Vyhlašování nejlepších sportovců má dlouholetou tradici

Vyhlašování nejlepších sportovců má dlouholetou tradici
Foto: sal  /  Antonín Blažek, předseda OV ČSTV v Uherském Hradišti.
Uherské Hradiště Sport 15 / 03 / 2010

Uherskohradišťský svaz patří k největším

Anketa o nejlepšího sportovce okresu Uherské Hradiště, kterou vyhlašuje okresní výbor Českého svazu tělesné výchovy ve spolupráci se slováckým týdeníkem DOBRÝ DEN S KURÝREM, má již dlouholetou tradici. Každým rokem, většinou začátkem měsíce března, se veřejnost dozví, který sportovec či sportovní kolektiv byl za uplynulý rok tím nejúspěšnějším. Sice se jednotlivé výkony a výsledky nedají mezi sebou navzájem porovnávat, přesto může zvítězit jen jeden. Samotná anketa ale probíhá již od konce roku, kdy nejprve sítem nominací projdou jednotliví sportovci až do konečné desítky, co se jednotlivců týká, a pětice do kolektivů. Poté už vše mají ve svých rukou jednotlivé kluby a sportovní oddíly, které hlasují o konečném pořadí.
Předseda OV ČSTV v Uherském Hradišti Antonín Blažek stojí v čele této organizace již od roku 1990, kdy byl poprvé zvolen. Naposledy křeslo předsedy obhájil v loňském roce.

Anketa o nejlepšího sportovce za uplynulý rok vyvrcholí dnes slavnostním vyhlášením. Jakou cestou podle vás tato anketa prošla?
Anketa má již dlouholetou tradici, a to od 60. let minulého století. Každoročně se nejen sportovní veřejnost dozví jména nejlepších sportovců. I když se na první pohled může zdát, že podobnou anketu pořádají ve všech okresních městech, není tomu tak. Posledních pár let spolupracujeme s regionálním týdeníkem DOBRÝ DEN S KURÝREM a Nadací Děti-kultura-sport. Musím zdůraznit, že zařazeni do vyhlášení mohou být pouze sportovci, kteří působí v tom konkrétním roce v tělovýchovné jednotě či klubu v okrese Uherské Hradiště. Musí být registrováni v ČSTV a minimálně půl roku by měli za tento klub závodit. Kromě sportovců oceňujeme i trenéry, funkcionáře a je udělována Cena Miroslava Valenty seniora za celoživotní přínos ve sportu.
Výsledek ankety bude vyhlášen dnes na slavnostním večeru ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Půjde o kulturně-společenskou záležitost za účasti sportovců, funkcionářů, sportovních příznivců, sponzorů a zástupců měst a politických seskupení. Tradičně je vyhlášení spojeno s vystoupením pražských a uherskohradišťských herců. Program a ceny pro vyhlášené sportovce, trenéry a kolektivy jsou sponzorovány Nadací Děti-kultura-sport, OVV ČSTV, redakcí DOBRÝ DEN S KURÝREM a Sazkou, a. s., prostřednictvím její dceřiné společností KOLBY, a. s.

Jak již bylo řečeno, vše je pod záštitou OV ČSTV. Šlo by tuto organizaci blíže představit?

Český svaz tělesné výchovy je největší sportovní organizací v České republice. Struktura ČSTV je dvoukomorová, z čehož jedna komora sdružuje tělovýchovné jednoty (TJ) a sportovní kluby (SK), kterých je cca 10 000.
Druhou komorou je komora svazů, která sdružuje svazy a přidružené svazy (sporty) o počtu cca 100 subjektů. ČSTV má v současné době více než 1,5 milionu členů. Často sdělovací prostředky informují o činnosti svazů jako ČSTV, proto zdůrazňuji, že existuje i výše označená druhá komora, která je nedílnou součástí této organizace, kdy tato provádí činnost v obcích, okresech a krajích, a to právě v TJ či sportovních klubech. Tyto TJ a SK mají samostatnou právní subjektivitu jako občanská sdružení a sdružují se v okresních - regionálních sdruženích.

Jak si v tak velké rodině sportovců stojí okres Uherské Hradiště?
Okres Uherské Hradiště jako regionální sdružení v organizaci ČSTV patří mezi největší v České republice, ve všech porovnávatelných ukazatelích je uváděn vždy nejdále do 5. místa. Má 36 tisíc členů, kteří jsou sdruženi ve 123 tělovýchovných jednotách a klubech, a patří k jedněm z největších v republice po Praze a Brně. Pro porovnání: okres Zlín má 32 tisíc, Vsetín 27 tisíc, Kroměříž 21 tisíc, Hodonín 19 tisíc. V Uherském Hradišti máme okresní fotbalový svaz, svaz ledního hokeje, svaz stolního tenisu, tenisový svaz, šachový svaz a regionální centrum sportu pro všechny. Dle statistiky je v okrese evidováno v 268 oddílech (jednotlivých TJ a sport. klubů) celkem 38 druhů sportu.
Sportovci, kteří pocházejí či byli vychováni v našich TJ a SK, mnohdy již působí v rámci jiných subjektů a jsou i reprezentanty v kolektivních nebo v individuálních sportech. Na kolektivní úrovni hrají naše kluby též vyšší soutěže, např. je možno jmenovat v nejvyšší republikové soutěži fotbal Uherské Hradiště, volejbal Staré Město a softbal Kunovice.
Tyto shora uvedené subjekty našeho okresu mají ve vlastnictví nebo v užívání pro sportovní činnost sportovní zařízení v hodnotě více jak 2 miliardy Kč. Roční obrat těchto občanských sdružení (bez právnických osob - akciových společností a s. r. o.) ve sportovní činnosti, náklady hospodářské, energetické a provozní, představuje 90 milionů Kč.

Je aparát, který řídíte, velký?
Okresní výkonný výbor ČSTV je řídící a servisní organizací, která je volena TJ a sportovními kluby na valné hromadě. Tyto valné hromady se konají každoročně, přičemž okresní výkonný výbor a okresní kontrolní a revizní komise jsou voleny na 4leté období. Na valné hromadě v roce 2009 jsem byl zvolen předsedou já. Dalšími členy jsou František Grebeníček, který současně zastává funkci tajemníka, a dále byli zvolení do tohoto výboru Ladislav Vacenovský, František Tejnil, Lumír Hedvábný, Stanislav Travenec a Libor Stojaspal. Předsedou OKRK byl zvolen Miroslav Bahula, komise má 7 členů. Všichni shora uvedení členové jsou současně funkcionáři i v TJ, SK, svazech, ale i v jiných vyšších orgánech ČSTV. Tyto funkce jsou vykonávány dobrovolně. Ve většině případů byli členové orgánů zvoleni opětovně, například já tuto funkci vykonávám již od roku 1990, kdy jsem byl poprvé zvolen. Letošní valná hromada okresu se bude konat v Kunovicích v měsíci květnu, a to poté, co v měsíci dubnu v Nymburku proběhne celorepubliková valná hromada. Ta bude nyní volební a náš okres navrhne svého kandidáta do nového výboru.

Nejen sport v poslední době asi trápí nedostatek financí.
Pokud jde o problém financování, dokonce bych s povzdechem řekl, že toto je pravidelným bodem jednání každoměsíčního OVV ČSTV, kdy někdy nezbývá ani dostatečný prostor k řešení sportovní problematiky.
Valná hromada každoročně rozděluje do tělovýchovných jednot a klubů finanční prostředky ze dvou zdrojů, které jsou valnou hromadou přerozdělovány dle schválených kritérií. Od státu peníze směřují na provoz a údržbu a od ČSTV, zejména od Sazky, putují na provoz sportování a činnost OVV ČSTV, TJ a SK. V současné době se příjmy od Sazky opožďují, a to zejména proto, že není dořešeno financování výstavby O2 Arény v Praze. Na dotační prostředky jak ze Sazky, tak od státu samozřejmě dopadají i důsledky stávající hospodářské krize.

Existuje vůbec nějaký recept jak ze zamotaného kruhu ven?
V současné době je zpracována a projednávána jak na MŠMT, tak v poslanecké sněmovně a s jednotlivými představiteli politických stran před volbami nová koncepce financování sportu včetně dotací od Sazky a loterijních společností, ale i budoucí financování sportovních organizací od státu.  

Dotýkají se problémy s financemi nějak regionálních sportovišť?

Obecně lze říci, že vybavení sportovišť je ve slušném rozsahu a dobrém stavu. Je však třeba neustále udržovat, zhodnocovat a vylepšovat. Do některých zařízení je třeba vyšších investic, které nejsme schopni zajistit z prostředků ČSTV. Proto se spojujeme do společných investic s obci, městy a spoluzajišťujeme granty a investiční prostředky od krajů a příslušných ministerstev z rozpočtu ČR a evropských fondů. Tato problematika úzce navazuje na řešení vlastnických a majetkových práv, protože některá sportoviště a pozemky jsou nadále ve vlastnictví fyzických osob a státu. Aktuálních problémem je legislativní nedořešení tzv. trvalého užívání.

Kolem financí se v poslední době asi nejvíce mluvilo a stále ještě mluví o výstavbě dráhy na rychlobruslení. Jaký je na tento aktuální mediální hit váš názor?
Samozřejmě jako představitel sportovců jsem pro výstavbu takové dráhy na vybraném místě v návaznosti na dosavadní mezinárodní úspěchy v tomto sportu. Důležitou podmínkou a skutečností je ale to, aby se na takové investici podílel i stát, nejméně kraj, aby tedy jediným investorem nebyl sportovní klub či soukromý subjekt, aby se jednoznačně předešlo negativním zkušenostem v souvislosti s financováním a zaplacením akce, jako tomu je v případě stavby Sazky Arény v Praze.

Vzkázal byste něco čtenářům na závěr?
Vyhlášení sportovců je dobrou vizitkou a informací veřejnosti o sportovní činnosti v okrese, kdy je možnost se seznámit skutečně i s odvedenou prací sportovců, trenérů a funkcionářů, obcí, samosprávných orgánů a státu v této oblasti. Proto věřím, že tuto akci budeme ve spolupráci s vaším týdeníkem a nadací organizovat i nadále.

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace