Úvaha myslivce

Úvaha myslivce
Foto: ilustrační foto  /  Myslivecké zařízení HS Kunovice
Kunovice Tribuna 30 / 05 / 2022

Mnohokrát jsem se zamýšlel nad tím, kam by myslivost v České republice měla v nejbližších letech směřovat. Co by se mělo prosadit, aby se stavy zvěře i v dalších letech udržely alespoň na stejně dobré úrovni jako nyní. Hodně se mluví a píše o ochraně mláďat před senosečí a přemnožených hraboších na polích a lukách. Ale zatím se v této oblasti nepřijímají účinná opatření.

Třeba by proto při letních senosečích, kdy v polích leží bezbranná srnčata a zajíčci, bylo možné v zemědělských družstvech pořídit drony, ze kterých by se dala tato mláďata identifikovat, a poté je přenést prostřednictvím myslivců na bezpečná místa. Nebo minimálně informovat ze strany zemědělských družstev, tak jako je to běžné v zahraničí, myslivce o zkontrolování polí, do kterých v nejbližší době vjedou žací mechanismy. Zatím se to tak všude neděje a zasečením dochází k značnému úhynu těchto mláďat. Zákon o myslivosti ukládá zemědělci povinnost před sečí vyhledat zvířecí mláďata a přenést je do bezpečí. Také by bylo vhodné, kdyby zemědělská družstva začala uvažovat a realizovat rozdělování velkých půdních celků, třeba na bloky cca 10 ha, které by byly dobře obdělavatelné i s velkou technikou, jíž tato družstva disponují. Tím by vznikly menší remízky, které by byly přirozenou ochranou a zdrojem potravy pro drobnou zvěř (koroptve, zajíci, bažanti, hmyz). Také by přirozeně zadržovaly vodu v krajině, která by nevysychala tak rychle jako doposud.

A co říci k problému přemnožených hrabošů? Pamatuji se, že v minulosti si zemědělci instalovali ke svým pozemkům dřevěná hradla pro ptáky - dravce (např. káňata, motáky, sovy), kteří na nich seděli a hraboše likvidovali. Bylo to obyčejné sedlácké uvažování, že dravcům takové hradlo umožní rychleji hraboše dopadnout. A nemusely se používat žádné jedy, které dnes hubí vše živé vč. drobné zvěře. Byla to jiná doba, šetrnější k přírodě, a myslím si, že z tohoto hlediska lepší. Protože jsem myslivcem v Honební společnosti Kunovice, dovolím si tuto lokalitu podrobněji popsat. Celková výměra honitby je 1873 ha, z toho tvoří 1742 ha zemědělská půda, 102 ha les, 3 ha představují vodní plochy a 26 ha ostatní plochy. Vodní plochy tvoří řeka Olšava. Honitba zasahuje do katastrálního území obcí Míkovice, Hluk, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves a města Uherské Hradiště.

Přírodní podmínky jsou z mysliveckého hlediska příhodné zejména tím, že je v honitbě dostatek remízků a také pěstování vyhovujících zemědělských plodin ze strany zemědělské společnosti Agrokomplex Kunovice. Tím jsou zde vytvořeny podmínky zejména pro bažanty, zajíce a srnčí zvěř. Vedení Agrokomplexu také informuje myslivce v době sečení o místech, kde by se mohla vyskytovat mláďata zajíčků či srnčata. V čase vzrostlé řepky a kukuřice se zde vyskytují divoká prasata. Na divoké kachny se chodí k řece Olšavě. Myslivce trápí vzrůstající počet krkavců a strak. Dělají velké škody na zajících, bažantech a koroptvích. Na polích lze spatřit také motáky pilichy, kteří se živí většinou drobnými hlodavci - hraboši. V posledních dvou letech myslivci vysadiliy stromky v naší honitbě v části Komárovec, a to na výměře 6 207  m². Bylo zde vysazeno 90 kusů topolů černých, 150 kusů olší lepkavých a 70 kusů dubů letních. Honební společenstvo Kunovice využilo k ozeleňování dotace z Ministerstva zemědělství, a to prostřednictvím Krajského úřadu Zlín. Mimo to se během celého roku organizují myslivecké brigády s posezením na mysliveckém zařízení. Myslivecké zařízení bylo vybudováno svépomocí. Postupně se dobudovala dřevěná pergola ke společnému  posezení venku a instalovaly se dva dvacetistopé kontejnery k uskladnění krmiva pro celoroční krmení zvěře. Zařízení využívají také myslivci i se svými rodinami, kteří si sem mohou přijít odpočinout. Z loveckých plemen jsou k dispozici německý křepelák, maďarští krátkosrstí ohaři, jagdteriéři, jezevčíci, velššpringršpanělé. Honební společenstvo Kunovice úzce spolupracovalo také se sociálně terapeutickou dílnou Klíček, která je službou Charity Uherské Hradiště. Klíček vyrobil pro honitbu v Kunovicích několik krmítek pro srnčí zvěř, ptačích budek, ptačích krmítek a hmyzích domečků.

autor: Jan Prachař, Honební společenstvo Kunovice

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace