Centrála cestovního ruchu uspěla na Gala Awards

Centrála cestovního ruchu uspěla na Gala Awards
Zlínský kraj Zajímavosti 19 / 07 / 2010

Tři roky stačily Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, aby na sebe upozornila svými projekty daleko za hranicemi našeho regionu. A snaha se vyplatila. Tým pracuje na mnoha projektech, které mají přilákat a vzbudit zájem nejen u domácích, ale i zahraničních návštěvníků, a teď získal mimořádné ocenění. Východní Morava byla odborníky vyhlášena nejlepším destinačním managementem České republiky. Zástupci Centrály převzali ocenění ve Špindlerově Mlýně při příležitosti vyhlášení Gala Awards Česká republika - nejlepších počinů v cestovním ruchu. Ty byly vyhlášeny při příležitosti 6 000 dnů existence Czechtourismu a zohledňují tedy období let 1993 až 2010. „Destinační management Východní Moravy se svou systematickou prací vymyká podobným regionálním subjektům. Porota zhodnotila práci na propagaci Zlínského kraje a akceptovala mimořádné úspěchy na poli marketingových aktivit - projektů Baťův kanál a Moravská jantarová stezka,“ vysvětlil mluvčí Czechtourismu Filip Remenec, proč Centrála zvítězila v konkurenci ostatních krajů a dalších destinačních společností.
Destinační management je označení pro kombinaci různých způsobů a metod, jak „prodat“ turistům konkrétní region a nalákat je k návštěvě, která pak přináší ekonomický prospěch veřejným institucím (hrady, zámky, muzea) i podnikatelům - majitelům hotelů, restaurací a provozovatelům dalších služeb. „Jdeme hodně do kontaktních kampaní, úzce spolupracujeme s cestovními kancelářemi při přípravě produktů. O tom, co v dané sezoně akcentovat, se vždy radíme s našimi spolupracovníky v jednotlivých oblastech. Od počátku se také snažíme, aby se prolínaly zájmy a potřeby veřejného a soukromého sektoru,“ dodala Dana Daňová.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., byla založena na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje s činností od 1. října 2007. Zakladatelem je Zlínský kraj. Hlavním záměrem obecně prospěšné společnosti je napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech a vytvářet síť partnerství a služeb v cestovním ruchu.

autor: mdr, ara
TOPlist