři.
TJ Mařatice - pondělní termíny v podzimní části soutěže schváleny soupeři.
ČSK UB - páteční termín v podzimní části soutěže schválen FC Strání, ostatní čekají na schválení.
Kunovice - rozeslány hlášenky, čeká na schválení soupeři.
3.2. Různé
•    Termín přihlášek do poháru žáku je 31. 8. 2015.
•    STK + KM povoluje družstvům 1.FC Slovácko A a B dívky a 1.FC Slovácko C kluci start mimo soutěž. Na oddíly v soutěžích OPPS sk. A, OPPM sk. A a OSP-A byl zaslán informační e-mail.
•    KM bere na vědomí hlášenku TJ Pitín - OSP-B. Termíny zapracovány do IS.
4. Zprávy DK
Radim Čuč, Pitín, vyloučen po 2. ŽK, zákaz činnosti na 1 SÚ, 150,-
Zdeněk Lašák, Sušice, ČK, zmaření zjevné brankové příležitosti, zákaz činnosti na 1 SÚ, 150,-
Martin Kočica, Orel UB, vyloučen po 2. ŽK, zákaz činnosti na 1 SÚ, 150,-
Aleš Pavlica, Topolná, vyloučen po 2. ŽK, zákaz činnosti na 1 SÚ, 150,-
Tomáš Rachůnek, Havřice, předběžně zakázaná činnost, 150,-
Na základě společného rozhodnutí STK a DK OFS Uherské Hradiště dle § 97 DŘ se na příští zasedání STK a DK dne 27. 8. 2015 v 16.30 dostaví níže uvedení:
Josef Křen, 62050136, HP Zlámanec
Radoslav Říha, 62060106, AR2 Zlámanec
Lukáš Sadil, 85072180, kap. Zlámanec
Zdeněk Šnajdar, 65050763, VD Zlámanec
Tomáš Rachůnek, 89081161, Havřice
Petr Rachůnek, 82050772, VD Havřice
Lukáš Mikulka, 82120688, HR

DK s KR upozorňuje HR na správné vyplňování zápisu o utkání v IS FAČRu. Nesprávné vyplnění bude od 22. 8. 2015 postihováno dle DŘ.
5. Zprávy TMK
TMK upozorňuje oddíly, které ještě nesplnily povinnost nahlásit kvalifikované trenéry u družstev mužů a dorostu, že můžou být za nesplnění povinnosti sankcionovány.

František Miko, předseda OFS UH. Hradiště

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace