Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 23 / 01 / 2019

č. 23 ze dne 17. ledna 2019

1.    Zprávy SEKRETARIÁTU
VV OFS Uherské Hradiště svolává v souladu s čl. 14, bod 1. Stanov Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště řádnou valnou hromadu. VH se uskuteční na Panském dvoře v Kunovicích dne 14. 3. 2019 od 16.00. Prezence od 15.30. Program VH a další materiály budou zveřejněny na úřední desce OFS (https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/331) a budou oddílům zaslány elektronicky.

Upozorňujeme členy FAČR na platbu členství na rok 2019. Při úhradě členských příspěvků je nutné platbu provést na číslo účtu 369000369/0800 vždy pod variabilním symbolem rodného čísla osoby, která je nebo se chce stát členem Fotbalové asociace České republiky. (Platí si jednotlivec sám.)
V případě hromadné platby se jako variabilní symbol uvádí číslo, které je vygenerované pro tyto účely prostřednictvím Informačního systému Fotbalové asociace České republiky.
Výše příspěvku:
a) 100 Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 18. rok věku nebo jsou mladší;
b) 100 Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 70. rok věku nebo jsou starší;
c) 200 Kč u všech ostatních fyzických osob.
Platbu členství je nutno provést do 28. 2. 2019.

OFS spolu s GTM připravila po Vánočním turnaji pro přípravky ročníku 2008-2009 druhou část, tzv. NOVOROČNÍ HALOVÝ TURNAJ OFS UH, který se uskutečnil 13. 1. 2019 v dopoledních i odpoledních hodinách ve sportovní hale St. Město - Širůch. OFS UH dalo tímto všem oddílům OP a OS přípravek možnost ukázat, jak se v jejich oddíle pracuje s těmi nejmenšími. Cílem této akce bylo uspořádat turnaj pro nejtalentovanější děti z okresu a následný výběr hráčů pro budoucí reprezentaci OFS na turnajích pořádaných FAČR a KFS.
Poděkování patří organizátorům, trenérům OFS i mladým delegovaným rozhodčím, taktéž všem oddílům, které nominovaly své hráče, jejich trenérům mládeže a také rodičům, kteří přišli povzbudit.

2.    Zprávy STK
STK upozorňuje oddíly na dodržování ustanovení čl. 16 RS OFS Uherské Hradiště - oznamování přátelských utkání. Pořádání utkání oznámí jeho pořadatel e-mailem na: ofsuh@ofsuh.cz. V případě požadavku na rozhodčí zašle požadavek na rozhodciuh@centrum.cz. Pořadatel utkání je povinen mít k dispozici papírový ZoU, který se vypisuje v případě zranění.

3.    Zprávy KRD
Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční dne 9. 3. 2019 od 8.00 ve Slováckém dvoře v Ostr. N. Vsi. Stávající R a D obdrží pozvánku elektronicky. KRD zve na tento seminář i další možné adepty na funkci rozhodčího. V případě zájmu kontaktujte pana Zbyňka Vlčnovského telefonicky: 774 066 808 nebo na e-mail: rozhodci uh@centrum.cz.

František Miko, předseda OFS Uh. Hradiště

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace