Senátor Valenta: Mé politické příjmy si „rozebrali“ studenti

Senátor Valenta: Mé politické příjmy si „rozebrali“ studenti
Foto: archiv  /  Ivo Valenta
Slovácko Tribuna 07 / 07 / 2020
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Senátor Ivo Valenta již před vstupem do politiky garantoval, že v případě vítězství v senátních volbách svůj plat věnuje regionu. Jeho volební období se pomalu chýlí ke konci, zajímali jsme se tedy o to, zda svému slibu opravdu dostál.

Pane senátore, proč jste se vlastně rozhodl vzdát platu? Nebylo to spíše populistické gesto?
To rozhodně ne, v tomto jsem měl jasno od začátku. Hned při své kandidatuře jsem čelil narážkám ze strany příznivců mých politických oponentů, že do politiky vstupuji pro peníze. Dokonce i ve chvíli, kdy jsem oznámil, že se tohoto příjmu vzdám ve prospěch regionu, tvrdili, že tomu tak ve skutečnosti nebude a je to jen planý slib. Byli ale opravdu mimo realitu. Nemám zapotřebí si politikou vydělávat, peněz mám dost. Takto jsem to také řekl hned na začátku. Jediným mým cílem byla pomoc regionu, o což se dosud plně snažím.

Proč jste se tedy platu jednoduše jen nevzdal?
Protože to jednoduše v praxi učinit nejde. Ve stejné situaci se ostatně před časem ocitl také dnes již zesnulý senátor František Čuba. Média mu spílala za to, že pobíral prostředky i za dobu, kdy byl vážně nemocen, nicméně vzdát se jich skutečně nebylo možné. Vyplácení mzdy politikům, kteří jsou ve funkci, prostě nejde zrušit. Navíc si myslím, že by to byla i škoda. Vždyť takto peníze mohly pomoci a skutečně pomohly spoustě mladých lidí Zlínského kraje.

Narážíte tím na studenty, kteří byli příjemci těchto prostředků…
Ano, samozřejmě. Založil jsem Studijní fond, v němž se všechny prostředky, které jsem obdržel za výkon své senátní funkce, shromažďovaly. Do poslední koruny. A časem, kdy jsem se stal ještě krajským, potažmo městským zastupitelem, do tohoto společného měšce přibyly ještě další prostředky. Z politiky jsem tak opravdu neměl v kapse ani korunu. Do fondu navíc po určité období mířily také příjmy pana senátora Čuby, který byl férovým člověkem a nepřipadalo mu správné, aby si je po období, kdy nemohl pracovat, nechal.

Proč jste se rozhodl zaměřit právě na studenty? Copak nejsou jiné oblasti, v nichž prostředky citelně scházejí?
To víte, že jsou. Vždyť naše Nadace SYNOT podporuje neziskový sektor více než 20 let. Stovky milionů jsme za tuto dobu vyplatili do oblasti zdravotní a sociální, kulturní, sportovní, školství a zájmové činnosti. Jenže v rámci podpory školství jsme se zaměřovali především na školská zařízení a jejich vybavení, případně pomoc při pořádání akcí. Studenti tak do této pomoci zahrnuti nebyli.

A myslíte si, že skutečně potřebují takovou pomoc?
Samozřejmě. Chceme přece mít v regionu kvalitní odborníky, nebo ne? A jak jinak je získáme než kvalitním vzděláním a zkušenostmi? Samozřejmě je třeba ještě řada jiných faktorů, aby nám mladí lidé neutíkali, a já na ně upozorňuji dlouhodobě, ale kdybych je začal rozebírat, byli bychom tu hodně dlouho. Zkrátka pravdou je, že mnoho mladých lidí má dobré studijní výsledky a potenciál, jenže si nemohou dovolit vyrazit do světa „na zkušenou“, protože jim to například finanční situace rodiny nedovolí. A právě těmto mladým lidem jsem chtěl pomoci splnit jejich sen.

Kolik tak celkem fond za dobu své existence vyplatil peněz?
Ta částka dohromady k dnešnímu dni přesahuje šest milionů korun. Podporu díky tomuto fondu získala více než stovka studentů středních, středních odborných a vysokých škol. Fond jim umožnil účastnit se zahraničních stáží a studijních pobytů. O úspěšných žadatelích navíc vždy rozhoduje speciální komise, v níž zasedají sami studenti a učitelé z regionálních škol, kteří vyhodnocují jednotlivé žádosti.

Máte jistotu, že studenti skutečně využili peníze pro správnou věc?
Ano, každý z nich musel doložit podrobné vyúčtování tak, aby bylo naprosto zřejmé, že peníze nepoužil jinak, než stanovují pravidla.  Navíc od studentů získávám také zpětné vazby, takže vím, že tyto prostředky skutečně posloužily dobré věci. Byl bych upřímně velmi rád, kdyby následně studenti nabyté znalosti a vědomosti včetně jazykových zkušeností zužitkovali právě ve firmách našeho domovského regionu.

Je možné konkretizovat, kam se studenti díky vašim politickým příjmům podívali?
Těch destinací, resp. světových univerzit byla spousta, některé z příběhů jsou zveřejněny i na webových stránkách ivalenta.cz/studenti.  Studenti získali znalosti například na univerzitách v Estonsku, USA, Německu, Nizozemí, Singapuru, Makedonii, Irsku, Švédsku, Finsku, Španělsku, Portugalsku a v neposlední řadě v Indonésii. Někteří ze studentů se i díky fondu mohli zúčastnit stáží na tak prestižních univerzitách, jakými jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku a mnoho dalších. S nadsázkou tak mohu říci, že si mé politické příjmy rozebrali studenti.


Zadavatel/zpracovatel: Strana soukromníků ČR

autor: tisková zpráva

Tagy článku

TOPlist