Den přátel přírody 2024

Den přátel přírody 2024
Foto: Adam Skovajsa
Bílovice Tribuna 03 / 05 / 2024
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

V Bílovicích uspořádali u příležitosti Dne země akci s názvem Den přátel přírody 2024, která byla setkáním lidí se zájmem o přírodu Bílovic, ale i jiných obcí mikroregionu Za Moravú. I přes nepřízeň počasí si na akci našlo cestu mnoho lidí a každý si přišel na své.

K vidění byli řezbáři, kteří před zraky návštěvníků vytvářeli sochy zvířat, lukostřelci ukazovali techniky zacházení s lukem, sokolníci předváděli práci s dravými ptáky, hasiči vytvořili lezeckou dráhu, vinař prezentoval postupy výroby vín, děti si mohly zastřílet ze vzduchovky na terč nebo si opéct špekáček, pro milovníky psů byla připravena ukázka canisterapie a se zlínskými včelaři bylo možné prodiskutovat postupy výroby medu či stavbu včelích úlů.

Na akci byly umístěny rollupy docenta Oldřicha Hájka s obsahem zaměřeným na problémy se sršní asijskou. Autorem myšlenky uspořádání Dne přátel přírody je současný místostarosta Adam Skovajsa, v jehož gesci je kromě oblasti školství právě oblast zemědělství a ochrany přírody, je též tvůrcem Pstruží stezky, která svou enviromentální tematikou láká do Bílovic turisty nejen ze Zlínského kraje. S členy komise životního prostředí a skupinou místních hasičů se mu podařilo dílo, které ocení i další generace.

autor: Adam Skovajsa

Tagy článku

TOPlist