Aquapark v Hradišti? Už příští léto!

Aquapark v Hradišti? Už příští léto!
Foto: Město UH  /  Vizualizace budoucího hradišťského aquaparku.
Uherské Hradiště Zajímavosti 05 / 04 / 2009

Brány nového venkovního plaveckého bazénu v Uherském Hradišti se možná otevřou již v červnu příštího roku. Tvrdí to starosta slovácké metropole Libor Karásek. „Věřím, že o projektu nového aquaparku přesvědčím veřejnost i kolegy v zastupitelstvu,“ řekl v rozhovoru pro DOBRÝ DEN. Pokud konšelé tento ambiciózní záměr podpoří a vše půjde podle plánu, mohou se obyvatelé Hradiště i okolí těšit na moderní areál, který nabídne komfort 21. století, ale podle slov starosty i cenovou dostupnost.

Proslýchá se, že byl projekt výstavby nového aquaparku v Uherském Hradišti zastaven. Je tomu skutečně tak?
Podobné spekulace jsem už také zaslechl, ale vylučuji, že by byly pravdivé. A bylo by to také nesystémové rozhodnutí. Vždyť letos bude venkovní plavecký bazén již druhý rok zavřený a vnitřní plavecký areál už také nevyhnutelně potřebuje rekonstrukci. Má sice stabilizovanou technologii a dřívější investice alespoň částečně vyřešily energetické úspory, výhledově by však bylo nezbytné řešit statiku, střechu a další nemalé investice. Navíc jsem přesvědčen o tom, že obyvatelé Uherského Hradiště si zaslouží, aby měli ve svém městě bazén, který bude odpovídat požadavkům 21. století.
Přesto kritici záměru aquacentra poukazují na zbytečnou velkolepost projektu a megalomanský přístup radnice. Je opravdu nezbytné postavit tak velký a moderní areál?
Rozsah projektu jsme si nevycucali z prstu. Obě studie, které si město nechalo zpracovat od společnosti Wach a Centroprojekt, i koncepce využití městských sportovišť, kterou před několika lety zpracovala společnost Saura Brno, hovoří o tomto rozsahu. Ale hlavně jsem přesvědčen, že je to jediná možná cesta, která zaručí ekonomickou návratnost vynaložené investice a nezatížení rozpočtu města.
Proč si to myslíte? Můžete to čtenářům DOBRÉHO DNE nějak jednoduše vysvětlit?
Pokusím se. Pokud bychom se vzdali ambice vybudovat v Uherském Hradišti moderní aquapark, který kromě plavání nabídne také zábavní a relaxační funkci, můžeme přistoupit k etapizaci a rozložit rekonstrukci současného bazénu do delšího časového úseku. Oprava a základní modernizace pouze venkovního areálu by však podle mého odhadu stála minimálně 100 až 150 milionů korun. Navíc by samotný venkovní areál nezaručil ekonomickou návratnost, maximálně by si vydělal na svůj vlastní provoz. Pro město by pak taková investice znamenala zastavení veškerých ostatních projektů.
Nezlobte se, že vás přerušuji, ale výstavba aquaparku má přijít až na 350 milionů korun!  A tato investice nezastaví ostatní plány města!?
Nezastaví a důvod je jednoduchý. Výstavba aquaparku nebude financována z rozpočtu města. Na svá bedra ji vezme obchodní společnost Aquapark Uherské Hradiště, kterou město pro tento účel založilo. Ta si na investici zajistí standardní bankovní úvěr, který bude splácet z výnosů aquaparku. Město tak bude moci pokračovat ve svých investičních záměrech. Na plavecký areál bude přispívat maximálně v takové výši, kterou poukazuje na provoz areálu již teď. Navíc tím, že výstavbu bude realizovat obchodní společnost, docílíme možnosti odpočtu DPH, čímž se projekt, jednoduše řečeno, výrazně zlevní. Také předpokládám, že se současná ekonomická krize promítne i do ceny za výstavbu areálu, která vzejde z vypsaného výběrového řízení. Domnívám se, že bude podstatně nižší než vámi uvedená částka.
To zní zajímavě, ale aby se obchodní společnost uživila a dokázala splácet tak velký úvěr, bude muset také hodně vydělávat. A protože jejím příjmem budou peníze ze vstupného, kdekoho napadne, že na „lidové“ vstupné můžeme již teď zapomenout. Nebo se mýlím?
Nedokážu vám v tuto chvíli říct přesnou výši vstupného. Na druhou stranu bych chtěl jasně deklarovat, že aquapark nechceme stavět jen pro turisty. Jedním ze základních požadavků města je, aby plnil také veřejnou službu, tedy poskytoval možnost sportovně-relaxačního vyžití pro co nejširší skupinu obyvatel Uherského Hradiště i přilehlého okolí. Chceme, aby zde byly vytvořeny takové cenové programy, které nezatíží rodinné rozpočty a umožní využívání aquaparku rodinám s dětmi, školám i dalším organizacím a kroužkům.
Kritici vám také vyčítají, že jsou v předložených projektových dokumentech přemrštěné odhady návštěvnosti aquaparku, které mluví až o 1200 návštěvnících denně. To je skutečně hodně, nemyslíte?
To je skutečně optimistická varianta, realistická počítá s 300 až 350 tisíci návštěvníky ročně. I při tomto realistickém počtu není ohrožena ekonomika projektu. Kromě našich občanů a návštěvníků z celé spádové oblasti se tento projekt vysloveně nabízí pro zapojení do oblasti cestovního ruchu v našem městě i na Slovácku. Tady došlo v posledních letech k významnému rozvoji a aquapark v Uherském Hradišti bude další zajímavou příležitostí pro návštěvníky města a regionu.
Vraťme se ještě jednou k financování aquaparku. Mluvil jste o tom, že na výstavbu dostane společnost úvěr od banky. Ale opravdu jej při dnešní neochotě bank půjčovat získá? Proslýchá se, že se zatím k této poptávce žádná banka nepřihlásila?
Ano, to je pravda. V současné době probíhá tzv. jednací řízení. Jeho výsledek bude závislý mimo jiné i na skutečné ceně výstavby vzešlé z veřejné obchodní soutěže. Také jsem přesvědčen, že jsme úvěr poptávali v nejméně vhodnou dobu, kdy banky důsledkem světové finanční krize nebyly nakloněny k úvěrům. Dnes je situace z tohoto pohledu lepší a bude se zlepšovat i nadále.

autor: MICHAL DVOULETÝ
TOPlist