Povodí Moravy a rybářský svaz prohlubují spolupráci

Povodí Moravy a rybářský svaz prohlubují spolupráci
Foto: Petr Chmelař
Slovácko Tribuna 07 / 12 / 2022
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Povodí Moravy a Moravský rybářský svaz podepsaly memorandum o spolupráci. Spolupráce se zaměří zejména na ochranu přírody, podporu sportovního rybolovu a pořádání společných akcí cílených na výchovu mládeže. Prohloubení spolupráce obě organizace zahájily společnou odbornou vzdělávací akcí pro mládež.

Memorandum o prohloubení vzájemné spolupráce se týká oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody a rybolovu. Ta bude zaměřená na několik oblastí. Užší spolupráce bude probíhat v rámci zarybňování, záchranných transferů vodních živočichů, zajišťování dobrého zdravotního stavu vybraných druhů ryb a při přípravě legislativy v oblasti ochrany přírody a sportovního rybolovu.

„Spolupráce v současné době probíhá na přátelské a konstruktivní úrovni, nicméně podpis memoranda dosavadní spolupráci ještě více prohlubuje a vymezuje konkrétní oblasti, ve kterých chceme činit společné kroky. Táto spolupráce nám pomůže lépe vnímat a reflektovat vzájemné požadavky a priority při plnění našich povinností. Vymezení konkrétních oblastí pro možnou spolupráci mezi správcem toku a rybářských svazem doposud chybělo,“ říká Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Vzájemná spolupráce stran bude vycházet ze společných zájmů Povodí Moravy a Moravského rybářského svazu na ochraně přírody a krajiny, podpoře zásad udržitelného využití krajiny a přírodních zdrojů, zvýšené ochraně a zlepšování vodního biotopu jakožto obnovitelného přírodního bohatství, výkonu rybářského práva jako důležité součásti aktivního života populace, podpoře spolkové činnosti na úseku rybářství a zejména zvýšení zájmu dětí a mládeže o venkovní aktivity spojené se sportovním rybolovem a ochranou přírody a krajiny. Konkrétní kroky pro rok 2023 navrhnou obě strany na počátku příštího roku. Vyhodnocení spolupráce a naplňování společných cílů memoranda bude probíhat minimálně dvakrát ročně.

„Prohloubení spolupráce umožní rybářům využít odbornosti správce toků v rámci konzultací a v některých případech zajistit potřebnou techniku. My správci toků naopak můžeme zajišťovat záchranné transfery ryb při mimořádných manipulacích na vodních dílech či potřebná pověření k odlovům. Spolupráce představuje významný krok při sbližování rybářů a vodohospodářů,“ říká Jiří Ryšánek, předseda Moravského rybářského svazu.

Součástí vzájemné spolupráce je společná edukační činnost zaměřená na výchovu mládeže.  Prvním společným krokem rybářů a vodohospodářů bylo uspořádání odborné exkurze na vodní nádrž Plumlov, na kterou navázaly rybářské závody na Podhradském rybníku na Prostějovsku. Čtyři desítky mladých rybářů z celé Moravy navštívily odběrnou věž vodního díla Plumlov, které plní zejména protipovodňovou funkci a funkci zajišťování ekologických průtoků v Hloučele v době sucha. A následně se zúčastnily rybářských závodů na Podhradském rybníku. „Velice nás potěšila nejen účast vysokého počtu mladých rybářů a rybářek na závodě, ale také zájem o historii a význam vodního díla Plumlov, kam jsme pozvali i jejich rodiče. Považuji za velice přínosné, když mládež začíná vodní díla vnímat nejen jako rybářský revír, ale také jako protipovodňové opatření a zásobu vody pro období sucha,“ dodává Gargulák.

autor: Petr Chmelař

Tagy článku

TOPlist