Povodí Moravy získalo ocenění za revitalizační projekty

Povodí Moravy získalo ocenění za revitalizační projekty
Foto: ilustrační foto
Uherské Hradiště Tribuna 08 / 02 / 2021
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Povodí Moravy, s. p., získalo cenu Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR za revitalizační a renaturační projekty. Ocenění má upozornit na počiny správce toků, které pomáhají zlepšit stav naší přírody.

Každý rok udílíme Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za přínos k ochraně a péči o naši přírodu a krajinu. S radostí oznamuji, že Povodí Moravy, s. p., bylo radou AOPK ČR, tj. předními odborníky v oboru, vybráno jako společnost, která si za některé své projekty z posledních let tuto cenu zaslouží. Děkuji za dlouhodobou práci pro zdravou krajinu a přírodu,“ ocenil přínos Povodí Moravy, s. p., ředitel AOPK ČR František Pelc.

V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získalo Povodí Moravy za realizaci tří projektů, vybraných z řady přírodě blízkých akcí, které státní podnik v povodí řek Morava a Dyje úspěšně realizoval. Na Dyji, na státní hranici, vodohospodáři vrátili tři odstavená ramena řece. Řeka tak získala zpět třetinu délky, o kterou v minulosti přišla. S Dyjí souvisí i další projekt v Novosedlích, kde Povodí Moravy, s. p., na více než 10 ha vytvořilo lužní les. Ten bude společně s rozvlněním toku a odstraněním hráze přispívat ke zvýšení zásob vody v krajině a současně ke zlepšení situace za povodně. Významným počinem správce toků je i podpora renaturace řeky Moravy u Štěpánova, kde bylo odstraněno opevnění břehů a z těžkých balvanů byly vytvořeny prvky, které podporují vývoj řeky.

„Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter a realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Je proto důležité mít na paměti, že revitalizace vodních toků a přírodě blízká opatření nenahradí funkci vodních nádrží a vodní nádrže nenahradí funkci přírodě blízkých opatření a revitalizací. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se obzvláště v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ poděkoval za ocenění práce generální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák. V současnosti Povodí Moravy, s. p., realizuje řadu revitalizačních opatření. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu.  Mezi nejvýznamnější současné projekty Povodí Moravy, s. p., patří například čerstvě dokončená revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic, probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky, revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic či připravovaná revitalizace vodohospodářského uzlu u Nedakonic. 

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala potřetí, na základě doporučení Rady AOPK ČR.

autor: Petr Chmelař

Tagy článku

TOPlist