Úřední zpráva OFS Uherské Hradiště

Úřední zpráva OFS Uherské Hradiště
Sport 30 / 10 / 2008

č. 13 - ročník 2008/09 ze dne 23. října 2008

1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Zprávy z jednání VV OFS.
1.2 Přítomni: Ladislav Vacenovský, Ing. Stanislav Travenec, Bc. Josef Šťastný a Ivan Šimon.
1.3 Omluven: Grebeníček František.
1.4 Došlá a odeslaná pošta - VV bere na vědomí.
1.5 Úkoly z min. VV byly splněny.
1.6 Předseda KM a STK zhodnotil uplynulé zápasy podzimního kola SR 08/09, které probíhá bez větších problémů, až na značné překládání utkání ve všech soutěžích, hlavně u přípravek.
1.7 Předseda DK krátce zhodnotil trestnost v okrese od začátku podzimního kola, která nevybočuje z mezí minulých ročníků.
1.8 Předseda KR a D seznámil členy VV s obsazováním rozhodčích. Hlavní nedostatky jsou v omluvách rozhodčích a jejich pozdních omluvách.
1.9 Předseda VV seznámil členy s hospodařením OFS za 9 měsíců letošního roku. VV vzal všechny zprávy na vědomí a vrátí se k nim v měsíci prosinci.
1.10 Různé:
- VV vzal na vědomí pozvánku na poradu předsedů OFS 4. 11. 2008 v Olomouci - zúčastní se předseda OFS,
- VV bere na vědomí rezignaci p. B. Vávry na funkci předsedy FK Boršice u Bl.,
- VV bere na vědomí ÚZ KFS Zlín č. 10, 11, 12 a 13,
- VV bere na vědomí dopis ředitele FO ČMFS,
- VV bere na vědomí pozvánku TJ Tupesy na slavnostní otevření minihřiště s umělým povrchem - zúčastní se předseda OFS,
- HK upozorňuje TJ Havřice, FC Babice, TJ Podolí, TJ Medlovice a FC Slovácko na povinnost uhradit poplatky dle ÚZ č. 11. Termín uhrazení byl do 23. 10. 2008.

2. Zprávy z  jednání STK a KM
2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 18. - 19. 10. 2008 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Nenahlášené výsledky (domácí oddíly se trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč, mládež 50,- Kč):
ZT - A 4116 Záhorovice - Suchá Loz 2:2
2.3 Další podrobnosti zápasů:
2.3.1 OP 1115 Mařatice - Sušice 0:4, schváleno. TJ Mařatice-Východ se za hrubé nesportovní chování trenéra trestá pokutou 1000,- Kč.
2.3.2 ZT - B 4111 Strání B - Podolí B 10:3, schváleno. Kapitán Vladislav Tyl, TJ Podolí B - předán DK pro neplnění povinností kapitána. Do vyřešení případu zákaz výkonu funkce kapitána. Vedoucí mužstev Pavel Záchvěj, TJ Podolí B, a Martin Grebík, FC Strání se dostaví na jednání STK dne 30. 10. 08 v 16.30 k projednání popsané události v zápise.
2.3.3 OP - Ž 7112 Buchlovice - Medlovice 1:3, neschváleno. Vedoucí mužstev Martin Kořínek, TJ Buchlovice, a Libor Stávek, TJ Medlovice, se dostaví na jednání STK dne 30. 10. 08 v 17.00 k projednání konfrontace popsané v zápise.
2.4 Termínové změny:
2.4.1 OP-D 5133 Bílovice – Nivnice bude sehráno 1.11.08 13:30 v obráceném pořadí v Nivnici (pozdní potvrzení žádosti domácích)
2.4.2 OP - D 6122 Boršice B - Dolní Němčí B bude sehráno 30. 10. 08 16.00 (termín dohodnut přes STK - pozor na tmu! Doporučeno dřívější zahájení.)
2.4.3 OSD - D 6124 Kudlovice - Mařatice bude sehráno 26. 10. 08 12.00 - kolize zápasů.
2.5 Různé:
2.5.1 STK upozorňuje oddíly na možnost předehrávky 14. kola (1. jarní) v řádném náhradním termínu 8. - 9. 11. 08 v případě pokračujícího příznivého počasí. Rozhodnutí padne na příštím zasedání STK.
2.5.2 První zimní turnaj přípravek bude sehrán ve sport. hale ve Starém Městě na Širůchu 17. 11. 08 od 9.30. Účastníci z čela tabulek OP - PS a OS - A budou upřesněni. (Organizuje Jiskra St. Město.)
HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 300,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo úřední zprávy, v níž byla pokuta udělena.

3. Zprávy z jednání DK
3.1 Hráč Ondřej Hajný, TJ Osvětimany (dorost) - vyloučen za kritiku HR bez hanlivých výroků po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 soutěžní utkání podmíněně do 15. 4. 2009 (čl. 6a).
3.2 Hráč Jaroslav Baný, SK Hradčovice - vyloučen za podražení soupeře z boku po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 soutěžní utkání podmíněně do 15. 4. 2009 (čl. 6a).
3.3 Hráč Jiří Dvořák, TJ Buchlovice - vyloučen za zakopnutí míče po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 soutěžní utkání podmíněně do 15. 4. 2009 (čl. 6a).
3.4 Hráč Dominik Janků, TJ Březová - vyloučen za zmaření slibně se rozvíjející akce po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 6 soutěžních utkání nepodmíněně od 24. 10. 2008 (čl. 6a). Hráč byl v podmínce.
3.5 Hráč Jakub Křivák, TJ Podolí - neprojednáno pro nepředložení náležitostí.
3.6 Hráč Michal Panáček, TJ Staré Město - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje. HK odečte z vkladu do soutěže 100,- Kč za muže a 50,- Kč za mládež za každý projednávaný případ.

4. Zprávy z jednání KR
4.1 Rozhodčí Tomáš Man se trestá pozastavením delegace do konce listopadu za nesplnění delegací.
4.2 KR upozorňuje rozhodčí na správné vyplňování přestupků na zadní straně zápisu.
4.3 Ve čtvrtek 30. října 2008 v 15.30 se koná zasedání KR a D v zasedací místnosti sekretariátu OFS.
Ladislav Vacenovský, předseda OFS
Ing. Stanislav Travenec, předseda STK

Tagy článku

TOPlist