Téma, které rezonuje

Téma, které rezonuje
Foto: archiv společnosti PRIMA BIlavčík  /  Petr Bilavčík.
Uherský Brod Tribuna 17 / 04 / 2023
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Všechny opoziční strany se nedávno aktuálně vyjadřovaly k faktu, kdy rada města odvolala z funkce ředitelku základní školy Na Výsluní. Je v podstatě nepochopitelné, proč tak činí. Jediné možné vysvětlení je, že nejsou správně informováni o aktuální situaci na této škole za poslední 2 roky.

Velmi rád proto podám vysvětlení.

V době, kdy se paní ředitelka dopustila manažerské chyby a propustila vedoucí jídelny způsobem, který zákoník práce nedovoluje, se tato věc probírala v tehdejším zastupitestvu. Já sám, a bylo nás více, jsme měli postoj, že nebudeme danou věc komentovat, je to věc pracovněprávní a ředitel si nese za své rozhodnutí zodpovědnost.

Později proběhl soud I. stupně, který jasně popsal, že výpověď nebyla podána podle práva, a proto je vedoucí kuchyně stále zaměstnanou jako vedoucí kuchyně. V tento moment už bylo vše jasné a byla vyčíslena nějaká škoda. Ovšem paní ředitelka se rozhodla odvolat k soudu II. stupně. Učinila tak s vědomím vydaného rozsudku soudu I. instance a také s tím, že náklady tím porostou. Náklady, pravda, neplatí paní ředitelka, ale škola. Soud II. stupně po čase rozhodl stejně jako ten první.

Tedy samotné propuštění nebylo právně správné a vedoucí jídelny nikdy nepřestala být vedoucí jídelny, čímž její pracovní poměr a zařazení stále trvá. Proto, jak vyplývá z rozsudku, je nutné paní vedoucí jídelny doplatit mzdu a uhradit náklady všech soudů, což je jářku více jak milion korun.

Logicky správně z této věci vyplývá, že zřizovatel zaujal stanovisko k této věci a odvolal ředitelku z funkce ředitelky. Tedy nevyhodil ji na dlažbu, jak učinila ona své zaměstnankyni, vedoucí jídelny. Jen a pouze zřizovatel řekl: „Už nemůžete nadále býti ředitelkou této školy, protože jste se dopustila zásadní chyby a způsobila jste škodu škole více jak milion korun. Nicméně zůstáváte v pracovním zařazení jako učitelka této školy. Tedy nejste „na dlažbě“.“
Vezměte v potaz, že nikdo paní ředitelku základní školy Na Výsluní neodvolal kvůli jejím výsledkům v řízení školy a podobně, nýbrž jen a pouze za radikálně špatné manažerské rozhodnutí a způsobenou škodu. Je zajímavé, že při předávání odvolání paní ředitelka školy řekla: „Počítala jsem s tím“, ovšem v tisku píše stejná paní ředitelka: „Byla jsem překvapená“.

Jde o zajímavý rozpor v jejím chování.

Paní ředitelka vedla školu a za vedení dostávala plat a odměny.

Ten, kdo říká, že její odvolání je špatně, pak nerespektuje základní fakta.

Soud rozhodl, že výpověď paní vedoucí jídelny je právně neplatná, a to ve dvou stupních.

Soud rozhodl o vyplacení ušlé mzdy paní vedoucí jídelny a uhrazení nákladů soudních řízení a podobně. Vrácení do pozice vedoucí jídelny je samozřejmé.

Ředitelka školy způsobila nemalou škodu škole, potažmo tedy zřizovateli, svým naprosto špatným manažerským rozhodnutím.

Dále pak, komu by se líbilo, kdyby ho zaměstnavatel vyhodil na dlažbu způsobem, který nemá oporu v zákoníku práce?

Kdo by se nebránil, i soudně, pokud ví, že má ve svém situaci pravdu, že má nárok navštívit lékaře i v pracovní době, pokud to jinak nejde?

Který zaměstnavatel by nereagoval odvoláním z funkce (nikoliv propuštěním na dlažbu), pokud by jeho manažer (ředitel) způsobil milionovou škodu a soudy by jednoznačně prokázaly jeho špatné rozhodování?

Nerozumím tomu, kdo může tyto fakta popírat…

Ten, kdo nesouhlasí s rozhodnutím soudu, nevnímá právo a spravedlnost podle zákonů správně a neměl by ani veřejně reagovat. A už vůbec by neměl přemýšlet o tom, že bude veřejně činný. Protože jeho vnímání práva je pokřivené, a proto nebude schopen správně posuzovat a právně a spravedlivě jednat.

Mimo tato fakta je zde i informace, že paní ředitelka školy, ještě v době, kdy byly ředitelkou školy, se hlásila na konkurz ředitelky školy v Uh. Hradišti, ne, že by nemohla, má na to právo, ovšem fakt, že se pokouší odejít ze školy, kde způsobila tyto škody a hledat si nové místo ředitelky školy, pravda něco napovídá.

Nechť je tomu tak, nebo tak, rád bych, aby lidé posuzovali věci z pohledu zdravého úsudku, nikoliv jen proto, že musí být zásadně proti současnému vedení města a zkrátka kritizovat úplně všechno, nechť je to cokoliv.

autor: Petr Bilavčík, radní města Uherský Brod

Tagy článku

TOPlist