Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 31 / 05 / 2010

č. 35 - ročník 2009/10 ze dne 27. května 2010

1. Zprávy sekretariátu OFS

1.1 Zprávy z jednání VV OFS.

1.2 V minulé ÚZ nebylo uveřejněno: na jednání VV podal rezignaci předseda KR a D Ivan Šimon. Po zvážení okolností VV tuto rezignaci nepřijal.

1.3 V tomto týdnu byla poslána pozvánka na VH a losovací aktiv. Při počítačovém zpracování došlo k překlepu: u aktivu SR 09/10 má být 10/11. U zprávy předsedy STK a KM má být ročník 09/10 a SR 10/11. Rozlosování ročníku 10/11 včetně přihlášek. Omlouvám se za překlep a děkuji za pochopení.

2. Zprávy z  jednání STK a KM

2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 22. - 23. 5. 2010 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.

2.2 Za nenahlášené výsledky se domácí oddíly trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč: 2253 Popovice, 6181 Březolupy, 7123 Vlčnov, 9181 Sušice, 13152 Ořechov.

2.3 Neodehraná utkání:

2.3.1 semifinále Poháru OFS: 25 Košíky - Nedakonice odloženo na 9. 6. 10 17.30

2.3.2 ZT - A 3305 Mistřice - Podolí odloženo na 4. 6. 2010 17.00

2.3.3 ZT - A 3306 Medlovice - Slov.-Vážany odloženo na 18. 6. 17.00

2.3.4 ZT - A 3307 Topolná - Traplice B odloženo na 18. 6. 2010 17.00 (chybí dohoda, nařízeno STK)

2.3.5 ZT - A 3276 Stříbrnice - Mistřice odloženo na 28. 5. 17.30

2.3.6 ZT - B 4256 Strání B - Komňa odloženo na 4. 6. 17.00

2.3.7 OS - D 6181 Březolupy - Osvětimany 28. 5. 18.00 obr. pořadí

2.3.8 OS - D 6182 Popovice - Uh. Ostroh B 3:0 kontumačně, hosté nepřijeli. Uh. Ostroh se trestá poř. pokutou 3000,- Kč.

2.3.9 OS - D 6162 Osvětimany - Buchlovice - návrh nového termínu 11. 6. 2010 17.00. Stále chybí souhlas TJ Buchlovice.

2.3.10 OP - Ž 7215 Jarošov - Nivnice odloženo na NT 2. 6. 2010 17.00

2.3.11 OS - A 8211 Kostelany n/M. - Březolupy 19. 6. 10 14.00

2.3.12 OS - PA 13152 Ořechov - Staré Město - schází zápis o utkání. Ořechov se trestá poř. pokutou 200,- Kč.

2.3.13 OP - PS a OP - PM 11121 a 12121 Zlechov - Nivnice, 11123 a 12123 Spytihněv - Dolní Němčí, 11091 a 12091 Dolní Němčí - Zlechov, 11092 a 12092 O. N. Ves - Uh. Ostroh, 11094 a 12094 Vlčnov - Spytihněv - všechny zápasy odloženy. Oddíly nahlásí dohody NT.

2.3.14 OS - PA 13142 Babice - Ořechov zápas odložen. Oddíly nahlásí dohody NT.

2.3.15 OS - PB 14121 Záhorovice - Korytná odloženo na 2. 6. 2010

2.4 Další podrobnosti zápasů:

2.4.1 OP 1245 Břestek - Kostelany 3:1, schválena dohrávka

2.4.2 OS 2251 Babice - Pitín 5:1 schváleno. Pitín se trestá poř. pokutou 500,- Kč za nevhodné chování diváků.

2.4.3 OS 2252 Buchlovice - Hradčovice 0:3 neschváleno. Schází zápis o utkání (HR Polášek).

2.4.4 ZT - A 3277 Kunovice - Tučapy 6:2 schváleno. Tučapy se trestají poř. pokutou 500,- Kč za nevhodné chování diváků.

2.4.5 OS - A 8182 Topolná - Polešovice neschváleno. Schází zápis o utkání (HR Polášek).

2.4.6 OS - PB 14122 Hradčovice - Slavkov 3:0 kontumačně za neoprávněný start. Hosté se trestají poř. pokutou 500,- Kč. Hráči Dominik Velecký a Marek Čubík (hráči 1.FC Slovácko), ved. mužstva Robert Krhovský a kapitán Zbyněk Krhovský se nacházejí v zastavené činnosti do vyřešení případu DK.

2.5 Termínové změny:

2.5.1 OP 1265 Drslavice - Nedakonice bude sehráno 29. 5. 10 16.30 na hřišti v Uh. Brodě, Orelský stadion.

2.5.2 OP 1171 Havřice - Tupesy bude sehráno 19. 6. 10 16.30.

2.5.3 OP - D 5172 Polešovice - Vlčnov bude sehráno 11. 6. 10 17.00.

2.5.4 OS - A 8252 Polešovice - Topolná bude sehráno 12. 6. 10 14.30.

2.5.5 OS - C 10243 1.FC Slovácko - Korytná bude sehráno 13. 6. 10 16.00, St. Město, UT.

2.5.6 OS - C 10214 1.FC Slovácko - Hradčovice bude sehráno 10. 6. 10 17.00, St. Město, UT.

2.5.7 OS - C 10252 Prakšice - 1.FC Slovácko bude sehráno 27. 5. 10 17.00.

2.6 Různé:

2.6.1 ZT - B 4233 Bystřice p/L. - Boršice u Bl. B (viz ÚZ 33 z 13. 5. 2010). HR Piža doložil cest. plán do Bystřice p/L., který STK schválila (objížďka St. Města). TJ Sokol Bystřice doplatí částku 100,- Kč p. Pižovi.

2.6.2 K žádosti TJ Topolná (odložení utkání 30. 5. 2010) - bude rozhodnuto na základě vyhodnocení okamžitého stavu hrací plochy p. Vacenovským, předsedou OFS.

2.6.3 Na jednání STK 3. 6. 2010 v 16.30 se dostaví kompetentní zástupce (předseda oddílu, sekretář nebo ved. mužstva) oddílu TJ Rozvoj Záhorovice k projednání žádosti o změnu termínu utkání Záhorovice - O. N. Ves.

HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 1.000,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo oddílu!!!

3. Zprávy z jednání DK

3.1 Hráč Radim Palčík, TJ Kněžpole B - vyloučen za kritiku HR bez hanlivých výroků a urážku HR. Trestá se zastavením činnosti na 4 SU nepodmíněně od 24. 5. 2010 (čl. 3b, 21/4).

3.2 Hráč Tomáš Michalec, TJ Újezdec (žák) - vyloučen za urážku protihráče. Trestá se zastavením činnosti na 4 SU nepodmíněně od 24. 5. 2010 (čl. 3b, 21/4).

3.3 Hráč Patrik Kubena, TJ Suchá Loz (žák) - vyloučen za zmaření rozvíjející se akce po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU nepodmíněně od 24. 5. 2010 (čl. 6a, 21/4).

3.4 Hráč David Sklenka, TJ Medlovice - žádosti o změnu trestu se vyhovuje a činnost je uvolněna dnem 27. 5. 2010.

3.5 Hráč Michal Rak, TJ Jarošov - žádosti o změnu trestu se vyhovuje a činnost je uvolněna dnem 27. 5. 2010.

3.6 Hráč Martin Kočica, FC Bánov - žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění se: 2 SU podmíněně do 26. 8. 2010.

3.7 Hráč Zdeněk Kubiš, TJ Březová - žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění se: 2 SU podmíněně do 26. 8. 2010.

3.8 Hráč Josef Uher, TJ Březová - žádosti o změnu trestu se nevyhovuje.

3.9 Hráč Martin Bureš, TJ Pitín - neprojednáno pro nepředložení náležitostí.

3.10 Hráč Miroslav Šebek, TJ Žítková - neprojednáno pro nepředložení náležitostí.

3.11 Lubomír Drozdy - žádosti o změnu trestu se nevyhovuje.

HK odečte z vkladu do soutěže 100,- Kč za muže a 50, -Kč za mládež za každý projednávaný případ.

 

4. Zprávy z jednání KOMISE ROZHODČÍCH a DELEGÁTŮ

Přítomni: Šimon, Miko, Chaloupka, Šťastný, Uherek

4. 1 KR a D bere na vědomí:

- došlou poštu,

- zprávy delegátů svazu,

- omluvu delegáta svazu p. Stani do konce jarní části ze zdravotních důvodů,

- vyjádření k námitce od Sokol Březová k utkání Bílovice - Březová,

- prohlášení rozhodčích OFS Uh. Hradiště a zároveň děkuje za podporu všech rozhodčích.

4.2. KR a D projednala žádosti nových uchazečů o funkci rozhodčího OFS Uh. Hradiště - Adam Křen, Petr Kliment a Pavel Lukáš. Uvedení budou kontaktováni e-mailem, aby se zúčastnili letního semináře rozhodčích, kde budou proškoleni, aby mohli vykonávat funkci rozhodčího.

4.3. Sekretář KR a D vypracuje odpověď na e-mail rozhodčího Hanáčka týkající se chybějícího průkazu rozhodčího.

4.4. KR a D se ohrazuje proti rušení delegací rozhodčích na zápasy od p. Travence a p. Vacenovského bez vědomí KR a D.

4.5. KR a D projednala žádost FC Babice, která se týkala výkonů rozhodčích v zápasech: Babice - Korytná, Mařatice - Babice, Babice - Vlčnov. KR a D zaujala vůči rozhodčím, kteří rozhodovali výše uvedená utkání, vnitřní opatření, jež se projeví na delegacích k utkáním, popř. při sestavování nominační listiny pro novou sezonu.

4.6. KR a D se ohrazuje vůči informaci uvedené v úřední zprávě č. 34 týkající se neomluvené účasti předsedy KR a D na jednání zástupců rozhodčích OFS a KFS 15. 4. 2010 ve Zlíně. Předseda KR a D byl řádně omluven u předsedy KFS Zlín p. Hrubčíka.

4.7. KR a D se důrazně ohrazuje vůči části úřední zprávy č. 34, kde je uvedeno vyslovení nespokojenosti s prací KR a D a obsazovacího úseku této komise a požadavek na zlepšení práce KR a D. V tomto znění nebylo nic takového na VV projednáváno. Členové KR a D mají pocit, že si předseda OFS p. Vacenovský napsal zprávu z jednání VV podle vlastního uvážení a ne podle toho, co bylo na VV projednáváno.

4.8. KR a D reaguje na zprávu STK a KM a konstatuje, že předané záležitosti do KR a D jsou chybami ve vyplňování zápisu, ale rozhodně je nepovažuje za hrubé nedostatky v zápise, jak uvádí STK a KM.

4.9. KR a D důrazně upozorňuje rozhodčí na včasný příjezd k utkáním dle Rozpisu soutěží a na správné vyplňování zápisů.

4.10. KR a D je nespokojena s úrovní zpráv delegátů svazu, bude řešeno na dalším semináři rozhodčích.

4.11. KR a D vyslovuje nespokojenost s podmínkami zasedací místnosti pro schůzi KR a D.

4.12. Na další zasedání KR a D jsou pozváni rozhodčí Mlček, Horňák, Hanáček, Drozdy a delegát svazu Vacenovský. Termín bude upřesněn.

Tresty rozhodčích:

Kostelník - důtka (nedostatečná omluva z utkání žáků Březolupy - Kněžpole),

Mlček - důtka (nedostatky v zápise o utkání Jarošov B - Kněžpole B),

Piža - důtka (pozdní příjezd k utkání Kunovice - Tučapy),

Polášek - důtka (nedostatky v zápise o utkání Tupesy B - Kunovice),

Zámečník - důtka (nedostatky v zápise o utkání Žítková - Boršice u Bl. B),

Hanáček - 0,5 tr. b. + podmínečné zastavení delegací do konce jarní části (připuštění hráče bez registračního průkazu v zápase žáků Mařatice - Vlčnov),

Mahdal - důtka (nedostatky v zápise o utkání Drslavice - Havřice),

Chmela - důtka (nedostatky v zápise o utkání žáků Březolupy - Buchlovice),

Mlček - 0,5 tr. b. (neplnění nařízení KR a D).

Nedostatky v zápise jsou k nahlédnutí u sekretáře KR a D. Výše uvedené tresty budou zohledněny při tvorbě nominační listiny na novou sezonu.

Ivan Šimon, předseda KR a D

 

 

Ladislav Vacenovský, předseda OFS

Ing. Stanislav Travenec, sekretář STK

 

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace