Úřední zpráva OFS Uherské Hradiště

Úřední zpráva OFS Uherské Hradiště
Sport 21 / 08 / 2008

č. 3 - ročník 2008/09 ze dne 14. srpna 2008

1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Zasedání VV OFS se koná 26. 8. 2008 16.30 v zasedací místnosti OFS.
1.2 Změna telefonu předsedy DK Mgr. Josefa Šťastného: 721 877 288. Vezměte tuto změnu na vědomí.

2. Zprávy z  jednání STK a KM
2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 9. - 10. 8. 2008 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Další podrobnosti zápasů:
2.2.1 OS 2011 Huštěnovice - Korytná 6:2, schváleno. Námitka hostí k udělení ŽK je oprávněná (dle DS). ŽK nebude započítána do statistik.
2.2.2 OS 2013 Staré Město - Košíky 3:3, schváleno. Námitka hostí k udělení ČK je bezpředmětná (dle DS).
2.2.3 ZT - A 3012 Březová B - Topolná 6:3 kontumačně za neoprávněný start hráče hostí č. 5 Radka Bouchala (nacházel se v zastavené činnosti). Výsledek dosažený na hřišti ponechán v platnosti. Hosté se trestají pokutou 1000,- Kč (RS čl. 13/22). Dále předáno DK.
2.2.4 ZT - A 3016 Tučapy - Bílovice B 4:1, schváleno. Domácí se trestají poř. pokutou 300,- Kč za neoprávněné zapsání hráče do zápisu bez platného RP (nenastoupil).
2.3 Termínové změny:
2.3.1 OP 1074 Nezdenice - Břestek bude sehráno 21. 9. 08 16.00. Hosté dodají vyjádření.
2.3.2 OS 2044 Košíky - Havřice bude sehráno 28. 10. 08 13.30. Košíky uhradí poplatek 200,- Kč za pozdní změnu.
2.3.3 ZT - B 4025 Záhorovice - Vlčnov bude sehráno 25. 10. 08 14.00. Vlčnov uhradí poplatek 400,- Kč za pozdní změnu.
2.3.4 ZT - B 4032 Vlčnov - Suchá Loz bude sehráno 24. 8. 08 16.00 v Suché Lozi (obr. pořadí). Suchá Loz uhradí poplatek 300,- Kč za pozdní změnu.
2.3.5 OP - Ž 7036 Buchlovice - Bánov bude sehráno 29. 8. 08 17.00. Buchlovice uhradí poplatek 200,- Kč za pozdní změnu.
2.3.6 OS - B 9032 Nivnice - Suchá Loz bude sehráno 23. 8. 08 14.00. Suchá Loz uhradí poplatek 200,- Kč za pozdní změnu.
2.3.7 Dodatečně schválena hlášenka žáků OS - B: družstvo žáků St. Hrozenkov - bude hrát doma v 12.45. Za pozdní hlášení uhradí St. Hrozenkov poplatek 100,- Kč. Soupeři vezmou na vědomí!
2.4 Různé:
2.4.1 Oddíly se upozorňují na kontrolu a doplnění adresáře v Rozpise o e-mailové adresy. (Možnost rychlejšího vyřizování i termínových změn.)
2.4.2 Schválena soupiska mužstva dorostu TJ Dolní Němčí. Stále schází FC Strání, oddíl zjedná okamžitou nápravu! TJ Dolní Němčí uhradí poplatek 200,- Kč za pozdní dodání soupisky.
2.4.3 STK schválila hrací plochy s vybavením - SK Tučapy a TJ Družstevník Popovice. Bude vyhotovena zpráva, která bude obsahovat i nedostatky a termíny k zjednání nápravy, a předána oddílům.
HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 300,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo úřední zprávy, v níž byla pokuta udělena.

3. Zprávy z jednání DK
3.1 Hráč Radek Kotek, FC Polešovice - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje.
3.2 Hráč Tomáš Keňo, TJ Starý Hrozenkov - vyloučen za podražení soupeře z boku v souboji o míč po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 13. 11. 2008 (čl. 6a).
3.3 Hráč Tomáš Adamík, TJ Staré Město - vyloučen za zmaření brankové příležitosti. Trestá se zastavením činnosti na 1 SU nepodmíněně (čl. 1).
3.4 Hráč Roman Vaněk, TJ Mařatice (dorost) - vyloučen za strčení do soupeře v souboji o míč. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 13. 11. 2008 (čl. 7a).
3.5 Hráč Jaroslav Lumpala, FK Boršice u Bl. - neprojednáno pro nepředložení náležitostí.
HK odečte z vkladu do soutěže 100,- Kč za muže a 50,- Kč za mládež za každý projednávaný případ.

Tagy článku

TOPlist