Hlásí se Uh. Brod

Hlásí se Uh. Brod
Foto: Kateřina Mařáková
Uherský Brod Tribuna 17 / 05 / 2023
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Jak tedy žije toto město? Řečeno celkově, jak kdo, vzhledem k ekonomické a tím hlavně sociální situaci. Máme tu od podzimu nové vedení, tentokrát v čele s paní starostkou a dvěma místostarosty.

Po několika letech se do řídicí funkce opět dostala sociální demokracie, vedená zkušeným politikem Ladislavem Kryštofem, který byl už v čele Uh. Brodu, to jako starosta, a podle mínění mnohých to byl nejúspěšnější starosta za nové éry - po roku 1990. Podstatně horší je to s jeho politickou stranou, kdysi mající více než 30 členů, nyní prý jich není ani 20.

KDU, která se považuje za lidovou stranu, si může jen připomenout tu dřívější nabídku Kryštofa vytvořit společnou koalici. Bylo to hloupě odmítnuto, protože křesťanští demokrati neznají dobře ani svou minulost: kdyby byli pokračovateli politiky Šrámkovy ČSL, věděli by, že už před válkou tato složka dobře spolupracovala i ve vládě s oběma socialistickými stranami. Po válce zase, do února 1948, se snažila hlavně s národními socialisty, nejotevřenější protikomunistickou stranou, bojovat proti nastupující „diktatuře proletariátu“.

A co dále je nového ve městě Komenského? Známo, že loňského roku se mohutně slavilo, to ještě v režii dřívějšího vedení města. I letos je několik výročí, předně jedno neblahé - kdy roku 1683 je Uh. Brod pokořen a zcela vypálen od povstalců z Uher. Dále to bude výročí posvěcení farního kostela, počátek gymnazia atd.

Nemohu vynechat ani osvětové Sdružení Šrámkovo, které po loňském výročí čtvrť století trvání uskutečnilo svůj výroční aktiv. Čestným předsedou byl zvolen dosavadní předseda organizace bratr J. Lebánek ze St. Hrozenkova, úřadujícím místopředsedou bratr Vl. Pummer a hospodářem bratr J. Mlýnek, tito oba z Uh. Brodu. Největší akcí sdružení bude letos připomínka 100. výročí úmrtí Ant. C. Stojana, zvaného tatíček Moravy, což se má uskutečnit v soboru 9. září v bazilice na Velehradě.

Z pověření řídicího výboru zmíněného sdružení bylo také odesláno upřímné přání k osmdesátinám bratra dr. Josefa Bartončíka do Rajhradu, kde bydlí poslední řádný předseda ČSL po převratu: byl to on, který se snažil vést stranu křesťanskosociální linií, tím zůstat věrnými dílu Msgre J. Šrámka blahé paměti.

autor: Stanislav Lukáš

Tagy článku

TOPlist