Děti ze „specky“ také patří k nám

Děti ze „specky“ také patří k nám
Uherské Hradiště Zajímavosti 09 / 10 / 2008

Pomáhat potřebným je v dnešní době sice módní, ale ne vždy dojde pomoc tam, kde je potřeba

O tom, že je v budově bývalých jeslí základní škola speciální, ví jen málokterý Hradišťák. Pomáhat postiženým dětem je sice v dnešní době módní, ale když zajdete do místní „specky“, už z dálky vás přivítá neosobní betonová budova. Na chodbách a ve třídách je vidět velká snaha o zútulnění vnitřních prostor, ale přesto na vás při prohlídce školy dýchne stísněné prostředí, úzká schodiště i chodby. Když si pak srovnáte speciální školu a nádherné a hlavně prostorné „normální“ školy, je vám trochu smutno...
„ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti je na podzim tohoto roku téměř plnoleté dítě Marty Elfmarkové a jejích zapálených kolegyň. Škola vzdělávající děti s více vadami a autismem předtím v regionu neexistovala a postupně jí prošlo několik stovek dětí, jimž (a jejich blízkým) osud postavil do cesty více překážek, než bývá obvyklé,“ představuje nám svou školu nový ředitel Libor Daňhel, který chce překročit bludný kořen a školu povytáhnout blíž ke sluníčku, kde bude žákům i učitelům příjemně a útulno.
Nový ředitel, jeho zástupce Ivo Vojtík i tým pedagogů by rádi své škole pomohli, ale složité vlastnické vztahy tomu brání. Zřizovatelem je Zlínský kraj (v každém okrese je alespoň jedna taková), sídlí však v budově, která patří městu Uh. Hradiště, a aby toho nebylo málo, pozemek, jímž je obklopena, patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových fondu ČR. To vše velmi komplikuje speciální škole cestu k modernizaci, kterou si objekt ze šedesátých let minulého století určitě zasluhuje.
Proto se Libor Daňhel snaží všemi dostupnými prostředky zlepšovat prostředí i služby svým žákům a jejich rodičům. Škola od začátku školního roku nabízí zájemcům pobyt v družině a zájmových kroužcích, příspěvek od rodičů se vrací jejich dětem v podobě nových her a hraček. Herci Slováckého divadla speciální škole věnovali 6 100 Kč na pořízení velkého lega, všichni s nadějí vzhlížejí ke grantové podpoře Nadace Děti - kultura - sport Iva Valenty (jednání o ní právě probíhá), přičemž již dříve díky této nadaci škola pro své žáky mohla pořídit například keramickou pec.
V minulých dnech Rada Zlínského kraje rozhodla o znovuotevření jídelny přímo v objektu školy. „Je přece normální, aby se děti mohly stravovat ve své škole a rodiče si je nebrali domů hladové,“ říká ředitel. Dodejme dále, že zřizovatel poskytl letos nemalou částku na novou plošinu pro vozíčkáře a multifunkční tiskárnu.
„Naši žáčci poprvé v tělocviku opustili budovu a zahráli si florbal na hřišti dětského domova - stačilo se domluvit,“ sekunduje Ivo Vojtík, který ve škole tvoří florbalové družstvo.
Místnost zvaná U klavíru se během prázdnin změnila ze skladiště v odpočívárnu a hernu zároveň. Rodiče zde mohou v klidu čekat na své děti, zatímco děti či sourozenci si mohou zkrátit čekání stolním tenisem.
„Věřím, že se péče o zlepšení vzdělávání našich dětí s postižením dostane do popředí zájmu nejen samotných škol, učitelů a rodičů, ale i zřizovatelů a hlavně státu, který poskytuje hlavní část financí a právní rámec pro činnost těchto škol. První kroky našeho zřizovatele, Zlínského kraje, dávají naději, že se za pár let určitě dočkáme.“

TOPlist