Ke komunálním volbám v Uherském Brodě nelze hledat pravdu pouze ve svých domněnkách

Ke komunálním volbám v Uherském Brodě nelze hledat pravdu pouze ve svých domněnkách
Foto: Jakub Viktora
Uherský Brod Tribuna 07 / 11 / 2022
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Když jsem nedávno otevřel Facebook, překvapil mne text publikovaný panem Jiřím Gračkou, který se ve svém úvodu odkazuje na Václava Havla a jeho odkaz o pravdě a lásce. Jeho text byl v redukované verzi publikován také v novinách Dobrý den s Kurýrem.

A to byl okamžik, který mne podnítil vypracovat rozbor jeho textu, jenž se vybranými otázkami a výstřižky dění snaží sdělit nějaký názor, nicméně nepředkládá doložitelná fakta.

Na otevřené Facebookové skupině „Uherský Brod – otevřeně o aktuálním dění“ jsem tedy předložil rozbor, který s vysvětlením rozporuje jednotlivé body uvedené panem Jiřím Gračkou a celý příspěvek jsem nazval: „Nechť morální odkaz Václava Havla o pravdě a lásce není zneužíván k manipulacím a spekulacím.“. Analýza v plném znění ke stažení zde.

Vysvětluji v něm například, proč není důvod k utváření společné kandidátky tří stran dosavadní koalice, když každá z těchto stran má svůj vlastní program a kandidáta na starostu. Dle názoru pana Gračky je to neférové a netransparentní. Přitom tato případná společná kandidátka by zjevně přinesla stávající koalici ještě lepší volební výsledek díky tzv. D’Hondtově metodě přepočtu hlasů.

Opravdu není překvapivé, že stávající koalice, která spolupracuje na radnici již od roku 2010 a neměla žádné vážnější rozpory, by chtěla v tomto uskupení nadále pokračovat, pokud by k tomu dostala mandát od voličů. Nikdy ani nikdo opak netvrdil. Překvapivé však je, že někdo, kdo se žádného jednání radniční koalice neúčastnil, tvrdí, co a jak se na radnici domlouvá ještě před volbami, a označuje to za neférové a netransparentní.

Dále dokládám na výstřižcích inzerátů z Brodského zpravodaje, že nenastala žádná změna v inzerci předvolební kampaně. Stejné podmínky platí již minimálně 3 volební období (doloženo výstřižky z Brodského zpravodaje z let 2014, 2018 a 2022). Město svým opakujícím se sdělením nezakázalo kandidujícím stranám pronajmout si plochy či sloupy. Samotné vylepování plakátů politickým stranám také nikdo nezakazoval, ani je ve vylepování nijak neomezoval. Kandidující strany tento rok viděly v Brodském zpravodaji naprosto stejné oznámení jako minulé a předminulé volby.

Dalším údajně kontroverzním tématem byl tzv. Čaj o páté, který se pořádá pravidelně v první polovině roku vždy v režii město + Charita Uh. Brod a v druhé polovině roku vždy v režii město + Sociální služby Uh. Brodu. Takto to běží již mnoho let. Poslední 2 ročníky byly z důvodu COVID19 zrušeny. Starosta i místostarosta se těchto akcí pravidelně účastnili, tento ročník nebyl výjimkou. Opravdu mi není jasné, na základě čeho pan Gračka tvrdí, že tento Čaj o páté byl v režii města a s účastí starosty a místostarosty jen nyní před volbami.

Pan Gračka ve svém textu uvedl vícero obvinění i manipulativních otázek, vše bez důkazů či vyjádření konkrétních aktérů. Dokonce popisuje, jak probíhaly situace, u kterých prokazatelně nebyl. Takový text lze proto považovat pouze za jeho osobní názor, ale rozhodně jej nelze považovat za „fakta, tudíž cestu k pravdě“, jak napsal sám pan Gračka.

Občané města Uherský Brod budou mít možnost se k celé situaci vyjádřit na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 7. 11. 2022 v místním Domě kultury v 17.00, které bude otevřené veřejnosti. Veřejnost se tak bude moci dotazovat přímo nově zvolených zastupitelů na jejich postoje a důvody volby konkrétních kandidátů do nového vedení města.

Zásadním sporem bude zřejmě volba starosty/starostky, jelikož nově utvořená koalice hodlá na tento post nominovat paní Miroslavu Polákovou, která ve volbách kandidovala za hnutí dosavadní koalice „Nezávislí za rozvoj města“ a po volbách nečekaně přešla se svým mandátem jako jediná k opozičním stranám, které ji překvapivě ve své koaliční smlouvě nominovaly na post starostky. Tímto lidově řečeno „přeběhnutím“ se ale mění poměr sil v sedmadvaceti členném zastupitelstvu z poměru 14:13 na poměr 13:14 v neprospěch dosavadní koalice. Pro občany města to ovšem znamená, že nová vládní sestava bude prosazovat zcela jiné programové body, než představovaly strany dosavadní koalice, jež ve volbách získaly těsnou většinu. Tato změna tedy nepředstavuje jen personální změnu. Ostatně některým lidem je dokonce jedno, jestli je na radnici „Petr nebo Pavel“. Ale mění se tím hlavně a především cíle, které bude chtít nová radnice naplňovat. Odpor, který tento nestandardní čin a jeho důsledky ve městě zvedl, je některými označován za „hon na čarodějnice“. Domnívám se, že pokud je kritika „přeběhlíka“ za takový čin slušná a odůvodněná, nelze o něčem takovém hovořit. To bychom nemohli kritizovat nikdy nikoho. Jen je důležité vést dialog slušně, nepředkládat jako fakta své domněnky a nevznášet obvinění, která nejsou nijak dokladovatelná.

Za této vypjaté situace sám vidím, a to především na sociálních sítích, spoustu nepodložených obvinění dosavadní koalice, jež mají sloužit jako obhajoba situace současné. Srovnávání nesrovnatelných situací (změna pořadí v rámci jedné strany vs. přeběhnutí ke straně jiné, atp.) a rezignace na logickou argumentaci. „1+1=3“ se začíná považovat za názor. Často tito diskutující říkají, že politika je prostě špína, berou to už tak nějak automaticky a paušalizují. A to mě osobně mrzí nejvíce. Politika sama o sobě špinavá není. Konkrétní „špinavou“ politiku dělají konkrétní lidé. A pokud budeme házet všechny politiky do jednoho pytle, znechutíme jim jejich práci natolik, že už ji ani nebudou chtít vykonávat. Kdo pak v takových funkcích zůstane?

Nerezignujme prosím na správné principy, slušnou a věcnou argumentaci, nedělejme si domněnky a nelogické závěry.

 

autor: Karel Hřib, člen rady města Uherský Brod

Tagy článku

TOPlist