Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 13 / 02 / 2019

č. 26 ze dne 7. února 2019

 1.    Zprávy SEKRETARIÁTU
VV OFS Uherské Hradiště svolává v souladu s čl. 14, bod 1. Stanov Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště řádnou valnou hromadu. VH se uskuteční na Panském dvoře v Kunovicích dne 14. 3. 2019 od 16.00. Viz ÚZ 23, 24.

Upozorňujeme členy FAČR na platbu členství na rok 2019. Platbu členství je nutno provést do 28. 2. 2019. Viz ÚZ 23, 24.

Na webových stránkách OFS ofsuh.cz je v sekci adresář vyvěšen aktuální adresář oddílů. Prosíme organizační pracovníky jednotlivých klubů o kontrolu. V případě nesrovnalostí či doplnění toto zašlete na ofsuh@ofsuh.cz, případně rozhodciuh@centrum.cz.

Změna kontaktního e-mailu sekretáře Žítková: rom.hargas@gmail.com.

Změna pojištění:
Úrazové pojištění členů sportovních spolků od 1. 2. 2019
Bližší informace na: https://www.ofsuh.cz/2019/02/urazove-pojisteni-clenu-spolku/

2.    Zprávy STK
STK upozorňuje oddíly na dodržování ustanovení čl. 16 RS OFS Uherské Hradiště - oznamování přátelských utkání. Pořádání utkání oznámí jeho pořadatel e-mailem na: ofsuh@ofsuh.cz. V případě požadavku na rozhodčí zašle požadavek na rozhodciuh@centrum.cz. Pořadatel utkání je povinen mít k dispozici papírový ZoU, který se vypisuje v případě zranění.

3. Zprávy KM
KM bere na vědomí odhlášení mužstva 1.FC Slovácko-kluci B z OSP sk. B. Oddíly vezmou na vědomí.
Dle RS čl. 15/TAB 2 uložena pokuta - vystoupení ze soutěže po podzimní části.
OFS Uherské Hradiště - KM spolu s GTM připravila pro hráče ročníku 2007 nominační turnaj. Cílem této akce je výběr hráčů pro  reprezentaci OFS na turnajích pořádaných FAČR a KFS.
Turnaj se uskuteční dne 24. 2. 2019 ve sportovní hale St. Město - Širůch. První část proběhne od 9.30 do 12.00. Druhá část 13.00-15.30. Trenéři jednotlivých oddílů budou kontaktováni, aby nahlásili své hráče. Komise mládeže předem děkuje osloveným trenérům za jejich součinnost při této akci. Po turnaji bude vytvořena nominace na halový turnaj O pohár předsedy Zlínského KFS, který se uskuteční 9. 3. 2019 v Otrokovicích. Tohoto otrokovického turnaje se zúčastní i hráči ročníku 2008, kteří již prošli touto nominací v rámci vánočního a novoročního turnaje.
    

4. Zprávy KRD
Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční dne 9. 3. 2019 od 8.00 ve Slováckém dvoře v O. N. Vsi. Stávající R a D obdrží pozvánku elektronicky. KRD zve na tento seminář i další možné adepty na funkci rozhodčího. V případě zájmu kontaktujte pana Zbyňka Vlčnovského telefonicky: 774 066 808 nebo na e-mail: rozhodci uh@centrum.cz.

František Miko, předseda OFS Uh. Hradiště
 

Tagy článku

TOPlist