Senátor Valenta: Pod záminkou řešení kůrovcové kalamity vláda přenáší na lesní hospodáře další zbytečnou byrokracii

Senátor Valenta: Pod záminkou řešení kůrovcové kalamity vláda přenáší na lesní hospodáře další zbytečnou byrokracii
Foto: archiv  /  Slovácký senátor Ivo Valenty (vpravo) a senátor Zbyněk Linhart, předseda senátního výboru pro územní rozvoj
Slovácko, Praha Tribuna 25 / 10 / 2019

Komentář slováckého senátor Ivo Valenty

V rámci projednávané novely lesního zákona jsem na senátním výboru pro územní rozvoj upozornil na jednu věc. Ta totiž ve snaze najít rychlé legislativní řešení a pomoci sanovat kůrovcovou kalamitu, zůstala ukryta mimo pozornost většiny politiků. I mne samotného na toto úskalí samotné novely upozornili lidé z mého senátního obvodu. Především pak ti, kteří se většinou celý svůj profesní život pohybují v lesích, případně vykonávají funkci odborného lesního hospodáře.

Panuje totiž obava, že právě jednou z příčin tak masivního rozmachu kůrovcové kalamity může být fakt, že v konečném důsledku bohužel selhal celý, dříve možná fungující, systém dělení povinností a zodpovědnosti mezi vlastníky lesů, odbornými lesními hospodáři a státní správou lesů. Již v okamžiku, kdy české a moravské lesy postihla kůrovcová nákaza (což bylo před několika lety), bylo zřejmé, že se ji nedaří dostat pod kontrolu. Že státní správa nedokázala v celé šíři řešit kůrovcová ohniska. A také, že celý systém prostě a jednoduše přestal fungovat. Problém desítek a možná stovek majitelů lesů tak zůstal neřešen ze strany státních institucí a kůrovcová zkáza se nekontrolovaně a nekontrolovatelně šířila dál.

V tomto ohledu bych proto rozuměl předkladatelům zákona, že se snaží najít systémové řešení i v této oblasti. Ale pokládám za zcela chybné, když namísto funkčního modelu je novelou zákona o lesích navrhováno pouze přenesení větší zodpovědnosti na odborné lesní hospodáře. Ti mají být úpravou zákona o lesích dokonce v případě opakovaného porušení povinností v průběhu 12 měsíců trestáni tím, že přijdou o svou licenci. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto případě nejde o nic jiného než o neúměrné byrokratické zatížení odborných lesních hospodářů. Ti se totiž zachovají tak, že namísto toho, aby se věnovali práci v lesích, budou nejdříve odesílat doporučené dopisy vlastníkům lesů, a pak bonzující dopisy státní správě. Administrativně si tak budou krýt záda před hrozbou odejmutí licence. V konečném důsledku se na státní správě lesů nahromadí možná i desítky tisíc dopisů, se kterými si státní správa nebude schopna v současném personálním rozložení vůbec poradit. Vzniknou tisíce lejster, ale ty kůrovce nezastaví. Navíc výkon odborného lesního hospodáře v případě lesů do 50 ha vykovávají snad až z 90 procent Lesy České republiky. Nejvíce ohroženým lesním hospodářem bude tak sám státní podnik. A to považuji za zcela postavené na hlavu.

Nerozumím tomu, proč dosavadní ustanovení zákona bylo pokřiveno tím, že se k závažnému porušení povinností přidalo opakované porušení těchto povinností během 12 měsíců. Plně funkční bylo v tomto ohledu již dosavadní znění zákona.

V tuto chvíli by bylo nezodpovědné v Senátu navrhovat jakýkoliv pozměňovací návrh, který by v případě jeho přijetí o mnoho týdnů zbrzdil nabytí účinnosti tohoto zákona, a tedy i možnosti vyplácet dotace na boj s kůrovcovou kalamitou. Dohodli jsme se proto na senátním výboru pro územní rozvoj, že předložíme alespoň doprovodné usnesení. V něm jsme jednomyslně konstatovali, že přístup vlády k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity je pomalý a nedostatečně intenzivní. Zároveň jsme vládu vyzvali k větší podpoře a lepší spolupráci zejména s vlastníky lesů, a také ke snížení administrativní náročnosti a byrokratických překážek, které brání minimalizovat ztráty a jednoduše čerpat a využívat poskytovanou podporu na vhodnou obnovu lesů.

Budu důsledně sledovat, jak se vláda bude těmito doporučeními senátorů řídit. Jen se bohužel obávám, že v duchu dosavadních regulací a vládních restrikcí jí naopak přehazování povinností ze státu na živnostníky bude spíše vyhovovat…

Ivo Valenta
slovácký senátor

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace