"Předražené výběrové řízení na projektanta bylo šité na míru!"

&quote;Předražené výběrové řízení na projektanta bylo šité na míru!&quote;
Foto: archiv  /  Zleva Michal Dvouletý a Jaromír Bernátek
Zlín Tribuna 26 / 08 / 2020
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Pokládám za skandální, že krajská rada Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiří Čunkem schválila měsíc před volbami předraženou zakázku na projektanta nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Lukrativní kšeft za údajně 351 milionů Kč (plus DPH) přihrála skupině firem v čele s Martinem Šamajem, který od samého začátku připravuje za miliony z krajského rozpočtu projekt nové nemocnice. Potvrdily se tak mé obavy, že je tato zakázka od samého začátku šitá někomu konkrétnímu na míru, a že byla vypsána zcela netransparentně.

Rozhodnutí rady je o to zarážející, že tak učinila v okamžiku, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stále posuzuje, zda vypsané výběrové řízení bylo v souladu se zákonem či nikoliv. Navíc jsem velmi překvapen, že ze dvou předložených nabídek dala krajská rada přednost právě nabídce Martina Šamaje a spol., která je podle dostupných informací o 80 milionů Kč dražší než nabídka druhého z účastníků výběrového řízení! Je zarážející, že tuto skutečnost se kraj snaží zatajit a nijak nevysvětlil důvody, které vedly k výběru předražené nabídky. Budu proto požadovat, aby celé výběrové řízení prověřil také kontrolní výbor krajského zastupitelstva, a vyzývám jeho předsedu, aby v této věci začal neprodleně konat.

Zároveň je nutné zdůraznit, že vlastní investiční záměr nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích byl schválen krajským zastupitelstvem nejtěsnější většinou jednoho hlasu, a to pouze díky „přeběhlíkům“. Proti jeho realizaci vystupuje většina politických stran i občanských iniciativ, dokonce probíhá sběr podpisů k vyhlášení krajského referenda.

Výstavba nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích je natolik kontroverzním tématem, že to mají být pouze a jen voliči, kteří svými hlasy v říjnových krajských volbách rozhodnou o pokračování, nebo zastavení investičního záměru nové nemocnice. Je skandální, že se současné vedení kraje snaží bez ohledu na vůli voličů zavázat kraj ke stamilionovým výdajům, které mají navíc skončit na kontech zřejmě předem známých firem. V této souvislosti je logické se ptát, co je příčinou tak extrémního tlaku na schválení této zakázky.

Jako zastupitel Zlínského kraje jsem již dvakrát navrhoval zrušení výběrového řízení na projektanta nové nemocnice, a to právě kvůli netransparentnosti, což jsem opíral o názory mnoha předních firem v oboru. Bohužel vždy neúspěšně. Nicméně chci jasně deklarovat, že v případě, že budu i nadále pokračovat v práci krajského zastupitele, bude mou prioritou napravit tyto chybné kroky současného vedení kraje, tedy zrušit celé výběrové řízení na projektanta a zastavit celou nesmyslnou výstavbu virtuální nemocnice ve Zlíně - Malenovicích.

Pro tuto chvíli alespoň veřejně vyzývám hejtmana Jiřího Čunka, aby bez prodlení zveřejnil všechny detaily, související s tímto výběrovým řízením, včetně jednotlivých nabídek, protokolů hodnotitelské komise apod. Je nejvyšší čas skoncovat s manipulacemi a pofidérními dohodami. Občané Zlínského kraje si zaslouží otevřené a transparentní hejtmanství.


Ing. Michal Dvouletý, MBA
zastupitel Zlínského kraje
kandidát koalice TRIKOLORA - SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ


 

 

Zadavatel/zhotovitel: Trikolóra, hnutí občanů

autor: tisková zpráva

Tagy článku

TOPlist