Úřední zpráva OFS Uherské Hradištěč. 18 - ročník 2008/09 ze dne 8. ledna 2009

Úřední zpráva OFS Uherské Hradištěč. 18 - ročník 2008/09 ze dne 8. ledna 2009
Uherské Hradiště Sport 13 / 01 / 2009

1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Okresní fotbalový svaz děkuje všem hráčům a funkcionářům za spolupráci v roce 2008 a přeje mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti hráčům, funkcionářům, fanouškům i jejich rodinám v roce 2009.
1.2 Změna sekretáře FC Bánov: Břetislav Polanský, 687 54 Bánov 108. Mobil: 736 604 856, 572 646 682 (byt), 572 637 796 (zaměstnání).
1.3 HK upozorňuje TJ, SK a FC na povinnost uhradit do konce ledna doplatky vkladu do soutěží.

2. Zprávy z  jednání STK a KM
2.1 STK dodatečně schválila výsledky mistrovských utkání dle pozdě došlých zápisů o utkání:
OS - PB 13112 Havřice - Hradčovice 4:1. TJ Tatran Havřice se trestá poř. pokutou 100,- Kč za pozdní dodání zápisu.
OS 2134 Horní Němčí - Březová 1:2, ZT - B 4025 Záhorovice - Vlčnov 1:4, OP - D 5122 Ostr. Lhota - Kostelany 3:0, OP - Ž 7012 Ostr.Lhota - Jarošov 0:6, OS - PB 13023 Horní Němčí - Hradčovice 1:0 - všechna uvedená utkání schválena. HR Milička se trestá poř. pokutou 100,- Kč/zápis za pozdní dodání zápisů.
STK schválila podzimní tabulky a statistiky.
2.2 STK schválila zimní fotbalový turnaj v Uherském Brodě na Lapači. Turnaj začíná 17. ledna 2009. Předáno obsazovacímu úseku KR.
2.3 STK schválila zimní fotbalový turnaj ve St. Městě na Širůchu na UT.
2.4 STK KM děkuje TJ Havřice za vzornou organizaci 2 halových turnajů přípravek.
2.5 STK KM spolu s TJ Jiskra St. Město pořádá poslední turnaj přípravek pro „spodní část tabulek“ OP - PS a OS - A v hale ve St. Městě na Širůchu dne 17. 1. 2009 od 9.00 (prezentace 8.30). Turnaje se zúčastní mužstva: Uh. Ostroh, Zlechov, Spytihněv, Dolní Němčí, Jarošov, Mistřice, Ořechov (oddíly potvrdí tel. účast přímo Pavlu Vlčkovi 724 223 500).
2.6 Doškolení trenérů licence C (povinnost pro absolventy roku 2005 a s již dříve propadlým průkazem) se uskuteční 31. ledna 2009 v 9.00 v tisk. středisku 1.FC Slovácko. Zájemci o doškolení potvrdí svoji účast na e-mail travenec@uh.cz nebo telefonicky či SMS na 603 833 744. Stále nepotvrdili účast: Borák Josef, Býček Jaromír, Dubový Juraj, Fojtík Radek, Bc. Gorčík Otakar, Haloda Václav, Haša Martin, Horčica Roman, Ing. Hradílek Pavel, Hruška Vladimír, Huťka Ladislav, Hyrák Miroslav, Ing. Josefík Miroslav, Kaštánek Vítězslav, Klement Filip, Koníček Josef, Lorenc Vladislav, Machalík Petr, Machů František, Novák Pavel, Pačinek Jaroslav, Pelikán Jiří, Petřek Vladimír, Pospíšil Vladimír, Přecechtěl Přemysl, Srník Josef, Svoboda Oldřich, Talášek Jaroslav, Uherek Lukáš, Vašek Jaromír, Vrána Radek, Zalubil Bohumil, Zámečník Stanislav, Zapletal Miroslav.
Upozornění pro trenéry: Trenérská licence má platnost 3 roky. K prodloužení platnosti je nezbytné absolvování doškolení za poplatek 100,- Kč, v opačném případě trenérský průkaz pozbývá platnosti a k prodloužení platnosti je nezbytné absolvování doškolení za poplatek vyšší. Neplatný průkaz nebude uznán při vedení mužstva mužů a dorostu dle nařízení (RS 13/7). Od jarní části soutěže 2008-09 bude v zápise o utkání uváděn pouze trenér s platnou licencí
HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 300,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo úřední zprávy, v níž byla pokuta udělena.

Ladislav Vacenovský, předseda OFS
Ing. Stanislav Travenec, předseda STK

Tagy článku

TOPlist