Cyrilometodějské cesty

Cyrilometodějské cesty
Foto: Matice Velehradská
Velehrad Zajímavosti 22 / 03 / 2013

Celou Evropu protínají poutní cesty a ty nejdůležitější z nich se sdružují v rámci projektu „I Cammini d´Europa“. Patří sem i naše Cyrilometodějské cesty vedoucí Moravou na Velehrad, nejvýznamnější poutní místo v České republice. Vydejte se s námi na trasu dlouho 114 kilometrů, kterou lze zdolat za 5 - 6 dnů a kterou lemuje 44 zastavení s lavičkami a informacemi pro poutníky i turisty.

Z Kopečku až na Velehrad
Naše putování zahájíme na Svatém Kopečku, místě, které se vypíná nad starobylou Olomoucí a chlubí se architektonickým skvostem - barokní bazilikou Navštívení Panny Marie. Tento poutní chrám poctil v roce 1995 svou návštěvou tehdejší papež Jan Pavel II. a povýšil ho na baziliku minor. Než však zahájíte svou pouť, prohlédněte si nejdříve krásy Olomouce, rozhodně stojí za to. Jen tak namátkou a ve stručnosti: Olomouc je město biskupů a arcibiskupů, o čemž svědčí celá řada církevních památek - jedinečné Arcidiecézní muzeum, Arcibiskupský palác, dech beroucí katedrála sv. Václava nebo barokní Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. A ještě jeden unikát. V pozdně gotickém kostele sv. Mořice si nezapomeňte prohlédnout největší varhany ve střední Evropě, které v roce 1745 dokončil vratislavský mistr Michael Engler. Skříň varhan je pak dílem olomouckého barokního sochaře Filipa Sattlera. A teď zpátky na Kopeček, protože od tamější, výše zmíněné baziliky zahájíte svou pouť na Velehrad.

Svatý Hostýn

Zhruba dva dny vám zabere cesta z Olomouce na Svatý Hostýn, nejvýše položené (735 metrů n. m.) a nejvýznamnější mariánské poutní místo na Moravě. Na vrchu Hostýnu se tyčí bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie s poutními domy a historickou kamennou rozhlednou. Byla dokončená v roce 1748 a je obklopena ambity s kaplemi. Hned na začátku schodiště vedoucího k bazilice (250 schodů) si všimněte Vodní kaple, u které vyvěrá pramen zázračné vody. Za zmínku stojí také Jurkovičova křížová cesta s Kohlerovými mozaikami.
Ze Svatého Hostýnu už se vydáte rovnou na Velehrad. Počítejte, že vám tato cesta zabere dva až tři dny. Cestou se vám představí krásy významného poutního kostela Narození Panny Marie ve Štípě z 18. století nebo propracovaná turistická vodní cesta na řece Moravě - Baťův kanál. Před cílem vás čeká čtyřkilometrový úsek mezi Starým Městem a Velehradem, který vede po poutní cestě růžence. Ta byla vystavěna jako odezva na návštěvu papeže Jana Pavla II., který v roce 1990 navštívil Velehrad, a částečně kopíruje původní cestu zrušenou totalitním režimem.
Přejeme příjemné putování, které je v letošním cyrilometodějském roce více než aktuální. Bližší informace k cyrilometodějské poutní stezce naleznete na www.vychodni-morava.cz.

Tagy článku

TOPlist