Veřejnosti, slyš: Quo vadis, KDU?!

Veřejnosti, slyš: Quo vadis, KDU?!
Foto: ilustrační foto
Slovácko Tribuna 20 / 07 / 2023
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Kam kráčíte, křesťanští demokraté, kteří se omylem nazýváte lidovci? Už jsem o tom psal, že Lux a spol. nechtěli název ČSL, to připustili jen kvůli starolidovcům. Těch je dnes už v partaji nepatrně, většina odešla na věčnost - obelhána!

Ale slyšíme to i od novolidovců, je tu příklad někdejšího federálního poslance J. Boráka, který mi osobně řekl, že už z KDU vystoupil před několika lety, i když jeho názory jsou značně pravicové. Tak bych mohl pokračovat - to jsou ale ti, co s námi neodešli do KSU, následně do SJŠ. Bylo nám spíláno, že jsme rozbíječi, ale do KSU vstoupilo pouze 470 členů a SJŠ měla pouze 40 členů. Pravidelní čtenáři tohoto týdeníku znají moje postřehy, či pozorování. Jednoznačně je možno odpovědět na to, kam kráčí KDU, jeji vizitka je alarmující, když poslední průzkumy jí dávají 4 % podpory voličstva, čili neúčast v Poslanecké sněmovně.

Tato složka se zapletla do pravicových tenat, vzdálila se od šrámkovské politiky, kterou se snažil uskutečňovat Dr. Josef Bartončík. Na tom, že křesťanskosociální politika byla až zatracena, má podíl i zemřelý Dr. Sacher, hrající to na dvě strany. O vedení dnešní KDU říká Dr. Bartončík jednoznačně: Jsou to zrádci! Že se vytvářelo nepřátelské úsilí už po převratu vůči politice původní ČSL, o tom víme zasvěceně, např.: za předsedou Bartončíkem přišel biskup Radkovský, později první biskup v Plzni, a přímo jej vyzval, řádně zvoleného předsedu, ať odejde z politiky... Zase to dávné a chybné sbližování „oltáře a trůnu“, což odsuzuje i papež František, co klerikalismus, který do života církve nepatří! Taková je pravda, která říká srozumitelně dle Písma „Pravda nás osvobodí!“.

Máme rok bez voleb, proto křesťanský a vlastenecký voliči, slyš: Přispěj k obrození pomýlené strany politických křesťanů a zbav ji nehodného vedení. V příštím roce budou dokonce troje volby, takže je tu šance. Ty první do Evropského parlamentu už znají kandidáty KDU: Zdechovský - všudybyl a všeckoznal, Talíř ml. - dědic po tatíčkovi, stále snaživá Šojdrová, v mládí svazačka v Kroměříži, prostě ti praví. Ale asi dojde ke změně, jak rozhodne ODS a vytvoří kandidátku Spolu. Na podzim mají být i volby do Senátu a do vedení krajů. Nevíme, jestli bude kandidovat polepšený a odvážný Čunek, snad už zanechá zájem kandidovat bratr z Havřic, který nedbá na program KDU k dobru rodin - prostě ztráta soudnosti zeměměřiče. My křesťané sociálního názoru  máme lepší tipy jak do Senátu, tak i do krajského vedení. Nabízí se v našich úvahách Dr. Vaškových, ředitel Muzea v Uh. Brodě, dále bývalý starosta města Ferdinand Kubánik, sice schopný, bohužel neprůbojný. Ale ještě máme tady tajný typ, což je sympatická a seriózní křesťanka z Uh. Brodu, kterou by mohli volit i mnozí bezpartijní, což je Ing. Horňáková, pracující ve zdravotnictví. Už ne jen takové politiky, jako je prý odborník na evropské otázky, poslanec Benešík a jemu podobní. Zvažujme tentokrát dobře, protože věřícího voličstva ubývá, mnozí občané zas neví ani, co je vlastenecký postoj, takže probuďte se i vy z terénu: bratři - Slavíčku z Bojkovic, Stojaspale z Korytné, Pešle z Vlčnova, Laďo Stojaspale z Dol. Němčí. Ať nezapomeneme na Hradišťsko: bratře bouřliváku Petře Švehlo z Kněžpole ad. Najděme se vzájemně pro pokračování Dědictví otců! Už se stěží bude opakovat taková situace jako s ČSL v r. 1990, kdy měla na našem okrese 4 055 členů, to z někdejších 1 410 dnes jen asi 800, proto výzva k nápravě. Od tohoto vedení, které se podbízí kapitalismu a imperialismu, už nic neočekávejme.

Závěrem: Národ - lid si přál, prostě žádal rok 1989, demokratický socialismus. Byl však ošizen!!! Zdař Bože!

P. S. Něco aktuálního! Ve straně, která má v názvu křesťanská, si našel místo poslance i homosexuál. Dále: kozla zahradníkem je nutno nazvat nově jmenovaného ministra zemědělství Výborného, který vystřídal odborníka. Mnozí se také ptají, jestli tento pan učitel vůbec pozná třeba vola od osla...

autor: Stanislav Lukáš, Uh. Brod

Tagy článku

TOPlist