Morava a Slezsko - není žádné Česko

Morava a Slezsko - není žádné Česko
Foto: ilustrační foto
Uherský Brod Tribuna 29 / 03 / 2021

Už v evangeliu je uvedeno, že rodiče Ježíšovi - Josef a Maria - spěchali do Betléma, aby se dali zapsat: Ejhle, to bylo též sčítání. Také my - všichni občané České republiky - máme zákonnou povinnost podrobit se všeobecnému sčítání. To probíhá každých deset let; jeho uskutečnění bude co nevidět.

Ano, přes nedobrý zdravotní stav národa je to skutečnost. V této úvaze se chci věnovat údajům, jak je možné se přihlásit k národnosti, také k náboženskému přesvědčení. Jen porovnejme údaje po politickém převratu v našem státě.

K národnosti moravské se v r. 1991 přihlásilo 1 362 313 občanů; v r. 2001 to už bylo jen 373 294 občanů; v r. 2011 to bylo přece jen více, 620 829 občanů. A co letos - v r. 2021?! Je na každém z nás, jestli se považujeme za Moravana, Slezana, Čecha, či se hlásíme k jiné národnosti (někdo možná uvede i termín Moravský Čech). Připomeňme si několik příkladů z našich politických dějin. V r. 1990 vzniklo Hnutí samosprávné Moravy a Slezska/HSMS, ale toto postupně zaznamenalo rozdělení: objevila se spíše pravicová Moravská národní strana, vedená předsedou Dřímalem (dnes už nežije); byla tu ale i parlamentní Českomoravská Unie středu, do ní se zapojila Zemědělská strana vedená skvělým odborníkem docentem Trnkou; dále se před volbami 1992 připojili i čeští socialisté, později se nazvali Liberální strana národně sociální, na čas ji vedl i povolaný advokát Tomáš Sokol, připojila se i část Strana zelených, ba i z lidovecké opozice - Křesťanskosociální unie v ČMUS vytvořila svou frakci.

Po debaklu ve volbách 1996 se tento zajímavý, středový projekt - ČMUS - postupně rozpadl, někteří šli do zbytkové Moravské demokratické strany, jiní zachovali věrnost původní HSMS. Ale vraťme se ještě dále zpět do historie: Československá strana lidová, pod vedením Msgre Jana Šrámka, měla velký podíl na ustavení zemského zřízení ve státě, když došlo k vytvoření Moravskoslezské země v r. 1928. Byla si vědoma, že 2/3 členstva, ale i voličstva pochází právě z uvedeného soustátí. Bohužel, tomu nedostála ČSL, přejmenovaná na KDU, vedená Luxem a jeho věrnými, aby to dovedla přes různé varování tam, kde je! Faktem zůstává, že to těmto taképolitikům však členstvo stále se umenšující dovolí!! Jen když jsme zase někomu věrní, jako kdysi, dnes zase Evropské unii! Předkové zbytečně neříkali: jaký pán, taký krám… Ještě něco málo k té současné moravské politice: nyní existují asi 2 až 3 partaje, snad nejznámější Moravané, už dlouhá léta vedeni bodrým Dohnalem z Hluku. Tito všichni, asi nepoučeni, zapomínají na doporučení velkoknížete Svatopluka, co kázal svým synům.

Znáš to vůbec i ty, čtenáři? Pamatuješ na to ze školy?!

Doplním něco ke sčítání, jakou náboženskou víru vyznáváme, kým se hlásíme k dědictví našich otců a dědů! Připusťme, že i na dříve prokatolické Moravě, o to více na Slovácku, jdeme dolů počtem i katolíci. Toto platí i pro Československou církev husitskou, nám katolíkům asi věroučně nejbližší; jsou zde i evangelíci, kteří se drží, neboť mají dávnou podporu ze Západu, a už jsou zde jen menší církve a náboženské společnosti. Leč všem nám věřícím jsou určena slova Krista Ježíše: Kdo mne zapře před lidmi, toho já zapřu před svým nebeským Otcem!

Pamatujme a zůstaňme věrni, protože svoji…

PŘÍSPĚVEK NEVYJADŘUJE STANOVISKO REDAKCE,
VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TEXTŮ NESE JEHO AUTOR.

 

autor: Stanislav Lukáš

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace