Důchodci v Uherském Hradišti slavili

Důchodci v Uherském Hradišti slavili
Foto: Josef Antoš
Uherské Hradiště Tribuna 04 / 11 / 2023
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Dne 10. října 2023 se v Klubu kultury v Uherském Hradišti sešly téměř dvě stovky seniorů, členů Klubu důchodců Uherské Hradiště, aby společně oslavili nejen Mezinárodní den seniorů, připadající na 1. říjen roku, ale aby především oslavili 25. výročí založení Klubu důchodců Uherské Hradiště.

Slavnostní odpoledne, kterého se zúčastnili zastupitelé města - místostarostka Pavlína Jagošová, Michal Dvouletý a dále Blanka Rašticová, zahájili mladí trubači. Následoval proslov předsedkyně klubu důchodců Miluše Kučerové a několika větami poblahopřáli k založení klubu a jeho fungování i pozvaní hosté. Malou pozorností pak byli oceněni dlouholetí aktivní členové klubu důchodců a dále ti členové klubu, kteří v letošním roce oslavili významné životní jubileum  - 80 let svého života.

Následoval kulturní program, kdy čtyřicet mažoretek z Hluku předvedlo své umění. Přítomní tleskali nejmenším mažoretkám, děvčátkům od šesti let až po slečny; všechny předvedly úžasné výkony, vždyť před pár dny získaly titul II. vicemistryň Evropy pro rok 2023! Poté už následoval hudební program - k tanci i poslechu hráli muzikanti z hudební skupiny Javorový škrpál. Tito muzikanti jsou seniorům z Uherského Hradiště dobře známi, jelikož zpříjemňují svými písničkami jeden večer při týdenních ozdravných pobytech v Ludvíkově v Jeseníkách.

A pak přišlo velké překvapení - v průběhu slavnostního odpoledne přijel mezi důchodce také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš! I ve svém velmi nabitém programu si našel čas a přijel oslavence - členy Klubu důchodců Uherské Hradiště - poctít svou návštěvou. Pan hejtman ocenil dlouholeté fungování klubu důchodců, rovněž hodnotil bohatou činnost klubu a nebránil se ani tanci, k němuž byl přítomnými ženami vyzván.

Slavnostní odpoledne se neslo v příjemném, přátelském duchu. Opět se ukázalo, že „věk je jenom číslo“, neboť mezi přítomnými byl i Antonín Vichorec z Kunovic, jemuž ani jeho úctyhodný věk 94 let nebyl překážkou v tanci! Naopak, rád se přidal k ostatním! Oslava čtvrtstoletí od založení Klubu důchodců Uherské Hradiště byla velmi zdařilá a všichni přítomní odcházeli z této akce spokojeni.

Poděkování patří zastupitelům města Uherské Hradiště, kteří podporují činnost klubu a díky poskytnutým dotacím z rozpočtu města umožňují činnost klubu dále rozvíjet.

Do dalšího čtvrtstoletí Klub důchodců Uherské Hradiště vstupuje s optimismem, s chutí i nadále pokračovat ve své bohaté činnosti, v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, jakož i v organizování ozdravných pobytů pro své členy.

Nezbývá než si přát, aby se Klubu důchodců Uherské Hradiště dařilo i v dalších letech vyvíjet svou činnost ke spokojenosti svých členů tak, jako tomu bylo doposud.

autor: Eva Maďarová

Tagy článku

TOPlist