"Na lidech odkázaných na pomoc jiných kraji pramálo záleží"

&quote;Na lidech odkázaných na pomoc jiných kraji pramálo záleží&quote;
Foto: archiv  /  DOZP Vincentinum na Velehradě
Slovácko Tribuna 13 / 07 / 2020
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

O víkendu jsme si připomněli slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. V souvislosti s tímto svátkem se většině lidí vybaví Dny lidí dobré vůle, které se každoročně konají na poutním místě Velehrad. Těch se v uplynulých letech účastnil také senátor Ivo Valenta.

Letos jste však v publiku slavnostního večera scházel, nemám pravdu?
Ano, máte, slíbil jsem dětem, že s nimi vyrazím na prázdniny. Vážím si však křesťanských tradic a každý to o mně ví. I prostřednictvím Nadace SYNOT jsme v uplynulých více než dvaceti letech mnoha miliony přispěli například na obnovu církevních památek. Zvláště pak poutní místo Velehrad pro mne má své jedinečné kouzlo. Letos však měly slavnosti pro mnohé poněkud hořkou příchuť.

Narážíte tím na v médiích zmiňovanou kauzu velehradského Vincentina?
Ano, přesně tam mířím. Velehrad si lidé více než sto let spojují s péčí o ty nejpotřebnější z nás. O osoby, které neměly to štěstí, aby se narodily zdravé, ať už fyzicky nebo mentálně. O to méně chápu to, že se chtělo zlínské hejtmanství právě k těmto lidem otočit zády a sebrat jim jejich naději a domov.

Kraj ale tvrdí, že je to špatná interpretace a podobný krok rozhodně nemělo v úmyslu.
Vedení kraje v tomto jednoduše lže. Podle mne pouze netušilo, jakou odezvu a zděšení u veřejnosti tento jeho nepromyšlený krok bude mít. Situace je pro něj o to horší, že se blíží volby, a tak se nyní snaží v očích veřejnosti očistit a problém bagatelizovat. Tady ale žádné báchorky nejsou na místě. Fakt je ten, že vedení kraje udělalo zásadní chybu. Mělo v úmyslu Vincentinum odstranit z mapy poskytovatelů sociálních služeb a činilo k tomu potřebné kroky.

Co konkrétně máte na mysli? Máte svá slova o co opřít?
Samozřejmě. Předně zlínské hejtmanství již na začátku května rozhodlo i přes nesouhlas opozice o zániku Vincentina, respektive o jeho sloučení s dalším obdobným zařízením. Tímto krokem by samozřejmě Vincentinum, včetně jeho názvu, definitivně zaniklo a jeho obyvatelé by museli být postupně vystěhováni. Opravdu si nemyslím, že právě pro tyto postižené klienty Vincentina, je tak zásadní změna prospěšná.

Podle vedení kraje však jde pouze o organizační změnu. V čem je tedy problém?
Sdělil ale kraj, proč se rozhodl pro změnu právě ve Velehradě? Vždyť má vždy po dvou zařízeních pro znevýhodněné osoby také v dalších lokalitách! Proč k tomuto kroku nepřistoupil například v Kunovicích nebo Kvasicích? Proč právě ve Velehradě a ve Vincentinu? Logicky tedy následuje další dotaz: Proč kraj nezveřejnil, jak chtěl dále naložit s objektem Vincentina? Že by v celé kauze šlo především o něj? Jaký měl důvod tuto informaci tajit před voliči? A proč přistupuje k neobvyklým personálním rošádám?

Ano, vím, že jste kritizoval personální změny, ke kterým zde došlo. Je ale přeci běžné, že jsou lidé propouštěni ze zaměstnání pro nadbytečnost, jak tomu bylo v tomto případě…
Ne, s tím zásadně nesouhlasím. Tady podle mého názoru nikdo nebyl propouštěn pro nadbytečnost, ale proto, že byl někomu nepohodlný, měl svou vizi a nechtěl být „loutkou“. Upřímně – myslíte si, že by jakýkoliv nadřízený propouštěl bez nabídnutí náhradního místa ochotné, oblíbené a obětavé odborníky s mnohaletou praxí, která v jednom konkrétním případě činí 30 let? A především, myslíte si, že by to udělal ve chvíli, kdy by do obdobného sektoru hledal personální posily tak, jak je tomu v případě Sociálních služeb Uherské Hradiště, pod něž právě Vincentinum patří? Nenabídl by tato volná místa naprosto logicky právě těmto zkušeným odborníkům?

Kraj však oznámil, že do Vincentina naopak přesune klienty z jiného zařízení (DOZP Buchlovská) – Vincentinum tedy neskončí…
Tohle přece kraj vůbec neměl v plánu. Chaoticky tak pouze reaguje na obrovskou kritiku ze strany veřejnosti a nedokáže přiznat, že udělal zásadní chybu. Původní plán zněl jinak – postupné vyprázdnění budovy Vincentina, a to nejpozději do roku 2023. Podivností je až moc a nejsem v tomto názoru sám. Vždyť právě kvůli této kauze se po letech změnila i moderátorská dvojice Večera lidí dobré vůle. Barbora Černošková se odmítla pomyslně podepsat pod to, co kraj zamýšlel s Vincentinem a jeho bezbrannými klienty. Zejména pak odsoudila způsob, jakým se kraj zbavil „duše“ celého Vincentina, paní Mileny Marečkové. Postup kraje je tristní zejména s ohledem ne to, že se v tomto případě pomyslnými rukojmími stávají osoby, které se nemohou bránit a jsou odkázány na pomoc druhých. Tito lidé potřebují více než kdo jiný jistotu, zázemí a odbornou pomoc. Kraj v této kauze ukázal, že mu právě na těchto lidech ani těch, kteří práci s nimi obětovali život, vůbec nezáleží.  

 

Zadavatel/zpracovatel: Strana soukromníků ČR

autor: tisková zpráva

Tagy článku

TOPlist