Snažím se najít pravdu pro komunální volby v Uherském Brodě

Snažím se najít pravdu pro komunální volby v Uherském Brodě
Foto: ilustrační foto
Uherské Hradiště Tribuna 24 / 10 / 2022
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Nechť "pravda a láska zvítězí nad lží a nenávisti". Autora slov, nikoliv však myšlenky, známe všichni, nebo téměř všichni a záměrně ho neuvádím. Jde totiž o to, že čím dál víc ve společnosti rezonuje skutečnost, že není až tak podstatné, co kdo říká, ale kdo co říká.

Myšlenka oněch slov je jasná a srozumitelná pro všechny. Jiná situace okamžitě nastane, budeme-li posuzovat autora oněch slov a určitě se nemýlím, když si myslím, že nastane názorový střet minimálně dvou táborů... příznivců a odpůrců oné osoby. 

Z toho pohledu se snažím dívat i na dění po volbách v Uherském Brodě. Chápu reakce lidí odsuzující to, co se stalo, ale snažím se porozumět i tomu, proč se to stalo a co následovalo. To vše z maximálně možného nezaujatého zorného úhlu. Chceme-li se dobrat pravdy, nebo se jí alespoň přiblížit, musíme se opírat o fakta, nikoli o spekulace a domněnky, i když mají svoji logiku. Neměli bychom upírat pozornost jenom na finále, ale i na analýzu toho, co mu předcházelo.

Konkrétně dění před volbami a dění po nich.

1. Již před volbami se domlouvá koalice, která v danou chvíli ovládá radnici, nazvěme ji „radniční“ koalice. Nic proti, avšak... Proč ne ve formě společné kandidátky, jak je to dnes transparentní a legální, např. po vzoru parlamentních stran (SPOLU či Piráti a STAN), to je otázkou.

2. MěÚ Uherského Brodu zveřejňuje prostřednictvím inzerátů v Brodském zpravodaji podmínky zveřejňování a instalace materiálů souvisejících s reklamní kampaní kandidátek účastnících se komunálních voleb v Uherském Brodě, tedy že instalace reklamních ploch bude nahrazena zvláštním Brodským zpravodajem. Souběžně rada města, složená z členů „radniční“ koalice, schvaluje instalaci reklamních ploch na veřejném osvětlení (ve správě TSUB, tedy MěÚ) výlučně pro kandidátky „radniční" koalice, tedy v zásadním rozporu s onou inzercí. Proto, a zejména proto, je město zahlceno na veřejných místech veskrze kandidáty a kandidátkami „radniční" koalice.

3. Ve středu 21. 9., těsně před volbami, koná se na Domě kultury Čaj o páté pro seniory, tentokráte, zdůrazňuji tentokráte, v režii města a Sociálních služeb Uherského Brodu a za přítomnosti členů „radniční“ koalice. Úsměvné? Ano, ale s jistou pachutí, poněvadž je doložitelně známo, že významnou část aktivního voličstva tvoří právě senioři. Ale budiž.

4. Kandidátky, které tvoří reálné nebezpečí pro úspěch „radniční" koalice, zcela nenadále a za dosud nevysvětlených a diskutabilních okolností opouští z každé po jednom kandidátovi. Nejzajímavější na tom je, že aniž by s tímto krokem seznámili alespoň lídry kandidátek, absolutně spolehlivě vědí, jaké kroky mají podniknout, aby vše bylo dle zákona. Kdo je instruoval, aby podnikli patřičné kroky, o nichž ví jen málokdo, to je rovněž nezodpovězená otázka. Proběhnou volby a karty jsou rozdány. Opozice, tady i vítězná ANO, se smířila s porážkou, aniž by měla možnost, jakožto vítězná strana, jednat o případné koalici. Stalo se však něco, s čím nikdo, zejména však nikdo z „radniční" koalice, nepočítal.

5. Totiž na kandidátce Nezávislých se výrazně změnilo pořadí kandidátů deklarovaných na volební kandidátní listině. Jeden z lídrů, a zřejmě i iniciátorů „radniční" koalice se hluboce propadá, a naopak jedna z kandidátek se výrazně posouvá kupředu, do horních pater, čímž se stává právoplatnou členkou zastupitelstva. Zásadní problém až krize. Tradiční strategie pro tuto stranu - škatule, škatule, hejbejte se - ztrácí své opodstatnění, vyautování tří úspěšnějších kandidátů, aby se dotyčný spoluautor koaliční dohody dostal zpět na potřebnou pozici v zastupitelstvu a stvrdil tak původní záměr, to už by bylo asi fakt moc i na věrné všesnášející voliče.

Předvolební koaliční dohodu je však třeba zpečetit koaliční smlouvou. Opak se stal realitou. Co následovalo dál, pro někoho zrada, pro někoho hrdinství, pro někoho zásadovost, pro jiného kalkul, to vše umocněno rozhořčením, urážkami atd. Ano, i onou nenávistí, která má být poražena láskou, stejně jako lež pravdou.

autor: Jiří Gračka

Tagy článku

TOPlist