Diplomovaná všeobecná sestra nově v Uherském Hradišti

Diplomovaná všeobecná sestra nově v Uherském Hradišti
Foto: archiv SŠPHZ
Uherské Hradiště Tribuna 23 / 05 / 2023
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště přichází se zásadní novinkou, kterou je rozšíření vzdělávací nabídky o obor vyššího odborného vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra. První studenti by měli do lavic usednout již v září 2023.

Jde o teoreticko-praktický obor. Teoretická část studia sestává z řady odborných ošetřovatelských a klinických předmětů a ze všeobecných předmětů, praktická část pak bude probíhat na reálných pracovištích nemocnic, pracovištích zdravotních a sociálních služeb nebo ve specializovaných ambulancích. Vyučujícími budou odborníci z řad učitelů školy a z řad odborníků a lékařů Uherskohradišťské nemocnice, a. s. Studium bude ukončeno absolutoriem a úspěšní absolventi získají titul diplomovaný specialista. V nastávajícím školním roce je v plánu otevření 1. ročníku oboru v kombinované formě, kdy bude délka studia činit tři a půl roku. Je určen především uchazečům, kteří se již zapojili do pracovního procesu, bez ohledu na jejich věk.

Podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, přičemž zdravotnický obor je velkou výhodou. Podrobnosti k přijímacímu řízení přidává zástupkyně školy pro nově zřizovanou vyšší odbornou školu Dana Tománková: „V této chvíli je vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení, které poběží do 31. května. Zájemci však nemusí ani poté zoufat. Pokud nebude kapacita oboru naplněna, bude vyhlášeno kolo další. Přijímací zkoušky se v kombinované formě studia neskládají, při přijetí rozhoduje prospěch v předposledním a posledním ročníku středního vzdělávání. Veškeré podrobnosti naleznou uchazeči na webových stránkách školy.“

Hlavním motivem ke zřízení vyšší odborné školy byla snaha přispět k řešení problému, kterým je nedostatek všeobecných sester v regionu. Nabízeným studiem se zároveň zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce a rozšíří se jejich profesní kompetence. Budou připraveni k výkonu povolání všeobecné sestry jako nelékařského zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, což je dlouhodobě potvrzovanou přidanou hodnotou.

autor: Blanka Kupová

Tagy článku

TOPlist