Úřední zpráva OFS Uherské Hradiště

Úřední zpráva OFS Uherské Hradiště
Sport 04 / 09 / 2008

č. 5 - ročník 2008/09 ze dne 28. srpna 2008

1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Zprávy z jednání VV OFS.
1.2 Došlá a odeslaná pošta - VV bere na vědomí.
1.3 Úkoly z min. VV byly splněny.
1.4 Předseda KR a D hodnotil školení rozhodčí jako dobré. Jediným nedostatkem bylo konání tohoto školení spolu s fyzickými prověrkami rozhodčích řídící soutěže KFS.
1.5 Předseda STK a KM zhodnotil vcelku kladně odehraná kola dospělých a mládeže. Nedostatky se projevují v nadměrném překládání mistrovských utkání jak dospělých, tak žáků. Dalším nedostatkem je nehlášení výsledků utkání, převážně z přípravek. Výsledek se hlásí do hodiny po skončení a telefon je: 572 574 138.
1.6 VV OFS jednohlasně schválil iniciování mimořádné VH ČMFS, kde by se měl zvolit nový VV. Předseda OFS byl pověřen jednáním se zástupci OFS z celé republiky. Další jednání se uskuteční 5. září 2008 v Praze.
1.7 Různé:
- VV bere na vědomí ÚZ KFS č. 3, 4, 5 a zápis z jednání VV KFS.
- Předseda OFS informoval VV o schůzce KR KFS s předsedy OFS o náboru nových rozhodčích.
- VV bere na vědomí dopis ředitele finančního oddělení ČMFS ohledně zdanění příjmu rozhodčích.
- VV bere na vědomí 2. zálohu na dotaci pro mládež na rok 2008. Je tak malá, že se zatím nebude rozdělovat mezi TJ, FC a FK.
- VV bere na vědomí pozvánku na oslavy 50. výročí kopané ve Stříbrnicích - zúčastní se předseda OFS.
- VV obdržel pozvánku na jednání předsedů OFS v Praze - zúčastní se předseda OFS.
- HK upozorňuje TJ Vlčnov na povinnost uhradit poplatek 400,- Kč z ÚZ č. 3, který měl být uhrazen do 28. 8. 2008.
- V dnešních novinách bude uveřejněn inzerát na získání nových rozhodčích. I VV OFS tuto iniciativu podporuje a žádá zájemce o tuto funkci, aby se přihlásili na uvedeném čísle, anebo na sekretariátu OFS.

2. Zprávy z  jednání STK a KM
2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Nenahlášené výsledky (domácí oddíly se trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč, mládež 50,- Kč) - doplnění výsledků:
ZT - A 3034 Jalubí B - Podolí 3:4, ZT - B 4035 Strání B - Přečkovice 3:3, OP - D 5036 Šumice - Staré Město 3:0, OS - B 8034 Jalubí - Kostelany 0:5, OS - PA 12032 1.FC Slovácko - Jarošov 11:3, 12033 Ořechov - Staré Město 1:5, 12034 O.N.Ves - Mistřice 8:2, OS - PB 13035 Uh. Brod B - Horní Němčí 1:5.
2.3 Neodehraná utkání:
OS-PB 13034 Hradčovice - Hluk bude sehráno 3. 9. 08 17.00. Hluk uhradí poplatek 200,- Kč za velmi pozdní změnu.
2.4 Další podrobnosti zápasů:
2.4.1 OP 1035 Traplice - Boršice u Bl. 2:2, schváleno. Za hrubé nesportovní chování diváků se Traplice trestají poř. pokutou 500,- Kč.
2.4.2 ZT - A 3035 Tučapy - Babice 3:0, schváleno. Námitka k udělení 2. ŽK byla postoupena DK.
2.4.3 OP - D 5033 Nedakonice - Polešovice 3:1, schváleno. Námitka k udělení ČK byla postoupena DK.
2.4.4 OS - D 6031 Osvětimany - Kněžpole 0:6, schváleno. Za hrubé nesportovní chování trenéra se Kněžpole trestá poř. pokutou 1000,- Kč.
2.5 Termínové změny:
2.5.1 ZT - A 3072 Jalubí B - Částkov. Žádost o změnu termínu podléhá vyjádření soupeře (19. 9. 08 16.30).
2.5.2 OP - D 5087 Nedakonice - Nivnice bude sehráno 27. 9. 08 12.30.
2.5.3 OS - B 8072 Jalubí - Nedachlebice. Žádost o změnu termínu podléhá vyjádření soupeře (24. 9. 08 17.00).
2.5.4 OP - PS a OP - PM 10041 a 11041 Zlechov - 1.FC Slovácko d bude sehráno 30. 8. 08 15.30.
2.5.5 OP - PS a OP - PM 10042 a 11042 Újezdec - Uh. Ostroh bude sehráno 30. 8. 08 10.00 a 11.00.
2.6 Různé:
2.6.1 Upozornění oddílům: hlášenky musí být zaslány i soupeřům v daném termínu! 1.FC Slovácko zjedná okamžitou nápravu. Žádosti o změnu termínu mohou být zasílány e-mailem pro rychlost vyřízení. Oddílům se připomíná povinnost hlášení výsledků všech utkání na domácím hřišti, tedy i přípravek dle RS.
2.6.2 Byla schválena soupiska přípravky ČSK Uh. Brod.
HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 300,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo úřední zprávy, v níž byla pokuta udělena.

3. Zprávy z jednání DK
3.1 Hráč Bilavčík Jakub, TJ Kněžpole (dorost) - vyloučen za neúmyslné kopnutí soupeře (špatně popsaný přestupek). Trestá se důtkou (čl. 1).
3.2 Hráč Forró Michael, FC Babice - vyloučen za zdržování hry po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 3 SU nepodmíněně od 29. 8. 2008 (čl. 6a). Hráč byl v podmínce.
3.3 Hráč Hlaváč Vladimír, TJ Hradčovice - vyloučen za surovou hru. Trestá se zastavením činnosti na 4 SU nepodmíněně od 29. 8. 2008 (čl. 7b).
3.4 Hráč Koryčánek Vlastimil, TJ Kostelany nad Mor. - vyloučen za hrubou urážku soupeře. Trestá se zastavením činnosti na 4 SU nepodmíněně od 29. 8. 2008 (čl. 2b).
3.5 Hráč Navrátil Milan, TJ Pitín - vyloučen za kritiku HR po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 27. 11. 2008 (čl. 3a).
3.6 Hráč Josefík Ondřej, TJ Korytná - vyloučen za nesportovní chování po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 27. 11. 2008 (čl. 6a).
3.7 Hráč Hráček Antonín, TJ Havřice - vyloučen za strčení do soupeře po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 27. 11. 2008 (čl. 6a).
3.8 Hráč Bernatík Radek, FC Polešovice (dorost) - vyloučen za zmaření brankové příležitosti. Trestá se zastavením činnosti na 1 SU nepodmíněně od 29. 8. 2008 (čl. 1).
3.9 Hráč Svoboda Ondřej, FC Polešovice (dorost) - vyloučen za hrubé podražení soupeře. Trestá se zastavením činnosti na 3 SU nepodmíněně od 29. 8. 2008 (čl. 7b).
3.10 Hráč Knotek Antonín FK, Uh. Ostroh B - vyloučen za hrubou urážku HR. Trestá se zastavením činnosti na 6 SU nepodmíněně od 29. 8. 2008 (čl. 3b).
3.11 Hráč Masařík Martin, TJ Krhov - neprojednáno pro nesplnění náležitostí.
3.12 Hráč Jurásek Marek, TJ Rudice - vyloučen za podražení soupeře z boku po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 27. 11. 2008 (čl. 6a).
3.13 Trenér dorostu Kromsián Vladimír, TJ Kněžpole, se trestá zákazem všech funkcí při fotbalových utkáních na 3 měsíce nepodmíněně od 29. 8. 2008 za urážky HR v utkání a po utkání.
HK odečte z vkladu do soutěže 100,- Kč za muže a 50,- Kč za mládež za každý projednávaný případ.

Tagy článku

TOPlist