Reakce na článek Bráníme svůj životní prostor a prostředí…

Reakce na článek Bráníme svůj životní prostor a prostředí…
Foto: ilustrační foto
Jalubí Tribuna 09 / 02 / 2021
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Reagujeme tímto na článek pana Hrni a jeho petičního výboru ze dne 28. 12. 2020 Bráníme svůj životní prostor a prostředí, ve kterém žijeme.

Měli bychom jen pár otázek, např. kde byl pan Hrňa se svou iniciativou v roce 2009, když vznikala průmyslová zóna v dané lokalitě, … kde byl pan Hrňa a spol se svou iniciativou o záchraně životního prostředí, když si obec odsouhlasila v dané lokalitě (na cizích pozemcích????) plochu technického zabezpečení obce (sběrný dvůr - viz Vaše mapka).

Kde jste byli se svou peticí v roce 2019, kdy byla uvalena stavební uzávěra a řešila se změna ÚP na občanskou vybavenost??

To vše odpovídá tomu, že petice byla ušita horkou jehlou několik dní či týdnů před zahájením soudního jednání ve věci zrušení stavební uzávěry, a svědčí to opět o iniciativě jednotlivce či jednotlivců.

O tom také vypovídá Vaše zmíněné projednávání a podávání námitek proti průmyslové zóně na OÚ. Ano, viděli jsme tam překvapené a udivené vlastníky zmíněných pozemků (mimochodem s jejich námitkami jste se doposud nevypořádali), ale také obyvatele, kteří vůbec netušili, o jakých pozemcích se jedná, a byli tam i tací, kteří by rádi na cizích pozemcích vysadili třeba trnky.

Dále bychom chtěli zdůraznit, že k našemu projektu jsme obdrželi kladná stanoviska hygieny, vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu odpadového hospodářství, úřadu územního plánování a dokonce do této doby tři kladná stanoviska silničního správního úřadu (12. 4. 2019, 10. 6. 2019, 25. 7. 2019).

Ano, máte pravdu, vzdálenost od nejbližšího rodinného domu není cca 500 m, ale 137 m. Toto ale nebylo naše konstatování, bylo to myšleno obrazně, že tato vzdálenost je velká. Jsem obyvatelem Kudlovic a naproti místní průmyslové zóny přes cestu (cca 20 m) vyrůstají novostavby.

Závěrem bychom chtěli říct, že ačkoliv jsme se do poslední chvíle snažili jít cestou kompromisu (ze strany obce bez jakékoliv snahy), a proto muselo dojít k soudnímu jednání, výsledek víte, tak obec čeká v nejbližší době další soudní jednání, tentokrát o náhradě škody.

PŘÍSPĚVEK NEVYJADŘUJE STANOVISKO REDAKCE,
VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TEXTŮ NESE JEHO AUTOR (-KA).

autor: Jiří Vojtěšek

Tagy článku

TOPlist