Erasmus na základní škole v Mařaticích

Erasmus na základní škole v Mařaticích
Foto: ZŠ TGM
Mařatice Tribuna 08 / 09 / 2021
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Základní škola T. G. Masaryka v Mařaticích, jež je zařazená do sítě programu Škol podporujících zdraví, se v rámci svých aktivit dlouhodobě zapojuje do různých projektů. A je tomu tak i v současném složitém období, které tomu příliš nenahrává.

I když je škola určená pouze pro žáky 1. stupně, uvědomuje si význam jazykového vzdělávání pro dnešní děti a jejich budoucí život. Vnímá mezinárodní rozměr vzdělávání a související proměny naší společnosti. Aktivně hledá možnosti a efektivní způsoby, jak zkvalitnit jazykové vzdělávání, a výuka anglického jazyka zde probíhá již od 1. ročníku.

Epidemiologická situace během hlavních prázdnin konečně umožnila zdejším pedagogům uskutečnit další fázi mezinárodního programu Evropské unie Erasmus+ Anglicky lépe pro všechny, jehož úspěšným žadatelem se škola stala ve školním roce 2019/2020. Mezi cíle programu patří posílení profesní odbornosti pedagogů, zkvalitnění vyučovacího procesu a celkově zlepšení úrovně výuky anglického jazyka pro všechny naše žáky s ohledem na jejich věk a nadání.

V srpnu byly realizovány dvoutýdenní vzdělávací mobility a dvě pedagožky se vydaly na dalekou cestu. Zamířily do krásného historického města San Cristóbal de La Laguna na Tenerife ve Španělsku zapsaného pro svou 500letou historii a vzornou péči o památky na seznam světového dědictví UNESCO. Ve zdejší jazykové škole absolvovaly kurzy zaměřené na zvýšení jazykových kompetencí a metody výuky cizího jazyka u žáků mladšího školního věku. Spolužáky pedagožek byli kolegové a lektory kurzů zkušení pedagogové z různých zemí světa. Kurzy se týkaly tématu diverzity ve vzdělávání, protože pestrost, rozdílnost, individuální osobnostní charakteristiky a potřeby dětí jsou aspekty, se kterými musí pedagogové ve své každodenní školní praxi počítat. Dalším tématem byl holistický přístup ke vzdělávání, podle kterého každá část vzdělávání má svůj význam a pokud zahrnuje všechny oblasti, tak výsledkem je ucelené vzdělání umožňující kvalitní a plnohodnotný zdravý život přinášející rovnováhu. A nechyběl kurz zaměřený na praktickou výuku anglického jazyka, jehož obsahem byly nejrůznější hry a aktivity, které mají děti nejraději. Teorie je bezesporu důležitá, ale činnosti, během kterých prožívají radost a další pozitivní emoce, také. Vše společně přispělo k naplňování cílů projektu v souladu s naším školním vzdělávacím programem Být zdravým ve zdravém světě.

Program bude v další fázi pokračovat stínováním výuky v zahraniční škole podobného typu, které přispěje k dalšímu rozvoji. Těšíme se na nový školní rok, kdy budeme moci dětem předávat naše nově získané zkušenosti a dovednosti!

autor: Magda Kaláčová

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace