Co stojí za vzrůstajícím počtem vad řeči dětí?

Co stojí za vzrůstajícím počtem vad řeči dětí?
Foto: MŠ Sídliště Uherský Ostroh
Uherský Ostroh Zajímavosti 14 / 02 / 2023

Přeplněné čekárny u logopedů dávají tušit, že u dětí předškolního věku nastal problém. Počet dětí, které trpí nějakou vadou řeči, každým rokem přibývá. Je zřejmé, že díky multimediální době, nedostatku komunikace rodičů s dětmi a zrychlenému tempu dnešní doby, mají současné děti problém.

Jejich rodiče v dětství mluvili mnohem dříve, lépe a neměly problém s výslovností jednotlivých hlásek tak často, jako je tomu dnes.

Vzrůstajícím počtem logopedických problémů se dlouhodobě zabývá Mateřská škola Sídliště Uh. Ostroh, která se pod vedením ředitelky Veroniky Trávníčkové na vady řeči a logopedickou prevenci zaměřila. Prostřednictvím projektu spolupráce základních a mateřských škol „ MAP III. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice, vznikla platforma spolupráce pro členy pracovní podskupiny – Prevence logopedie, aktivních učitelek více jak 10 mateřských škol i základních škol z regionu.

Workshopy a odborné diskuse pracovní skupiny Rovné příležitosti – tematické podskupiny „ Prevence logopedie“

Řeč má pro vývoj dítěte velký význam. Umožňuje myšlení, poznávání i další učení. Má dopad na vnímání dítěte druhými, slouží k dorozumívání a utváření sociálních vztahů, proto je logopedie důležitou součástí vzdělávání dětí předškolního věku.

Prevencí a vadami řeči se školka Sídliště Uh. Ostroh, zabývá více jak patnáct let. „Běžně se v mateřské škole zaměřujeme na logopedickou prevenci, avšak u nás, mimo preventivní péči, nabízíme i logopedickou péči dětem s narušenou komunikační schopností. Tuto péči poskytují učitelky specializované v oboru logopedie, které vzdělávají děti ve speciální logopedické třídě, ta je součástí mateřské školy,“ popisuje ředitelka školky.

„Naše pedagožky jsou kvalifikované a specializované logopedky. Mapují úroveň řečových dovedností u všech dětí ve školce a následně poskytují logopedickou péči. Hravou a zábavnou formou pomáhají překonávat řečové obtíže, rozvíjí schopnosti a osobnost dětí a připravují je na dobrý start do dalšího stupně vzdělávání v základní škole. S dětmi a rodiči poté pracují individuálně nebo v logopedickém kroužku,“ upozorňuje na specializaci školky ředitelka Veronika Trávníčková.

Co je hlavní příčinou nárůstu řečových vad?

Ředitelka mateřské školy Mgr. Veronika Trávníčková, členka pracovní skupiny Leadeři v projektu MAP III.,  za léta praxe pozoruje změny v rodinách i ve společnosti, které se neblaze odráží na dětech. „Dříve svůj čas rodiče aktivně věnovali dětem. Společně si zpívali, říkali se básničky, říkadla i pohádky před spaním. V rodině si povídali při běžných činnostech, děti přirozeně odpovídaly na otázky. Dnes díky rychlé době a přepracování rodičů je pohodlnější dát dětem do ruky mobil nebo zapnout v televizi pohádku,“ povzdechla si ředitelka. „Když pominu nedostatek rodičovské komunikace a vrozené genetické predispozice, dalším aspektem je absence prarodičů. Před lety byly po ruce babičky, které odcházely do důchodu mnohem dříve a měly dostatek prostoru k povídání si s dětmi. Ty dnes v životech malých kluků a holčiček mnohdy chybí,“ doplňuje ředitelka Veronika Trávníčková, která se ke zlepšení řeči u dětí snaží přispět specializovanými workshopy připravovanými logopedkami a pedagožkami Klárou Březinovou a Hanou Uherkovou v Mateřské škole Sídliště Uh. Ostroh.

Členky  pracovní podskupiny Prevence logopedie si odnáší návody i didaktické materiály

Na tematických workshopech se čtyřikrát do roka snažíme pedagogy z okolních školek inspirovat, jak s dětmi formou her, říkanek, písniček a pohybových her pracovat v oblasti podpory řeči. „K tomu pomáhá naše zázemí logopedické pracovny s velkou zásobou pomůcek, her a didaktického materiálu pro logopedii,“ vysvětluje ředitelka. „Každý účastník odchází s novými poznatky a inspirací pro logopedické chvilky v rámci prevence. Bonusem jsou získané materiály, které mohou ve své praxi používat“ doplňuje ředitelka.

Nabízíme možnost inspirace pro předškolní pedagogy s tématy logopedických chvilek a náměty k procvičování jednotlivých oblastí do praxe.

 

Preventivní péče v běžných třídách

Péče se prolíná celým vzdělávacím programem jednotlivých tříd u všech dětí z celé MŠ. Je také součástí logopedických chvilek a zahrnuje především sluchové hry, gymnastiku a nácvik motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, napodobení hlásek. Zaměřuje se mimo jiné na rozvoj slovní zásoby, grafomotoriku, rytmizaci slov, říkadel, rozpočítadel, zpěv, rytmizaci známých písniček, vyprávění pohádek, atd. Prevence nemá za úkol napravovat řeč.

Logopedická speciální péče

 Logopedickou třídu navštěvují děti s těžkými vadami řeči. Zařazení dítěte do speciální třídy předchází logopedické a psychologické vyšetření v SPC, se kterým úzce spolupracují. Logopedická péče v této třídě je realizována skupinově a individuálně v logopedické pracovně. Režim dne je stejný, probíhají zde klasicky výtvarné, pohybové, dramatické, hudební činnosti + navíc oproti ostatním třídám je do režimu dne zařazena speciální logopedická péče. 

autor: Iva Pašková

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace