Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 24 / 06 / 2019

č. 44 ze dne 20. června 2019

1.     Zprávy STK
Schválené termínové změny:
•    OP 14. kolo - výsledky schváleny dle IS
Jarošov - Horní Němčí - návrh pro DK 3:0 K, H nedostavení se k utkání 1.500,-
OSA 14. kolo - výsledky schváleny dle IS
OSB 14. kolo - výsledky schváleny dle IS
Dobrkovice - Drslavice B 3:0 K (Drslavice 3 hráči se soupisky A-mužstva)
13. kolo: Drslavice B - Částkov 0:3 K (Drslavice 3 hráči se soupisky A-mužstva)   
OSC 14. kolo - výsledky schváleny dle IS
19. kolo: Žítková - Podolí, schválená dohrávka
OPD 14. kolo - výsledky schváleny dle IS
•    STK schválila závěrečné tabulky OP, OS A, OS B, OS C, OP D dle IS, tab. OS B bude upravena po rozhodnutí DK
•    OP: postup do I.B - Jankovice
Sestup do OS - Ostr. Lhota, Bánov, Horní Němčí
OS: postup do OP - Kněžpole, Hluk B, Záhorovice
OPD: postup do KS D - Zlechov
•    STK žádá oddíly o řádné, včasné a úplné vyplnění přihlášek do SR 2019/20, T: do 30. 6. 2019
•    STK upozorňuje na možnost sdruženého startu i v kategorii dospělých - nutno splnit ustanovení SŘ FAČR - příloha 2 §9.
•    Rozdělení mužstev v OS M je plně v kompetenci STK

3.     Zprávy KM
•     Schválení výsledků dle IS
Vítězové skupin:
OP žáci - Prakšice/Pašovice
OS žáci A - Jarošov
OS žáci B - Bojkovice B (Pitín)
•    2. Termínové změny: Nesehrané zápasy - oddíly zadají do IS dohodu o NT odehrání zápasu:
OSP - A 13. kolo Huštěnovice - Ořechov
OSP - B 13. kolo O. N. Ves - Strání/Březová, 13. kolo Drslavice - Jarošov

•    Nerespektování RS OFS - nedostatky v ZoU Rs čl. 15/Tab. 2
OSŽ-MB
50 Kč Suchá Loz - kolo 14
OPP
100 Kč Mařatice - kolo 14 (st.+ml.)
50 Kč Hluk - kolo 14 (ml.)
100 Kč Uh. Ostroh -  kolo 14 (st.+ml.)
100 Kč D. Němčí - kolo 14 (st.+ml.)
OSP-A
50 Kč Stříbrnice - kolo 22
50 Kč Spytihněv - kolo 22
50 Kč Polešovice - kolo 14
50 Kč Jalubí - kolo 14
OSP- B
50 Kč O. N. Ves - kolo 14
50 Kč Prakšice - kolo 14
50 Kč Strání/Březová - kolo 14
 
Návrh pro DK - OSP-B
       Drslavice - kolo 14, 19 (nenastoupení k utkání)
              
•     3. Různé
Oddíly, které mají sdružené družstva, si prostudují aktualizovanou směrnici a dohodu o sdruženém družstvu. Směrnici lze dohledat na našich web stránkách v sekci Legislativa- Dokumenty STK.

•    Komise mládeže děkuje všem mládežnickým oddílům za příkladnou reprezentaci v ročníku 2018/2019.

4.     Zprávy TMK
•    Trenérsko-metodická komise Zlínského KFS ve spolupráci s OFS připravuje školení trenérských licencí - Licence C, Grassroots licence a UEFA licence B. Zájemci se mohou přihlásit na vypsaná školení na www.fotbal.cz. Podmínky jednotlivých školení jsou uvedeny v přihláškách.
V případě jakéhokoliv dotazu nechť se zájemce o trenérské školení obrátí na Petra Zapletala, zapletal@fotbal.cz, 605 251 704 nebo na sekretariát OFS.
•    Nerespektování RS OFS - mužstva mužů a dorostu musí mít trenéra s licencí, při nedodržení nařízení čl. 17 RS sankce dle RS čl. 15/TAB. 2.
Muži
150 Kč Bílovice - kolo 22, 23, 24
300 Kč Polešovice - kolo 14, 22, 23, 24, 25, 26
300 Kč Slavkov - kolo 14, 22, 23, 24, 25, 26
300 Kč Popovice - kolo 12, 13, 14, 20, 21, 22
100 Kč Komňa - 13, 14
Dorost
100 Kč Buchlovice - kolo 13, 17

5.    Zprávy DK
250 Dennis Petratur, O. N. Ves OP, zákaz činnosti na 4 SU, 150 Kč
251 Patrik Štergenich, Ostr. Lhota OP, zákaz činnosti na 1 SU, 150 Kč
252 Miroslav Šnajdar, Podolí OS C, zákaz činnosti na 2 SU, 150 Kč
253 Josef Babušík, Prakšice OS B, zákaz činnosti na 1 SU 150 Kč
266 Drslavice B OS B, neoprávněné nastoupení 3 hráčů ze soupisky SŘ §10/8, 150 Kč
Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500 Kč
267 Drslavice B OS B, neoprávněné nastoupení 3 hráčů ze soupisky SŘ §10/8, 150 Kč
Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500 Kč 
268 Horní Němčí OP, ohlášené nedostavení se hostujícího mužstva k utkání, 150 Kč
Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500 Kč
269 Drslavice OSP B, nenastoupení domácího oddílu k utkání, 100 Kč
Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500 Kč
270 Drslavice OSP B, nedostavení se hostujícího mužstva k utkání, 100 Kč
Kontumace utkání ve prospěch hostů 0:3 a peněžitá pokuta 500 Kč
254 Michal Mikulec, Vlčnov OP, 8. ŽK, 400 Kč, 150 Kč
255 David Brázdil, Březolupy OP D, 8. ŽK, 400 Kč, 100 Kč
256 Pavel Chladil, Dolní Němčí B OS B, 4. ŽK, 200 Kč, 150 Kč
257 Miloš Žůrek, Dobrkovice OS B, 4. ŽK, 200 Kč, 150 Kč
258 Josef Babušík, Prakšice OS B, 4. ŽK, 200 Kč, 150 Kč
259 Adam Žůrek, Bílovice OP, 4. ŽK, 200 Kč, 150 Kč
260 Martin Končitík, Slavkov OP, 4. ŽK, 200 Kč, 150 Kč
261 Vít Trubačík, Bílovice OP, 4. ŽK, 200 Kč, 150 Kč
262 Lukáš Lebánek, Nezdenice OP, 4. ŽK, 200 Kč, 150 Kč
263 Ladislav Salvet, Nezdenice OP, 4. ŽK 200, Kč 150 Kč
264 Daniel Kreisl, O. N. Ves OP, 4. ŽK, 200 Kč, 150 Kč
265 Marek Maňásek, Babice OP D, 4. ŽK, 200 Kč, 100 Kč

•    DK opět upozorňuje všechny kluby OFS Uherské Hradiště na řádné vyplňování žádostí - Prominutí výkonu zbytku trestu, Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu. V případě jejich nesprávného nebo neúplného vyplnění nebude DK tyto žádosti projednávat.

6. Zprávy KRD
•    KRD děkuje všem rozhodčím za spolupráci v uplynulé sezóně. Letní seminář se uskuteční před zahájením SR 2019/20. R budou včas informováni.

František Miko, předseda OFS Uh. Hradiště
 

Tagy článku

TOPlist