Pochybnosti, a to nejen opodstatněné?

Pochybnosti, a to nejen opodstatněné?
Foto: Ilustrační foto
Zlínský kraj Tribuna 15 / 01 / 2024
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Když už píšu do populárního týdeníku našeho Slovácka, rád bych připomněl určitý jev, ba pochybnosti, na který už většina občanů zahlcená každodenními starostmi nijak nereaguje.

Těm z nás - některým, kterým mnohé neunikne, a proto si dovoluji tímto připomenout všem, jimž není lhostejné ani to, co se událo, a kéž je připomenuto. Bylo by toho samozřejmě více, ale tu se jedná právě o náš milovaný kraj, kde, řečeno s básníkem, „réva zraje a kde se zpívá“.

Když se totiž po politickém zvratu ve státě narýsovaly asi na ministerstvu vnitra i nové kraje, vznikl i Zlínský kraj. I ten má své dějiny: původně to byl dávný kraj Hradišťský, později ale v dobovém tisku zvaný Slovácký kraj Uh. Hradiště, po vzniku republiky Hradišťsko-Zlínský kraj. Což vystřídalao, dle významu města Zlína, přejmenování na Zlínský kraj. To trvalo do roku 1949, kdy byl přejmenován na Gottwaldovský kraj. Ještě za éry likvidátora zemědělského venkova prezidenta Novotného dána určitá forma, to ale už ve změně na Jihomoravský kraj. Ale přece to bylo Slovácko, a to pospolu, když se se Zlínem přidružilo i jižní Valašsko. Až nyní! Nic proti bodrým lidem z Valašska, ale tito vždy patřili do kraje Ostravského. Toto byl nejspíš záměr rozložit Slovácko, dávný kraj cyrilometodějský. Zapomněli plánovači nových zítřků a přišli na to, že to ještě i po poslední válečné hrůze byl právě volební kraj Zlínský, kde společně žili občané z Uherskobrodska, Uherskohradišťska, Strážnicka, Kyjovska, i toho výše připomenutého jihu valašského.

Bohužel, to asi dobře věděli i vůdcové Lidové strany, ještě ČSL bez KDU, a jejich reakce byla spíše žádná. To přesto, že ministrem vnitra byl dr. Sacher, muž č. 2 po předsedovi dr. Bartončíkovi. Ten však, jak víme, neušel ataku, což si ještě mnozí pamatujeme, ve volbách v roce 1990, kdy strana angažovaných křesťanů měla být ponížena. Toť pravda, mnozí už prostě zapomněli. Záleží dnešnímu vedení pseudostrany - Jurečkovy, Bartoškovy, Výborného ad. -, jak to vlastně bylo?! Jsou přece zajištěni, jistotu jim dává i budoucnost při spásonosné složce Spolu, žijí spokojeně. Ruku v ruce s těmi kraji, až nejapně vyšly okresy.

Takže: máme okres Uherské Hradiště, nebo nemáme? Ale proč vlastně není okresní úřad? Ví to povolaní papaláši? Soudný člověk tomu nerozumí. Byrokracii to prospívá, pouze pamětníků ubývá, tak nač se trápit. Taktika nových mocipánů vychází a pro Slovácko zůstal nenahraditelný folklor, na který se občas zajeli podívat i prý povolaní: Tak v těch složitých letech se tam dostavil svým způsobem lidový prezident Zápotocký (myšleno Strážnické slavnosti). Od té doby už žádný...

autor: Stanislav Lukáš, Uh. Brod

Tagy článku

TOPlist