Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 20 / 02 / 2019

č. 27 ze dne 14. února 2019

1.    Zprávy SEKRETARIÁTU
VH OFS UH se uskuteční na Panském dvoře v Kunovicích dne 14. 3. 2019 od 16.00.
Platba členství FAČR do 28. 2. 2019.
Na webových stránkách OFS ofsuh.cz je v sekci Adresář vyvěšen aktuální adresář oddílů. Prosíme organizační pracovníky jednotlivých klubů o kontrolu. V případě nesrovnalostí či doplnění toto zašlete na ofsuh@ofsuh.cz, případně rozhodciuh@centrum.cz.
Změna předsedy Horní Němčí - Vladimír Huňka (opraveno v adresáři).
Změna pojištění:
Úrazové pojištění členů sportovních spolků od 1. 2. 2019.
Bližší informace na: https://www.ofsuh.cz/2019/02/urazove-pojisteni-clenu-spolku/

2.    Zprávy STK
STK upozorňuje oddíly na dodržování ustanovení čl. 16 RS OFS Uherské Hradiště - oznamování přátelských utkání. Pořádání utkání oznámí jeho pořadatel e-mailem na: ofsuh@ofsuh.cz. V případě požadavku na rozhodčí zašle požadavek na rozhodciuh@centrum.cz. Pořadatel utkání je povinen mít k dispozici papírový ZoU, který se vypisuje v případě zranění.

3. Zprávy KM
OFS Uherské Hradiště - KM spolu s GTM připravila pro hráče ročník 2007 nominační turnaj. Cílem této akce je výběr hráčů pro  reprezentaci OFS na turnajích pořádaných FAČR a KFS.
Turnaj se uskuteční dne 24. 2. 2019 ve sportovní hale St. Město - Širůch. První část proběhne od 9.30 do 12.00. Druhá část 13.00-15.30. Trenéři jednotlivých oddílů budou kontaktováni, aby nahlásili své hráče. Komise mládeže předem děkuje osloveným trenérům za jejich součinnost při této akci. Po turnaji bude vytvořena nominace na halový turnaj O pohár předsedy Zlínského KFS, který se uskuteční 9. 3. 2019 v Otrokovicích. Tohoto otrokovického turnaje se zúčastní i hráči ročníku 2008, kteří již prošli touto nominací v rámci vánočního a novoročního turnaje.

4. Zprávy KRD
Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční dne 9. 3. 2019 od 8.00 ve Slováckém dvoře v O. N. Vsi. Stávající R a D obdrží pozvánku elektronicky. KRD zve na tento seminář i další možné adepty na funkci rozhodčího. V případě zájmu kontaktujte pana Zbyňka Vlčnovského telefonicky: 774 066 808 nebo na e-mail: rozhodciuh@centrum.cz.

František Miko, předseda OFS Uh. Hradiště

Tagy článku

TOPlist