Monitoring sražené zvěře v kunovické honitbě a přilehlých honitbách

Monitoring sražené zvěře v kunovické honitbě a přilehlých honitbách
Foto: archiv HS Kunovice
Kunovice Tribuna 18 / 07 / 2022
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Kunovičtí myslivci doposud dlouhodobě poukazovali na poměrně velký počet sražené drobné i spárkaté zvěře v kunovické honitbě. Například zvěř, která se zde přechází přes silnici osvěžit k potoku pod zahrádkářskou osadou Stará Hora, naráží na oplocení zahrádkářské osady a vrací se zpět na silnici, kde již vzniklo několik vážných dopravních nehod.

Tato problematika nebyla přes veškerou snahu Honebního společenstva Kunovice řešena (dopravní značení „Pozor zvěř!“, snížení rychlosti, pachové ohradníky, ...). Až po aktivitách Krajského úřadu Zlín, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, ze strany Ing. Alice Ohnoutkové došlo k významnému posunu při řešení této problematiky. Také v návaznosti na tato upozornění zorganizovalo Centrum dopravního výzkumu, oblast geoinformatiky, Olomouc (Wellnerova 3, 779 00 Olomouc), projekt monitoringu stražené zvěře pro moravský region. A to prostřednictvím Jiřího Sedoníka, se kterým je skvělá spolupráce.

Zasílá naší společnosti jasné a podrobné informace k provádění celého monitoringu. Monitoring proběhl v roce 2021 ve dvou obdobích, na jaře a na podzim, každém o délce 7 týdnů. Během tohoto období bylo potřeba alespoň 1x týdně projít tam a zpět určené úseky silnic (o délce mezi 0,5-1 km). A to bez osazení pachových ohradníků. Byly monitorovány úseky silnice II/498 Kunovice - Hluk. Dále silnice II/498 Hluk - Dolní Němčí a silnice III/4957 Vlčnov - Veletiny.

Data se zajišťovala a sbírala prostřednictvím webu, nebo prostřednictvím mobilního telefonu s Androidem. Byl to nejjednodušší způsob zadání dat. Ke každému zaznamenanému nálezu (v digitální nebo papírové formě) bylo pak nutné pořídit fotografii (v rámci mobilní aplikace, chytrým telefonem, vlastním fotoaparátem). Jednalo se o zvěř větší než zajíc (včetně).

V roce 2022 probíhá stejný monitoring (7 týdnu jaro a 7 týdnů podzim), kdy byly části úseků již začátkem března letošního roku osazeny pořízenými pachovými ohradníky. Tohoto monitoringu se Honební společenstvo Kunovice zúčastňuje v osobě myslivce Františka Oškrkaného. Na přiložených fotkách lze vidět úsek silnice II/498 Kunovice - Hluk osazený pachovými ohradníky. Celý projekt monitoringu sražené zvěře pak bude vyhodnocen a přijata zásadní účinná opatření ke snížení počtu sražené zvěře.

autor: Jan Prachař

Tagy článku

TOPlist