Ešče o těch volbách v Brodě

Ešče o těch volbách v Brodě
Foto: ilustrační foto
Uherské Hradiště Tribuna 26 / 10 / 2022
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

A gdyž už skoro půl století bývám v Brodě - gde sa včíl slaví veliké, dějinné výročí -, tož sa také podívám, aj jak to dopadlo v tech volbách, v tom bývalém okresním městě.

To sútěžení skončilo skoro plichtú, což je třeba uznat. No dobře, opravím sa, protože vyhrála složka ANO, místní babišovci, keré vede fotograf Láska. Je to člověk sice dost odvážný, ale ví sa, že málo pamatuje na rodinné kořeně: dvá jeho prastrýcé byli totiž panáčkama, jak sa tu na Slovácku říká knězom. Nechcu byt súdcem, ale podle řečí mně připadá jak machometán (Pán Bůh ať odpustí, aj ten dotyčný).

Co povědět o dosavadním starostovi Kubáníkovi, mladém a nadějném ešče šohajovi, jak malovaném - nejedna děvčica, aj z těch mladších, sa za ním ohlédne. Moc sa snažil za ty čtyři roky, co řídíl město, ale dost sa říkalo, že je málo rozhodný. Podle mého mínění by měl dat více na rady tých, co s ním dobře smýšlajú, a né na nejaké až mamlase. Je to prostě dobrák od kosti, ba je to aj zbožný muž - všecko napovídá, že býl dosti ve vleku svojích náměstků.

A já, snád dosti hbitý pozorovatel mnohého, co sa ve městě děje, čuju to, že hlas ludí, toť aj hlas Boží! Nic zlého nenamítám, protože včíl sa stala navíc trapálija, když jedna uznávaná profesórka přeběhla od vránovcú, a to k láskovcom. Tož to má rozhodnút včíl až vyšší inštancija - súd v Brně. Necháme sa překvapit! A neco málo k lidovcom, co si říkajú aj křesťanští demokraté, po vzoru Němčúrů. Možná ím končí doba prospěšná a nebudú sa tolik vyhřívat na slunéčku, budú moset víc zapnút. Neco málo zhodnotím aj brodské sociální demokraty, protože tito sa moseli spójit s místním kapitalistú, aby neklesli věcéj jak posledně. Co by na to říkali ti zakladatelé - obnovitelé partaje z r. 1990, už na věčnosti alebo žijící: Drahoš Sklenský, Béďa Volf, Jura Peška, snáď aj Karlík Hanke. Tito by určitě šli na to, tak říkajíce od lesa: protože to byla vždycky strana přeca dělnická!  Jaksi sem zapomněl na svoje vlastence, keří tak trochu dopadli „jak sedláci u Chlumca“. Ale my jsme sa už smířili, třebaže poslední, protože pro nás je hlavní heslo: Vlasti zdar!

autor: Stanislav Lukáš

Tagy článku

TOPlist