Lež má krátké nohy, daleko nedojde

Lež má krátké nohy, daleko nedojde
Foto: DDK
Jalubí Tribuna 03 / 05 / 2021
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Můj strýček Hejda vlastnil pekárnu, do které jsem měl daleko dvacet metrů přes dvůr. Byla tam zaměstnaná moje maminka a babička. V padesátých letech tuto pekárnu rodině Hejdově komunisté zlikvidovali. Bylo mně 10 let a všechno si dobře pamatuji.

Můj bratranec pan Zetík si po revoluci pořídil pekárnu, ve které zaměstnával 18 lidí. Já jsem mu tam od začátku pomáhal a dělal údržbáře. Měl jsem to od domu deset metrů. V tu dobu tam byla zaměstnána moje žena. Dnes to mám do pekárny, která se nachází v Mařaticích, kam ho pan starosta vystěhoval, mnohem dál, takže najezdím 2x týdně 40 km. Vznikla mi velká škoda, a kdo mi ji nahradí?

Komunisté v padesátých letech všechno lidem pokradli a čtyřicet roků nám lhali. Tenkrát byly v obci Jalubí tři pekárny, dva řezníci, mlýn a plná dědina řemeslníků. Po čtyřiceti letech se tu objeví jedna pekárna a tu zlikviduje komunista převlečený za nezávislého... Bývalý starosta má všude známé a známosti jsou něj víc než zákon.

V padesátých létech minulého století při kolektivizaci rodina paní Zetíkové byla vystěhována z dědiny, z vlastního pozemku na samotu. Dnes, 32 let po sametové revoluci, je opět rodina Zetíkova vystěhována z dědiny, z vlastního pozemku, bývalým starostou obce, který obelhal radu a podvedl zastupitelstvo. Sdělil jim, že budou pozemky zakoupeny v exekutorské dražbě za tři týdny. Neznámá agentura na jeho příkaz vystěhovala celou budovu pekárny s obchodem i s drogerií, masnou, menší kavárnou z Jalubí. Když se paní Zetíková ptala bývalého pana starosty, zda by jim tuto budovu pekárny nepronajal, odpověděl, že tuto budovu kupuje pro svého známého. Pozemky mají v dnešní době hodnotu čtyři miliony a budova nemá hodnotu ani jednu korunu.

Rodině Zetíkově způsobil  velkou finanční škodu asi 5 milionů, obci způsobil velkou finanční škodu odhadem jeden milion. A dále psychickou újmu na zdraví a pošpinil jejich podnikatelské jméno firmy Zetík a všechny jalubské občany, kteří tam chodili. Chodila sem i jeho manželka na chleba a babička na rohlíky.

Platí staré lidové pořekadlo: „Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Porušil všechna demokratická Havlova slova „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Tak se vyřizují za peníze daňových poplatníků soukromé účty? Porušil tři přikázání božího desatera - nelhat, nekrást a neubližovat bližnímu svému. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě, to říká staré lidové pořekadlo. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Za totality byly pravdy tři a v demokracii je jenom jedna. Pan Mařák s panem Horákem měli vzít vedení obce před osmi lety. Věříme, že by nelhali a že by nepodváděli jalubské občany tak jako bývalý starosta s místostarostou. Čím to bude déle trvat, tak budou narůstat dluhy jak Zetíkům, tak obci.

PŘÍSPĚVEK NEVYJADŘUJE STANOVISKO REDAKCE,
VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TEXTŮ NESE JEHO AUTOR.

autor: Petr Rozsypálek

Tagy článku

TOPlist