VOLBY NA OBZORU…

VOLBY NA OBZORU…
Foto: ilustrační foto
Uherský Brod Tribuna 11 / 05 / 2021
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Čtenáři, můžeš namítnout - času dost, prezident Zeman je vypsal až na týden, co se bude v Uherském Brodě slavit Růžencová pouť. Je zde opakovaná snaha, aby byly vypsány předčasně. Z toho zřejmě pršet nebude.

V této úvaze se zaměřím na naši politickou scénu, hlavně na aktéry: politické strany a hnutí ČR. Je jich požehnaně, přibližně 150 stran a možná 100 hnutí. I za té, ne zcela ideální I. republiky jich nebylo více jak 30!

Třetí republika 1945-48 v tom zažila demokratický pořádek: čtyři strany pod firmou Národní fronty v historických zemích, podobně na Slovensku. Kdo chtěl, ten si dostatečně vybral. Ale i ve stranách byly frakce, neboli křídla, to můžeme dokumentovat: např. ve Šrámkově ČSL byl řídící střed představovaný ministrem Hálou, či Vičánek z Uh. Hradiště ad.; levici zde představovali - Petr, Plojhar ad.; pravici - radikální novinářka Koželuhová, historik Chudoba ad. Ale obdobné to bylo tenkrát i v KSČ, vedené Gottwaldem, leč vůdcem dirigovaným z Kremlu, to byl asi střed; levici představoval Slánský ad. Byla tu i pravice? Do jisté míry intelektuální, např. Nejedlý, Olbracht ad.

Po tomto dějinném ohlédnutí už k současnosti: nač tolik subjektů?! Psal jsem o tom kdysi ministru vnitra a odpověděl, prý to je vizitka demokracie. Mluvil jsem o tom s jedním levicovým politikem z našeho kraje. Musím přiznat, že měl pravdu, když řekl „je to atomizace“/rozděl a panuj…

Přikročme k rozložení dneška, co se týká alespoň vlivných složek: ANO - hnutí vůdcovského typu. Ani se nechce věřit, že poslanecká většina v parlamentu je tolik poslušná předsedy. Nevypovídá to až o jakési duševní poruše hnutí, ale i voličstva?! Přitulená je ve vládě i sociální demokracie, kdysi strana převážně dělnická. Je na místě, aby zůstala u rozhodování i po volbách, když už tam při nedávném sjezdu zvítězil tradiční proud, proti liberální pravici. Nyní cosi o opozici: KSČM od svého novodobého vzniku r. 1991 (tenkrát měla až půl milionu členů) stále člensky klesá - má ještě 30 tisíc straníků? Je třeba přiznat, že prosazuje sociální politiku, tolik potřebnou pro chudší část národa!

Na opačném pólu politiky je SPD vedená Okamurou: je to složka vlastenecká, což jim není možné upřít. Je proti diktátu EU, uvidíme, jak má nakročeno k prosazování svých cílů. Nyní cosi o tzv. demokratické opozici, která je více pravicová jak středová. Aby se konečně dámy a pánové dostali na výsluní, utvořili dva bloky: Piráti a Starostové, potom prý Spolu - ODS, TOP a KDU/křesťanští demokrati, jak si to přáli Lux a Kasal, což nyní oprášili na lidovce: jak se to hodí!  Prý šance mají nejvíce Piráti, pro méně sečtělé to byli vždy námořní lupiči a vzorem je Švédsko. Ti naši z Prahy je v lecčems předčili. Kéž se mládí Slovácka ubrání tomuto pokušení. Souputníky jsou Gazdíci, jak jsou všeobecně nazýváni, dobře, čtenáři, soudíš - Starostové. Už názvem se mají především starat o obce a města. Ještě k tomu místopředsedovi Gazdíkovi: má věhlas ve své, kdysi lidové Suché Lozi.

Pamatujte na Dědictví otců a dědů, potomci Polanského, Kunovského, Matuchy ad.  To už se dostáváme politicky k posvátné trojici: ODS, možná to lepší, co zůstalo z původního Občanského fóra. Bez otce zakladatele ale spíše vše zbabrávají - viz jejich premiéry v ne tak vzdálených letech. Strana dávající veřejnosti na srozuměnou, že je panská formace, ba tvrdí, že je konzervativní, zároveň liberální: toť přece protimluv - kočkopes.

Nejlépe to učinil Klaus ml. a vytvořil provlasteneckou Trikoloru. Nepřecenil ale své síly? TOP, strana poslušně evropská: zakladatelé - kníže pán, právě vyznamenaný od Ukrajinců, Kalousek, kdysi i předseda KDU - vzal roha. Byl jsem s ještě dalšími z Uherského Brodu také získáván do této strany v r. 2009, při akci na Velehradě: řekli jsme, že děkujeme…  Nejlepší vždy na konec a máme tu příbuzné z KDU: neodpustím si vždy varovná čísla, co se týká členstva - Šrámkova ČSL měla za I. republiky asi 350 tisíc členů, po válce téměř půl milionu/podpořena zakázaným členstvem z katolických agrárníků, politických živnostníků, Národního sjednocení.  Za éry dr. Plojhara to bylo pouze 35 tisíc členů, v roce naděje 1968 členstva přibylo na 85 tisíc, to pak kleslo za husákovské normalizace na 47 tisíc. Po převratu 1989 - pod předsedou ČSL dr. Bartončíkem to bylo téměř 100 tisíc členů, za vedení Luxe a jeho následovníků postupný sešup až k dnešku, což je možná 20 tisíc členů KDU. Úklona EU, vzorem je německá CDU.

V čele Ing. Jurečka, který podepsal trapný a osudový debakl s liberály - ODS a zrádci z TOP. Nevím, proč nechce být nástupcem svých krajanů z Hané: Šrámka, Hály, Hrubana ad.? Jak se může v Olomouci spojovat s námořními loupežníky, obdobně za funkci hejtmana v Brně, pro mladíka, který ještě nespapal tolik chytré kaše. Vůdcové KDU, ztrácíte soudnost? Pamatujte na úpadek v parlamentu za Bělobrádka!

Členové - když tvrdíte, že jste lidovci, proč máte málo odvahy hájit tradici cyrilometodějskou?! Nepodléhejte vlkům v rouše liberálním. Toť upřímná výzva křesťanskosociálních lidovců. Vzpamatujte se, pozdě ale přece.  Zdař Bože!

PS: Koho ale v říjnu volit? Toť rozhodnutí každého voliče, máme přece osobní a svobodnou vůli! Leč mohou to být třeba: Moravané, Přísaha, Rozumní/Petr Hannig.

PŘÍSPĚVEK NEVYJADŘUJE STANOVISKO REDAKCE,
VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TEXTŮ NESE JEHO AUTOR.

autor: Stanislav Lukáš

Tagy článku

TOPlist