Cyrilometodějské výstavy

Cyrilometodějské výstavy
Velehrad Zajímavosti 22 / 03 / 2013

Zajímavé výstavy s cyrilometodějskou tematikou proběhnou i na území uherskohradišťského okresu. Pokud plánujete výlet za kulturou a poznáním, pak pro vás máme dva tipy…

Cyril a Metoděj v Archeoskanzenu v Modré
V období od 7. května do 31. října bude v historickém prostředí archeoskanzenu k vidění výstava s příznačným názvem Cyril a Metoděj. Cílem výstavy je v autentickém prostředí a u příležitosti státních a církevních oslav prezentovat historickou výstavu k dané problematice. Obsah expozice bude vycházet z předchozí výstavy v Brně (Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo.), rozsahem však bude prezentace významně zúžena.
Archeoskanzen Modrá je velkomoravským sídlištěm středního Pomoraví a nachází se nedaleko Uherského Hradiště, v bezprostřední blízkosti poutního místa Velehrad. Je místem, které názorně osvětluje jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Mimoto je také archeoskanzen každoročně místem konání Aktivit pro životní prostředí, jednoho z projektů velehradských Dnů lidí dobré vůle. Přijeďte a poznejte naši dávnou minulost.

Veligrad. Z knížecích hrobů
Výstava, která se uskuteční od 6. června do 7. července v prostorách Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, představí všem zájemcům unikátní nálezy z bohatých hrobových celků, které byly objeveny ve Starém Městě „Na Valách“ a v Uherském Hradišti-Sadech. Množství popsaných hrobů na pohřebištích Starého Města a Uherského Hradiště-Sadů totiž dokládá, že místní velkomoravská aglomerace byla domovem poměrně značného počtu jedinců velmožského stavu. K vidění budou nejen jedinečné velkomoravské šperky, ale také unikátní nálezy, např. tzv. „Sokolník“ ze Starého Města „Špitálek“, velkomoravské křížky, kování z opasků, ostruhy, zbraně apod.
Památník Velké Moravy byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného v roce 1949 archeologem Vilémem Hrubým. Církevní stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2 000 hrobů, což z pohřebiště „Na Valách“ činí nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Některé z hrobů v blízkosti základů někdejšího kostela jsou zachovány na původních místech.

Tagy článku

TOPlist