Aleje na kopci Rochus vytvoří symbolický kříž

Aleje na kopci Rochus vytvoří symbolický kříž
Uherské Hradiště Zajímavosti 25 / 08 / 2011

Bývalé vojenské cvičiště na kopci Rochus, které je součástí stejnojmenného přírodního a rekreačního areálu, čeká další změna. Společnost Park Rochus, která je správcem vznikajícího areálu, požádala prostřednictvím dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí o podporu dvou projektů. Oba řeší revitalizaci současné a výsadbu nové zeleně. „První projekt představuje výsadbu aleje vzrostlých listnatých stromů v jarošovské části areálu, druhý výsadbu především ovocných stromů v horní části stezky pokladnic Slovácka a v okrajových částech území budoucího muzea v přírodě,“ říká ředitel společnosti Jan Blahůšek.
Projekty vychází z původního konceptu architekta Ivara Otruby. V plánech je vznik čtyř alejí představujících paprsky sbíhající se ke kapli sv. Rocha v symbolické podobě kříže.
Jarošovská alej přitom bude lemovat současnou polní cestu vedoucí z okrajové části obce Jarošov až ke kapli. „Tvořit ji mají stromy, které jsou v daných přírodních podmínkách původní. Jde o listnaté stromy zastoupené dubem zimním, lípou srdčitou, javorem mléčem a poněkud chladnomilnějším javorem klenem. Celkem chceme vysázet sto stromů, do aleje bude přesazeno také několik stromů přímo z Rochusu. Tady jde o mladé javory mléče,“ doplnila Michaela Petříková ze společnosti Park Rochus.
Navržené stromořadí zároveň lemuje východní okraj jádrového území Evropsky významné lokality Rochus, které je součástí areálu. To bylo vymezeno kvůli zachování a zlepšení podmínek pro výskyt chráněného motýla bourovce trnkového. Alej tak bude do budoucna významným krajinným prvkem s důležitou funkcí v rámci ochrany zdejšího přírodního bohatství. „Vzrostlé stromy vytvoří takzvanou nárazníkovou zónu, která oddělí zemědělsky intenzivně využívanou krajinu na východní straně od přírodně cenného území na straně západní,“ upřesnila Petříková.
V rámci druhého projektu by se měla uskutečnit výsadba stromů v mařatické části parku. Tady jde o výsadbu horní části aleje podél vznikající stezky pokladnic Slovácka a o revitalizaci švestkové meze podél jižního okraje parku. Druhem výsadby se však od jarošovské aleje liší. Počítá se s výsadbou téměř 180 stromů, především různých ovocných druhů. Pestrost výsadby navíc doplňuje několik velkokorunných lip a dubů zimních, které budou plnit spíše roli dominantních solitérních stromů. Mezi tradiční ovocné stromy (např. jabloň, třešeň) se zařadí i mišpule a kdouloň obecná.
Pokud společnost se žádostí o dotaci uspěje, projekty zaplatí z devadesáti procent unijní fondy. Zbývající část uhradí společnost Park Rochus z vlastního rozpočtu. „Předpokládané náklady na realizaci jarošovské aleje se pohybují kolem 1,4 milionu, u druhého projektu pak kolem 1,8 milionu korun,“ sdělil ředitel Blahůšek. „Jestli budou projekty úspěšné, to se dozvíme už na konci roku. V případě kladného rozhodnutí by se s jejich realizací mělo začít v srpnu 2012.“

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace