Bronislav Vajdík: Co by tomu řekli naši senioři?

Bronislav Vajdík: Co by tomu řekli naši senioři?
Foto: archiv  /  Bronislav Vajdík
Zlínský kraj Tribuna 06 / 08 / 2020

Témata, která se týkají zabezpečení péče o lidi v seniorském věku, se stále více dostávají do popředí zájmu široké veřejnosti. V různých podobách a životních fázích se dotknou nás všech. Z oficiálních statistik se dovídáme, že světová populace stárne, stále přibývá lidí v seniorském věku, o které je třeba pečovat. Z demografických trendů jasně vyplývá, že naše populace patří k těm, které v Evropě stárnou nejrychlejším tempem. Tato skutečnost dnes klade velké nároky na systém sociálních a zdravotních služeb. Je zřejmé a nevyhnutelné, že poptávka po pobytových sociálních službách pro seniory se bude stále zvyšovat.

Politická prohlášení současné paní radní Blahové, že senioři mají zůstávat v domácím prostředí, že je to pro ně dobré, stejně tak pro jejich rodinné příslušníky, vychází z naivní a mylné představy o jakési ideální rodině.  Každopádně je pro ni a současné krajské politiky pohodlným a laciným řešením, přenést těžiště odpovědnosti na rodiny a příbuzné našich seniorů.  
Jaká je však situace ve skutečnosti?  Děti současných seniorů, ve věku padesátníků a šedesátníků, jsou stále pracovně aktivní a časově hodně zaneprázdnění. Mnozí fyzicky a psychicky velmi náročnou soustavnou péči o starého člověka ani nedokáží dlouhodobě zvládnout. Terénní sociální služby pomáhají řešit potřebnou péči jenom částečně, nedokáží operativně reagovat na aktuální denní potřeby či požadavky starého člověka, závislého na soustavné péči jiné osoby.  V pobytových zařízeních, poskytujících sociální služby pro seniory, se tak kupí žádosti oprávněných žadatelek a žadatelů, doprovázené osobními životními zkušenostmi zoufalých příbuzných, kteří si uvědomili, že sami už náročnou péči nedokáží zvládnout. Vysoký věk a značné riziko Alzheimerovy demence podstatně zvyšuje po fyzické i psychické stránce nároky na každodenní nepřetržitou péči.
Velmi často se setkáváme s životní situací, že jakmile se starý člověk přestěhuje do domova pro seniory nebo domova s pečovatelskou službou, dostane se mu výrazně lepší péče, má pravidelnou, kvalitnější nutričně vyváženou stravu, pravidelnou hygienu, spoustu sociálních interakcí a rovněž výrazně lepší zdravotní péči.
Stávající trh sociálních služeb pro seniory ve Zlínském kraji je nedostatečně rozvinutý, a tudíž není plně funkční.  Současný počet lůžek v pobytových zařízeních je nedostačující, chybí zejména lůžka pro lidi trpící Alzheimerovou demencí. Nutně se tak otevírá volný prostor pro další poskytovatele, ať už zaregistrované v sítí poskytovatelů, ale i neregistrované soukromé domovy pro seniory.  Kraje sice podle zákona mají povinnost soukromé domovy zařadit do sítě dotovaných, pakliže v těch stávajících není místo, ale ne vždy a ve všech krajích se tak děje.
Nové vedení Zlínského kraje, které vzejde z říjnových krajských voleb, čekají v oblasti sociální politiky náročné úkoly.  Je třeba neodkladně zastavit sociálně-inženýrské projekty současného krajského vedení, které lidem odkázaným na sociální služby rozhodně neprospívají, a které smysluplně nedokáží zdůvodnit a vysvětlit ani samotní jejich tvůrci a nositelé.  
Pozitivním východiskem k nápravě je, že ve Zlínském kraji působí řada odborníků s mnohaletými zkušenostmi, kteří stejně jako já nesouhlasí s nebezpečnými experimenty v sociální péči o seniory či lidi se zdravotními handicapy.  Společně bychom dokázali vytvořit a uvést do života rozvojovou koncepci, která by se stala nositelkou fungující sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji.  Součástí koncepce mimo jiné rovněž bude otevření nových kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory, zejména těch specializovaných pro pacienty trpící demencemi, např. Alzheimerovou nemocí. Musí to být moderní pobytová zařízení, která splní současné požadavky pro poskytování kvalitní péče seniorům Zlínského kraje.  Lidé staršího věku, trpící demencemi, nezřídka v terminálním stádiu života, zde naleznou důstojné prostředí a potřebnou péči.  S tím souvisí rovněž citlivá spolupráce a odborná podpora jejich rodinám.  
S ohledem na alarmující zkušenosti z uplynulých čtyř let, nenechejme se ve Zlínském kraji připravit o základní hodnoty demokracie.  Nedovolme hrstce současných krajských politiků, kteří postrádají minimální míru slušnosti a sebereflexe, vnutit nám prostředí, ve kterém se nemůžeme svobodně vyjadřovat k veřejným tématům, aniž by nám hrozila například ztráta zaměstnání, či mediální dehonestace.  
Lidem našeho krásného kraje opět musíme vytvořit podmínky pro život, kde budou ctěny základní společenské hodnoty, jako je vzájemná slušnost, respekt k odlišným odborným názorům a úcta k vykonané společensky prospěšné práci.

Bronislav Vajdík
Zadavatel/zpracovatel: Triklóra

autor: tisková zpráva

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace