Zlínský kraj ocenil i Leonu Zimčíkovou z Bojkovic

Zlínský kraj ocenil i Leonu Zimčíkovou z Bojkovic
Foto: Jiří Balát
Bojkovice, Uherský Brod Tribuna 08 / 12 / 2022
Příspěvky v rubrice Tribuna nevyjadřují stanovisko redakce, veškerou odpovědnost za obsah textů nesou jejich autoři. TEXTY MOHOU BÝT REDAKČNĚ KRÁCENY.

Představitelé Zlínského kraje ocenili občany, kteří se v domácím prostředí starají o blízkého člověka, jenž ze zdravotních důvodů potřebuje pomoc druhých bez ohledu na věk a diagnózu.

Vyznamenány byly Jana Pařenicová z Luhačovic, Zdeňka Příhodová a Veronika Pernická z Valašského Meziříčí, Mariana Zedníková z Pohořelic, Anna Vajdíková ze Zašové a Leona Zimčíková z Bojkovic. Ocenění těmto ženám jménem Rady Zlínského kraje osobně předal hejtman Radim Holiš a jeho statutární náměstkyně Hana Ančincová.

Na základě výzvy k předkládání návrhů do 6. ročníku ankety Ocenění pečujících osob bylo odboru sociálních věcí krajského úřadu doručeno 20 návrhů, které posoudila hodnotící komise. Ta zohlednila životní příběhy nominovaných, časovou náročnost a délku péče i to, zda navržený kandidát využívá pomoc zvenčí ve smyslu prevence syndromu vyhoření.

„Všichni, kdo byli oceněni a nominovaní, si zaslouží naše ohromné poděkování a úctu. Jsou to obětavé a silné osobnosti, které i přes všechny životní těžkosti zastávají nelehký úkol a všechnu svou energii, lásku a péči věnují svým blízkým, proto mají náš obrovský obdiv a respekt,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast, vyzdvihla významný přínos, který má zajištění péče doma nejen pro pečovaného, ale i pro jeho rodinu a pro celou společnost. „Nejde jen o zachování sociálního kontaktu, který přispívá k duševní pohodě člověka, ale také o to, že si členové rodiny i okolí utvářejí vědomí sounáležitosti i úctu k člověku ve všech životních etapách, což potřebuje celá naše společnost,“ zdůraznila Hana Ančincová, která letos navrhla, aby kromě tří řádných ocenění byla udělena i tři mimořádná: „Rozhodli jsme se poukázat i na další tři osobnosti, které pečují na úkor svého pohodlí a dokazují, že tito úžasní spoluobčané žijí všude okolo nás. Chceme touto anketou přispět k jejich zviditelnění a morální podpoře,“ dodala statutární náměstkyně Ančincová. 

Leona Zimčíková s láskou pečuje o svou zdravou dceru a hendikepovaného syna Štěpána. Podporuje ji manžel, blízká rodina, ale také tým odborníků a díky tomu má možnost vlastního volného času, např. v podobě ručních prací. Aktivně se věnuje poskytování osvěty a informací dalším rodinám dětí s postižením. Rodina Zimčíkových tvoří harmonický sehraný tým, který svým odhodláním umožňuje Štěpánovi jeho rozvoj a plnohodnotný život.

autor: Helena Mráčková

Tagy článku

TOPlist