Slavnostní předávání certifikátů

Slavnostní předávání certifikátů
Foto: RS
Uherské Hradiště Tribuna 10 / 10 / 2023
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

V úterý 26. září se na Za Alejí uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů ze zkoušek Cambridge A2 Key.

Gratulujeme všem žákům 6. - 8. tříd, kteří se nebáli této výzvy a během celého minulého školního roku se na složení jazykové zkoušky z angličtiny připravovali. Všichni kandidáti byli úspěšní, většina dokonce přesáhla požadovanou jazykovou úroveň a získala úroveň B1 odpovídající standardům maturitní zkoušky.

Poděkování patří vyučujícím angličtiny Za Alejí, lektorům jazykové školy Jaroslavě Stroganové a rodilému mluvčímu Christopherovi Odiase, kteří žáky na tento formát zkoušky připravovali. Největší část práce museli odvést svou zodpovědnou přípravou sami žáci.

Přejeme jim, aby pro ně v budoucnu angličtina byla nejen cílem, ale především prostředkem k získávání znalostí z nejrůznějších oborů, zkušeností a kontaktů napříč celým světem.

autor: Eva Samcová

Tagy článku

TOPlist