Čteme, je nás hodně!

Čteme, je nás hodně!
Slovácko Zajímavosti 27 / 02 / 2011

Březen - měsíc čtenářů taky ze Slovácka

Březen - měsíc knihy nebo taky čtenářů. Tedy aktivních uživatelů knihovny i těch, kteří v knihovně nikdy nebyli a (zatím) ani být nechtějí. Cílem nové akce je propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ve společné mediální kampani a dát o sobě vědět: Ano, čteme a je nás hodně!
V rámci měsíce března jsme se rozhodli vyčlenit jeden týden speciálně určený pouze k propagaci čtení a nazvali jej Týden čtení. Knihovny se zaměří na čtení z děl spisovatelů, kteří mají významné výročí, rok 2010 patřil 200. výročí Karla Hynka Máchy a letošní 200. výročí oslaví Karel Jaromír Erben. V dětských odděleních knihoven se bude jistě slavit 100. výročí Václava Čtvrtka. Stovky knihoven, také z celého Slovácka, připravují na měsíc březen nové a zajímavé aktivity, říká Vít Richter z Národní knihovny v Praze.
Pro rok 2011 jsou k již tradičním aktivitám propagujícím četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.) připraveny dvě zcela nové aktivity - Maraton čtení a soutěž Čtenář roku. Cílem Maratonu čtení je dosáhnout toho, aby v průběhu března knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníkům co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Druhou novou aktivitou je soutěž Čtenář roku 2011. V knihovnách by rádi založili novou tradici - oceňování nejlepších čtenářů.
V průběhu března se také uskuteční dvanáctý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihovny Biblioweb 2011. Vítězové budou vyhlášení v Hradci Králové. Březen - měsíc čtenářů tradičně završí Noc s Andersenem, která se letos uskuteční 1. dubna.

TOPlist