Schůzka s odbory? Spokojenost

Schůzka s odbory? Spokojenost
Foto: ilustrační foto
Uherský Brod Tribuna 24 / 07 / 2023
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Dne 26. června 2023 vyšel v týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM článek o Charitě Uherský Brod. V článku se píše o založení odborů. Rád bych se k některým věcem vyjádřil.

Prvotní schůzka se zástupci odborového svazu proběhla 15. 6. 2023. Tato schůzka měla informativní charakter.  Dohodli jsme se na další schůzce, která by měla proběhnout v měsíci září 2023. Na této schůzce v měsíci září by se měl navázat sociální dialog, odbory vznesou své požadavky a časem se uzavře kolektivní smlouva. Schůzka skončila ke všeobecné spokojenosti obou stran.

Domníval jsem se, že jednání proběhnou mezi dvěma partnery na určité úrovni. Zdá se však, že odborům vyhovuje jednání přes veřejná média.

Zástupkyně odborů paní Juřenová píše v článku z 26. 6. 2023 o nespokojenosti zaměstnanců, kteří odcházejí, noví dlouho nevydrží, nebo jdou na pracovní neschopnost. V roce 2023 máme průměrný počet pracovníků 191, z toho od 1. 1. - 30. 6. 2023 přijato 7 pracovníků, odešlo 12. Tato čísla jsou srovnatelná i s předcházejícími roky. K pracovním neschopnostem - není v kompetenci vedení Charity posuzovat pracovní neschopnosti zaměstnanců. Pokud odbory tuto kompetenci mají, měly by tuto skutečnost jako správní hospodáři projednat s jednotlivými zaměstnanci.

Dále je v článku psáno, aby byly propláceny veškeré nároky. Veškeré nároky jsou propláceny v souladu se zákoníkem práce.

Píše se o zrušení akce Benefiční degustace vín. Benefiční degustace zrušena nebyla.

Zástupkyně odborů dále píše o zrušení benefitů. Zrušeny byly pouze masáže, které nevyužívali všichni pracovníci. Pokud odbory považují za zásadní pořádat akce jako Člověče, nezlob se, letní promítání kina, bude jim dána možnost tyto akce pořádat.

Dále píše: "... po první informativní schůzce jsme aspoň zachránili motivační odměny pro pracovníky." Opět není pravda. O motivačních odměnách se píše v zápise z porady ze dne 8. 6. 2023.

autor: Libor Mikel, ředitel Charity Uherský Brod

Tagy článku

TOPlist