J. A. Baťovi se po 70 letech vrátil čestný doktorát

J. A. Baťovi se po 70 letech vrátil čestný doktorát
Foto: Archiv VUT  /  Promoce Jana Antonína Bati na brněnské technice v roce 1938.
Zlín Tribuna 30 / 11 / 2020
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Vědecká rada Vysokého učení technického (VUT) v Brně vrátila J.A. Baťovi čestný doktorát, o který tento obuvnický magnát ze Zlína přišel z politických důvodů v květnu 1948. Dnešním dnem tak byla J.A. Baťovi navrácena jeho původní akademická hodnost dr.h.c.

„Náprava historických křivd někdy trvá dekády, jsem potěšen, že rada VUT dnes takto rozhodla. Přeci jen jsme Univerzita Tomáše Bati a z historického hlediska je to důležitý krok, “ řekl prorektor UTB a člen vědecké rady VUT Petra Sáha.

„Jan Antonín Baťa získal čestný doktorát 15. prosince 1937 na tehdejší Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše, což je dnešní Vysoké učení technické v Brně. Slavnostní promoce se uskutečnila 26. března 1938 a dokonce se z ní dochoval videozáznam, ve kterém Jan Antonín Baťa děkuje akademické obci a promlouvá k ní v tehdejší aule na Veveří ulici, v sídle dnešní Fakulty stavební,“ popisuje historické souvislosti Alžběta Blatná z Archivu VUT.

Člen slavné obuvnické rodiny ze Zlína se ale z titulu doktora technických věd radoval jen krátce. Na základě jeho odsouzení mimořádným lidovým soudem za zločiny proti státu mu profesorský sbor tehdejší brněnské techniky v květnu 1948 titul odebral. Až v roce 2007 se podařilo Baťu rehabilitovat a Městský soud v Praze původní rozsudek zrušil. Na základě toho nyní Vědecká rada VUT mohla anulovat i starší rozhodnutí svého profesorského sboru.

Čestný doktorát z VUT obdržel i Tomáš Baťa, jemu ale odebrán nikdy nebyl. Celkem brněnská technika za víc jak 120 let své existence udělila 67 čestných doktorátů. Mezi držiteli jsou např. Nikola Tesla, Tomáš Garrigue Masaryk, Václav hrabě z Kounic, Armin Delong, Eva Jiřičná nebo Viktor Rudiš.

autor: Petra Svěráková

Tagy článku

TOPlist