Úřední zpráva OFS Uherské Hradiště

Úřední zpráva OFS Uherské Hradiště
Sport 11 / 09 / 2008

č. 6 - ročník 2008/09 ze dne 4. 9. 2008

1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Okresní reprezentace žáků sehraje 17. září 2008 v 16.00 v Kudlovicích mistrovské utkání s OFS Zlín. Nominováni jsou tito hráči: Jančík Martin, Olchava David (Jarošov), Sadílek Michal (O. N. Ves), Větříšek Adam, Vyskočil Pavel, Pištěk Michal (Uh. Ostroh), Trávníček Adam (Traplice), Gazík Jan, Kovařík Filip, Vacula Jan (Újezdec), Jurásek David (Dol. Němčí) + 4 hráči z Uh. Brodu.

2. Zprávy z  jednání STK a KM
2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 30. - 31. 8. 08 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Nenahlášené výsledky (domácí oddíly se trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč, mládež 50,- Kč) - doplnění výsledků:
- OS - D 6045 Březolupy - Hradčovice 1:8, OS - A 8012 Sušice - Topolná 0:9, 8016 Traplice - Bílovice 1:2, OS - B 9042 1.FC Slovácko-d - Havřice 3:1.
2.3 Neodehraná utkání:
- OS - PB 13042 Horní Němčí - Havřice 3:0 kontumačně, hosté se nedostavili k mistr. utkání a trestají se pokutou 300,- Kč.
2.4 Další podrobnosti zápasů:
2.4.1 OP - D 5042 Staré Město - Tupesy 3:3, schváleno. Řídil rozhodčí - laik, za nedostatečně vyplněný zápis se domácí oddíl trestá poř. pokutou 100,- Kč.
2.4.2 OP - Z 7042 Újezdec - Buchlovice 2:2, schváleno. HR nevyplněn, předán KR.
2.4.3 OS-B 9042 1.FC Slovácko-d - Havřice 3:1, schváleno. Domácí oddíl nevyplatil HR (částku 300,- Kč uhradí na sekretariát OFS) a trestá se poř. pokutou 300,- Kč.
2.4.4 OS - PA 12042 Staré Město - O.N.Ves 4:5, schváleno. Dle hlášení změny mělo být sehráno 30. 9. 08 ve 14.00 (viz ÚZ č. 4). Za špatné hlášení se St. Město trestá poř. pokutou 200,- Kč.
2.4.5 Hanáček Tomáš (R) se dostaví na jednání STK dne 11. 9. 08 v 16.30 k projednání nedostatků v zápisech o utkání 2041 a 5047. Účast nutná!
2.5 Termínové změny:
2.5.1 OS 2092 Havřice - Březová. Žádost o změnu termínu podléhá vyjádření soupeře (4. 10. 08 10.30)
2.5.2 OS 2097 Popovice - Košíky bude sehráno 4. 10. 08 15.00
2.5.3 OP - D 5096 Staré Město - Polešovice bude sehráno 4. 10. 08 15.30
2.5.4 OS - D 6063 Dolní Němčí B - Buchlovice bude sehráno 13. 9. 08 13.00. Dolní Němčí uhradí poplatek 200,- Kč za pozdní změnu.
2.5.5 OS - A 8072 Jalubí - Nedachlebice bude sehráno 24. 9. 08 16.30
2.5.6 OS - PA 12074 Staré Město - Jarošov bude sehráno 24. 9. 08 17.00
2.5.7 OS - PA 12023 Staré Město - 1.FC Slovácko bude sehráno 8. 10. 08 17.00
2.5.8 OS - PB 13055 Havřice - Hluk bude sehráno 10. 9. 08 16.30
2.6 Různé:
- Porada trenérů přípravek skupin OP a OS - A se uskuteční ve čtvrtek 25. 9. 08 v 17.30 po jednání STK na OFS. Předmětem jednání bude nadstavbová „pohárová“ část soutěží přípravek. Účast zástupců všech oddílů nutná!
HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 300,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo úřední zprávy, v níž byla pokuta udělena.

3. Zprávy z jednání DK
3.1 Hráč Janík Zdeněk, FC Polešovice - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje.
3.2 Hráč Valášek Petr, TJ Šumice (dorost) - vyloučen za zmaření slibně se rozvíjející šance. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 5. 12. 2008 (čl. 6a).
3.3 Hráč Janík Vilém, TJ Jarošov - vyloučen za podražení soupeře zezadu po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU podmíněně do 5. 12. 2008 (čl. 6a).
HK odečte z vkladu do soutěže 100,- Kč za muže a 50,- Kč za mládež za každý projednávaný případ. 

Tagy článku

TOPlist