Baťův kanál slaví

Baťův kanál slaví
Foto: ilustrační foto
Veselí nad Moravou Tribuna 24 / 01 / 2022
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Baťův kanál, o. p. s. založená za účelem propagace turistické vodní cesty Baťův kanál, ale také pro koordinaci rozvojových aktivit, provozu a spolupráce se samosprávami i podnikateli na této vyhledávané turistické atrakci, slaví 20 let od svého založení.

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti Baťův kanál je nadační fond Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, která se starala o obnovu Baťova kanálu pro turistickou plavbu od roku 1996. „Agenda neustále narůstala a vznikla potřeba založit organizaci, která se bude zabývat rozvojem a propagací Baťova kanálu a dalšími činnostmi, jako je například provozování informačního centra specializovaného na Baťův kanál,“ vzpomíná první předseda správní rady Martin Bedrava.

Při vykonávaní své koordinační činnosti provozu Baťova kanálu velmi úzce spolupracujeme se správcem vodní cesty Povodím Moravy, s. p. Kromě běžných provozních záležitostí jsme s Povodím Moravy byli nápomocni při realizaci projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR - SR. Jednalo se například o projekty Edukační loď nebo Plavba a krajina - rozvoj a revitalizace plavební cesty Baťův kanál a její propojení s krajinou přeshraničního regionu.

 „Povodí Moravy jako správce Baťova kanálu velmi dobře vnímá provázanost vodní cesty a plavby s dalšími aktivitami, které pro veřejnost připravuje a rozvíjí Baťův kanál, o. p. s. Naše správa Baťova kanálu, zajišťování provozu plavebních komor a výstavba infrastruktury na této vodní cestě se vždy opírala o spolupráci s kraji, městy a obcemi a právě díky těmto vzájemným vztahům a propagaci ze strany obecně prospěšné společnosti Baťův kanál jsme vytvořili z Baťova kanálu nejvýznamnější moravskou turistickou destinaci,“ říká Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.   

Významnou aktivitou je spolupráce na přípravě a realizaci rozvojových projektů na Baťově kanálu. O rozvoj veřejné infrastruktury na vodních cestách v ČR a provozování veřejných přístavů na Baťově kanále se stará Ředitelství vodních cest ČR. Výborná vzájemná spolupráce byla v tomto případě dokonce oceněna cenou ministra dopravy Opera Civitatem 2021 za nejvýznamnější a nejkvalitnější investiční realizaci pro zlepšení dopravní infrastruktury města, která byla udělena Ředitelství vodních cest za revitalizaci Baťova kanálu na řece Moravě a obecně prospěšné společnosti Baťův kanál za postupné budování infrastruktury, zajištění provozního zázemí a obecné správy Baťova kanálu.

„Během celé obnovy historické vodní cesty na podmínky nového rekreačního využití hrála obecně prospěšná společnost Baťův kanál nezastupitelnou roli spojovacího článku mezi veřejnou infrastrukturou vodní cesty na straně jedné, širokým spektrem uživatelů vodní cesty na straně druhé a samosprávami na straně třetí, což v konečném důsledku prodává Baťův kanál jako jediný turistický produkt,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „Těším se, že v dalších 20 letech spolupráce najde rozšířený a zkvalitněný Baťův kanál novými plavebními komorami a přístavy tisíce spokojených návštěvníků, kteří kromě plavby poznají i další krásy rekreace v regionu,“ dodal.

Zakládací listinu obecně prospěšné společnosti Baťův kanál před dvaceti lety podepsal Ladislav Ambrozek, který nás bohužel 19. ledna 2022 opustil. Celý svůj profesní život aktivně podporoval rozvoj rekreační plavby na Baťově kanálu, a to i v dobách, kdy se o úspěchu tohoto záměru hlasitě pochybovalo. Ale i díky jeho zásadnímu přičinění je nyní Baťův kanál významným turistickým cílem. Za to celým svým srdcem DĚKUJEME. Odpočívej v pokoji.

autor: Vojtěch Bártek

Tagy článku

TOPlist