Také v letošním roce kraj ocení zdařilou obnovu lidové architektury

Také v letošním roce kraj ocení zdařilou obnovu lidové architektury
Foto: ilustrační foto
Zlín Tribuna 27 / 04 / 2022
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Za obnovu staveb lidové architektury mohou vlastníci získat uznání Lidová stavba roku, které se pojí také s finanční odměnou ve výši 50 tisíc korun. Návrhy na udělení uznání mohou vlastníci opravených staveb posílat na Krajský úřad Zlínského kraje do konce dubna.

Vlastníci obnovených staveb lidové architektury mohou do 30. dubna podávat návrhy k uznání titulu Lidová stavba roku. Ten Zlínský kraj uděluje za příkladnou obnovu stavby a významný přínos k zachování kulturního dědictví. Majitel oceněné nemovitosti získá kromě uznání také finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun.

„Uznání Lidová stavba roku významně přispívá k prezentaci lidového stavitelství a podporuje nadšence, kteří se snaží zachránit historické stavby na našem území. Díky uchování roubených staveb, salaší, stodol, mlýnů, sušíren a dalších objektů můžeme poznávat, jak lidé dříve žili, jak byli spjati s přírodou a respektovali ji. Úcta k hodnotám je při renovaci lidových staveb důležitá, musí být citlivá a nenásilná,“ sdělila Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství.

Neuvážený zásah může zničit památkové i kulturní hodnoty. Při jejich opravě pomáhají vlastníkům konzultace s odborníky z řad památkové péče. Právě díky vhodně obnoveným památkám je možné ukázat mladším generacím život našich předků.

Vlastníci mohou navrhnout obnovené stavby k uznání Lidová stavba roku prostřednictvím přihlášky, kterou zašlou na Krajský úřad Zlínského kraje. Uzávěrka přijímání návrhů je 30. dubna. Výzvu k předkládání návrhů a podrobná pravidla najdete na webových stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/lidova-stavba-roku-cl-317.html

autor: Adéla Čuříková

Tagy článku

TOPlist